Pozytywny raport NIK o podtrzymywaniu tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, czy organy administracji publicznej prawidłowo realizują zadania dotyczące podtrzymywania tożsamości kulturowej i językowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. W opublikowanym właśnie raporcie NIK nie stwierdziła większych nieprawidłowości, ale wskazała kilka obszarów do poprawy,

19.07.2021

WSA: Sesja rady może odbyć się częściowo zdalnie i częściowo stacjonarnie

Samorząd terytorialny Koronawirus

Radni, którzy przebywają na kwarantannie mogą uczestniczyć zdalnie w stacjonarnej sesji rady gminy, muszą tylko powiadomić o tym jej przewodniczącego. To, że nie wszyscy to zrobili nie wpływa na ważność posiedzenia rady – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie. Sprawa trafiła do sądu, ponieważ ważność sesji kwestionował wojewoda Warmińsko-Mazurski.

19.07.2021

Polska musi wytłumaczyć się ze "stref wolnych od LGBT"

Samorząd terytorialny

Unia Europejska interweniuje i wszczyna procedurę naruszeniową wobec Polski za strefy wolne od LGBT - informuje Kampania Przeciw Homofobii. Polsce grożą dotkliwe kary finansowe. Mimo wielokrotnych ostrzeżeń Komisji Europejskiej, zaledwie kilka z ponad 100 lokalnych samorządów będących strefami „wolnymi od LGBT” postanowiło uchylić homofobiczne uchwały.

16.07.2021

Tylko przy nowej inwestycji telekomunikacyjnej można obniżyć opłatę za zajęcia pasa drogowego

Samorząd terytorialny Budownictwo

Obniżenie opłat za zajęcie pasa drogowego na cele telekomunikacyjne co do zasady dotyczy tylko nowo realizowanych inwestycji. Tak wynika z informacji przedstawionej przez rząd stronie samorządowej na posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST. Jednocześnie rząd zapowiada zmianę przepisów, która ma wykluczyć wątpliwości interpretacyjne w tym zakresie.

15.07.2021

Realizacja celów długoterminowych ważnym czynnikiem rozwoju miast

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Miasta to centra rozwoju-lokomotywy - krajowe, regionalne, subregionalne i lokalne - których zadaniem jest m.in. tworzenie ponadlokalnej infrastruktury społecznej i ekonomicznej. Efektywne wykorzystanie ich potencjału rozwojowego i kształtowanie gospodarki opartej o wiedzę prowadzi do rozlewania się ich rozwoju-dyfuzji na obszary funkcjonalnie zależne

15.07.2021

NIK: Inwestycje w woj. kujawsko-pomorskim nieprawidłowo przygotowane i nadzorowane

Samorząd terytorialny

Delegatura NIK w Bydgoszczy skontrolowała realizację wybranych inwestycji budowlanych w województwie kujawsko-pomorskim: przebudowę rynku w Bydgoszczy, rozbudowę drogi wojewódzkiej oraz budowę miejsc parkingowych i dróg dojazdowych na jednym z toruńskich osiedli. NIK wskazuje na niedostateczny nadzór urzędników nad dwoma pierwszymi inwestycjami,

15.07.2021

Centra Usług Społecznych - instytucja do poprawy

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Po kilkunastu miesiącach obowiązywania przepisów o Centrach Usług Społecznych rząd i prezydent przyznają, że wymagają one przebudowy. Idea interdyscyplinarnej instytucji zamknęła się w pomocy społecznej. Przedstawiciele Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej przyznają, że od początku mieli uwagi do projektu.

15.07.2021

Większość gmin chce wyższych opłat za wodę i ścieki

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne

Aż 94 procent taryf, które trafiły do zaakceptowania przez Wody Polskie, dotyczyło podwyżki opłat za wodę i ścieki, średnio o 20 procent. Zdaniem państwowego regulatora, wiele gmin narzuca zbyt wysokie marże, źle kalkuluje wysokość inwestycji i zawyża koszty amoryzacji. Po uzgodnieniach skala proponowanych podwyżek została trochę obniżona.

14.07.2021

WSA: Gmina ma obowiązek dowieźć niepełnosprawnego także do szkoły niepublicznej

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą

Gmina ma obowiązek zapewnić niepełnosprawnemu uczniowi bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do placówki. Jej wybór należy wyłącznie do rodziców dziecka. Niepubliczny charakter ośrodka oraz odległość od miejsca zamieszkania nie mają tutaj znaczenia - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

14.07.2021

Samorządy wciąż walczą z reklamami, a firmy czasem w sądach wygrywają

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Budownictwo

Wiele samorządów chce "ukrócić” nadmiar reklam i przyjmuje uchwały krajobrazowe. Ale firmy nie chcą dobrowolnie ich usuwać. Idą do sądów, a wyroki są różne. W Trybunale Konstytucyjnym czekają na rozpatrzenie dwa pytania dotyczące przepisów, dzięki którym miasta mogą żądać usunięcia legalnie postawionych nośników reklam. Jeżeli okaże się, że są one niekonstytucyjne, przedsiębiorcy będą mogli liczyć na odszkodowania.

