Sprawa podwyższonego dodatku w przypadku opalania gospodarstwa paliwem stałym, np. węglem to był jeden z głównych problemów zgłaszanych przez ośrodki pomocy społecznej zaraz po wejściu ustawy w życie. Bez konsultacji z samorządowcami autorzy ustawy zapisali, że wypłata tego dodatku uzależniona jest od wpisania źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynku. Z kolei zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, jeśli właściciel lub zarządca budynku lub lokalu złoży wniosek o wpis do CEEB za pośrednictwem wójta, burmistrza czy prezydenta, ten ma 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji na wprowadzenie tych danych do ewidencji.

- Oznacza, to że w momencie składania wniosku wnioskodawca po pierwsze nie ma obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, a nawet jeżeli to zrobi nie ma wpływu na to, czy deklaracja ta została do ewidencji wprowadzona – wskazuje radca prawny Bernadeta Skóbel, kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze Związku Powiatów Polskich.

Czytaj także: Dodatków osłonowych nie wypłacą na czas - będzie pilna nowelizacja ustawy>>

SZKOLENIE: Dodatek osłonowy z OPS - zaproszenie na szkolenie online >

Wrzutka o dodatku osłonowym w ustawie o ochronie odbiorców gazu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska pod naciskiem organizacji samorządowych dostrzegło problem. Postanowiło naprawić błąd wrzutką nowelizacyjną (w art. 7) do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Nowelizując ustawę o dodatku osłonowym wskazało, że do otrzymania dodatku o podwyższonej wysokości wystarczy już tylko dokonanie zgłoszenia do CEEB, a nie uzyskanie wpisu. I taki zapis znalazł się w uchwalonej 26 stycznia ustawie.

- W praktyce oznacza to, że mieszkańcy domów lub mieszkań, które są ogrzewane np. piecem węglowym, nie będą musieli mieć wpisu do CEEB – wystarczy potwierdzenie złożenia wniosku o taki wpis, aby otrzymać wyższe świadczenie - wyjaśnia rzecznik resortu klimatu i środowiska Aleksander Brzózka.

Po podpisie prezydenta ustawa o ochronie odbiorców gazu ma wejść w życie z dniem następnym po jej ogłoszeniu. Mimo szybkiej ścieżki legislacyjnej wejście w życie ustawy może się przedłużyć - bo jak poinformował Maciej Małecki, wiceminister aktywów państwowych - rozwiązania te Polska musi uzgodnić z Komisją Europejską, ze względu na to, że ustawa zawiera rozwiązania związane z pomocą publiczną.

 

PYTANIE i ODPOWIEDŹ eksperta: Jak powinien wyglądać wniosek o dodatek osłonowy złożony przez opiekuna prawnego? >

A co z tymi, którzy już złożyli wnioski

Pracownicy pomocy społecznej nie wiedzą więc jak traktować wnioski tych, którzy pod rządem obecnych przepisów złożyli wnioski o podwyższony dodatek osłonowy na bazie starego wniosku. Podczas ubiegłotygodniowego spotkania online z ponad setką pracowników pomocy społecznej i samorządowców przedstawiciel ministerstwa zapewniał, że na etapie procedury legislacyjnej w Senacie złożona zostanie poprawka, aby znowelizowany przepis obowiązywał wobec wniosków już złożonych od 7 stycznia, kiedy wystartował nabór do programu. Tak się jednak nie stało.  

- To jest jeden z problemów, które chcemy omówić jeszcze w tym tygodniu z przedstawicielami ministerstwa - mówi Marek Wójcik, sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Włodzimierz Słomczyński dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem uważa, że pilna nowelizacja ustawy o dodatku osłonowym pokazuje jak akt ten jest niedopracowany.

Czytaj też: Czy osobie zamieszkującej w mieszkaniu wynajętym, za które opłaca czynsz przysługuje dodatek osłonowy? >

- Po nowelizacji mamy kolejny bałagan. Nie wiemy czy tym, którym przyznamy świadczenia na bazie obowiązujących przepisów i złożonych wniosków będziemy musieli potem przyznawać wyrównania – komentuje.  

Ministerstwo Klimatu deklaruje jednocześnie, że pracuje nad zmianą innych przepisów ustawy o dodatku osłonowym, gdzie rozważa m.in. możliwość wypłaty dodatku w jednej transzy, a nie dwóch, wydłużenie terminów na rozpoznawanie wniosków i dostarczenie narzędzi pracownikom pomocy społecznej aby mogli weryfikować wnioski.