14.07.2021

Samorządy chcą wyższej rekompensaty za zmianę opodatkowania elektrowni wiatrowych

Samorząd terytorialny Środowisko

Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski negatywne ocenia założenia zaproponowanego projektu ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych. Postuluje aby dotyczyła całego roku, objęła odsetki oraz nie wliczała się do dochodów gmin.

12.07.2021

Nie tak łatwo jest odwołać wójta czy radę gminy

Samorząd terytorialny Ordynacja

Od początku bieżącej kadencji organów gmin do 4 lipca 2021 r. odbyły się 44 referenda w sprawie odwołania wójta burmistrza, prezydenta miasta oraz rady gminy (miasta) bądź obydwu organów gmin. Tylko 6 z nich było ważnych i zakończyło się odwołaniem organu. To niecałe 14 procent. Reszta inicjatyw było nieważnych z powodu zbyt małej w stosunku do wymaganej frekwencji.

12.07.2021

Gminy wywiozą śmieci z nieruchomości niezamieszkanych, firmy stracą

Samorząd terytorialny Rynek i konsument Małe i średnie firmy

Prywatne firmy odbierające odpady z nieruchomości niezamieszkałych biją na alarm. W czwartek Sejm uchwalił niekorzystny dla nich przepis. Dzięki niemu biurowce, zakłady usługowe czy sklepy zostaną objęte komunalnym systemem odbioru odpadów. Wystarczy, że w dnu wejścia ustawy w życie miały podjętą uchwałę w tej sprawie. Prywatne firmy boją się, że zostaną na lodzie.

12.07.2021

Rząd chce doprecyzować przepisy w Prawie wodnym

Samorząd terytorialny Środowisko

Ministerstwo infrastruktury chce wyeliminować pojawiające się wątpliwości dotyczące opłat za usługi wodne. Do wykazu prac legislacyjnych rządu trafiły założenia zamiany ustawy Prawo wodne. Projekt zakłada równiez rozbudowę systemu kontroli nad gospodarką ściekową.

10.07.2021

Porzucone auta stoją na parkingach. Nowych przepisów nie będzie

Prawo karne Samorząd terytorialny Środowisko

Stoi na parkingu wrak. Właściciela brak. Lusterka, radyjka i kołpaki powyjmowali. Została karoseria ze stali… Samorządowcy chcą zmiany przepisów, aby sprawniej usuwać zalegające na chodnikach, parkingach i prywatnych gruntach porzucone pojazdy. MSWiA nie widzi takiej potrzeby. Przekonuje, że gmina i osoby prywatne mają odpowiednie do tego narzędzia.

10.07.2021

Gmina bez OSP będzie musiała podpisać umowę z sąsiednią

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Gmina, która nie posiada własnej jednostki OSP będzie miała obowiązek zawrzeć umowę z gminą sąsiednią, w której taka jednostka funkcjonuje – przewiduje projekt ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych autorstwa MSWiA. Zdaniem samorządowców, doprecyzować trzeba jednak procedurę zawierania takich umów.

09.07.2021

Sejm przesuwa datę wejścia w życie dowodów osobistych z odciskiem palca

Samorząd terytorialny

Termin wdrożenia dowodów osobistych z odciskami palców i podpisem posiadacza będzie przesunięty. W czwartek Sejm uchwalił nowelizację w tej sprawie. Nowe dowody miały być wydawane już od 2 sierpnia. Okazało się jednak, że jest to póki co nierealne z powodu zagrożenie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych z wykorzystaniem zamówionych urządzeń do pobierania linii papilarnych.

08.07.2021

WSA unieważnił przepisy uchwały śmieciowej w Warszawie

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność przepisów, na podstawie których doszło do powiązania opłat pobieranych od mieszkańców Warszawy za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze zużyciem wody na nieruchomościach. Uchwałę zaskarżyła Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Stołeczny ratusz zapowiada rekację po zapoznaniu się z uzasadnieniem.

08.07.2021

Restauracja w budynku - tak, hałasy i zapachy - nie

Samorząd terytorialny Rynek i konsument

Nie wszystkim właścicielom mieszkań podoba się, że w parterze budynku wielorodzinnego znajduje się restauracja czy bar. Przeszkadza hałas i zapachy, chociaż sami czasem tam zachodzą. Sposoby na pozbycie się uciążliwej działalności gospodarczej są różne. Najbardziej groźnym orężem jest pozbawienie koncesji na alkohol. Ale często też wspólnoty podnoszą opłaty.

08.07.2021

WSA: To nie zarząd powiatu powołuje radę młodzieży

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Organ ten nie miał kompetencji do powołania tego gremium. Podstawą prawną nie mogła być ani ustawa o samorządzie powiatowym, ani roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Dopiero od 23 czerwca 2021 r. istnieje możliwość utworzenia powiatowej rady młodzieży. Kompetencję do tego ma jednak rada powiatu.

08.07.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski