Rządowe dotacje za małe, a gminy część muszą zwracać

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Administracja publiczna

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich są za małe i gminy muszą do nich dopłacać z własnych budżetów. Mimo to są „karane” przez wojewodów żądaniem… zwrotu niewykorzystanej dotacji. Wszystko przez system ustalania kwot, który nie liczy kosztów wynagrodzeń czy sprzątania. Stawka wzrośnie w przyszłym roku o złotówkę, ale to nie rozwiąże problemu.

13.12.2019

Webinarium o wypaleniu działaczy lokalnych społeczności

Samorząd terytorialny

Kolejne webinarium w ramach akcji Masz Głos będzie dotyczyło wypalenia aktywistycznego. Okazuje się, że to jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed osobami działającymi w lokalnych społecznościach.

12.12.2019

Potrzebne podstawy do współpracy gmin przy projektach rozwojowych

Samorząd terytorialny

Brakuje mechanizmów prawnych i finansowych dla współpracy gmin przy dużych projektach rozwojowych. Tymczasem według ekspertów jest ona niezbędna, bo pojedyncze jednostki, rywalizując ze sobą, mają mniejsze szanse na uzyskanie funduszy. A zgodnie z prognozami w nowej perspektywie unijnej znajdą się pieniądze dla samorządów, które ze sobą współpracują.

12.12.2019

Szef MEN rozmawia z ministrem finansów o subwencji

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Finansowanie oświaty

Jestem w trakcie rozmów z premierem i ministrem finansów i obaj widzimy potrzebę wzrostu finansowania zadań oświatowych – powiedział w środę minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. I dodał, że ostateczny kształt projektu ustawy budżetowej "nie ujrzał jeszcze światła dziennego".

11.12.2019

Raport: Depopulacja i brak strategii przeszkodami w rozwoju małych i średnich miast

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Z analizy sytuacji prawie trzystu małych i średnich miast wynika, że takie miejscowości potrzebują działań podnoszących jakość życia mieszkańców i zachęcania do powrotu tych, którzy się z nich wyprowadzili. Powinny też przyciągać inwestorów, ale głównie wspierać tych własnych, lokalnych.

11.12.2019

Kary za niezarejestrowanie pojazdu – luka w prawie kłopotem starostów

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Dowolność w ustalaniu wysokości kary za niezarejestrowanie pojazdu w określonym prawem czasie budzi poważne wątpliwości starostów. Nie ma bowiem kryteriów, według których mogliby stosować różne stawki kar. To oznacza, że każda kwota wyższa niż 200 zł może zostać zaskarżona i skierowana do sądu.

11.12.2019

RPO skarży uchwały przeciw ideologii LGBT do sądów administracyjnych

Samorząd terytorialny

Rzecznik praw obywatelskich jest przeciwny działaniom organów władzy publicznej, nakierowanym na piętnowanie i wykluczanie osób i grup. Wniósł więc pierwsze skargi na wybrane uchwały anty-LGBT samorządów do pięciu różnych wojewódzkich sądów administracyjnych.

10.12.2019

Samorządowcy zaczynają świętować 30-lecie i domagają się rekompensat strat w dochodach

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów

Przedstawiciele samorządowców złożyli w Senacie projekt dotyczący rekompensat dochodów samorządów po zmianach w prawie. Chodzi im o podwyższenie udziału samorządów w podatku PIT. Przedstawiciele korporacji samorządowych ogłosili też zaproszenie na przyszłoroczne obchody 30-lecia samorządu terytorialnego.

10.12.2019

Rząd planuje nowe podejście do uzgadniania działań rozwojowych z samorządami

Samorząd terytorialny

Kontrakt programowy, kontrakt sektorowy i porozumienie terytorialne – to nowe rozwiązania zaproponowane przez Radę Ministrów dotyczące polityki rozwoju kraju. Kontrakty będą mogły być zawierane między stroną rządową a samorządami. Rząd chce też odejścia od długookresowej strategii rozwoju oraz koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju.

10.12.2019

Gminy wiejskie obawiają się mniejszego wsparcia z UE

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów

Gminy wiejskie nie będą miały z czego inwestować – przez rosnące koszty i coraz mniejsze dochody. W ramach pomocy zewnętrznej zamiast refundacji środków chciałyby otrzymywać pieniądze, zanim zainwestują. Szkopuł w tym, że obawy o mniejsze środki unijne, nabierają realnych kształtów

10.12.2019

W gminach wciąż funkcjonuje stary system gospodarowania odpadami

Samorząd terytorialny Środowisko

Przed nami konieczność rozstrzygnięcia, jaką wykładnię przepisów stosować, żeby wprowadzić w gminach system bezpiecznie, płynnie i bez procesów sądowych z firmami wykonawczymi. Także, by przepisy miały pozytywny wpływ na gospodarowanie odpadami komunalnymi – mówi Krzysztof Nowak z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

10.12.2019

Transmisje z posiedzeń komisji rad byłyby kosztowne, ale wzmocniłyby jawność

Samorząd terytorialny

Posiedzenia komisji rady gminy, powiatu i województwa nie są jawne tak jak obrady sesji. Są dostępne, o ile stanowi tak prawo lub gdy postanowi tak komisja. Tymczasem obowiązek rejestracji obrad organów pomocniczych rad umożliwiłby szerszy dostęp obywateli do informacji związanych z działalnością rad. Z drugiej strony to duże dodatkowe koszty dla samorządów.

09.12.2019

Zmiany w prawie umożliwią dopłaty do ulgowych przejazdów PKS

Samorząd terytorialny

Projekt nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym ma umożliwić dalsze dopłaty do ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Zachowanie obecnie obowiązujących przepisów mogłoby oznaczać znaczący wzrost wydatków dla dużej grupy pasażerów lub nawet likwidację kolejnych linii autobusowych.

07.12.2019

Publiczny transport zbiorowy wymaga stabilizacji. Wnioski po konferencji naukowej

Samorząd terytorialny

Według ekspertów poza obszarami miejskimi gminy powinny pełnić rolę uzupełniającą w organizowaniu publicznego transportu zbiorowego. Są jednak wątpliwości, czy główną rolę powinny grać województwa, powiaty czy zrzeszenia powiatów obejmujące obszary subregionów. Różnice zdań dotyczą też zgody co do tego, czy województwa powinny zająć się wyłącznie przewozami kolejowymi, czy pełnić także aktywną rolę w transporcie drogowym.

06.12.2019

Sobota to nie dzień roboczy, co nie wyklucza płatnego parkowania

Samorząd terytorialny

Wciąż są wątpliwości wokół płatnego parkowania w soboty. Wojewoda świętokrzyski uznał, że starachowiccy radni nie mieli kompetencji do ustalenia opłaty za parkowanie w sobotę, bo nie jest ona dniem roboczym. Według ekspertów samorząd może jednak ustalić opłaty za sobotę czy nawet niedzielę, jeśli nie użyje sformułowania, że to dni robocze.

06.12.2019

WSA: Spory o odszkodowania za szkody łowieckie to sprawy cywilne

Samorząd terytorialny

Jeśli strona zarzuca, że koło łowieckie jest bezczynne przy rozpoznawaniu sprawy o szacowanie szkód w uprawach i plonach rolnych przez zwierzęta łowne, to nie może wnieść skutecznej skargi do sądu administracyjnego. Tego rodzaju sprawa powinna być traktowana jako sprawa cywilna - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

05.12.2019

Potrzebne jasne zasady zakazujące emisji uciążliwego hałasu

Samorząd terytorialny

Minister klimatu uważa, że wskazanie w ustawie, jakich poziomów hałasu nie powinno się przekraczać, jest niebezpieczne, bo trudno byłoby ustalać, czy doszło do przekroczenia norm. Należy stworzyć generalną i jednocześnie stosunkowo łatwą do wyegzekwowania regułę zakazującą emisji uciążliwego hałasu.

05.12.2019

Rząd na razie nie dzieli Mazowsza

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Na dzisiejszym etapie nie ma tematu wydzielenia Warszawy z województwa mazowieckiego, w tej sprawie nie jest obecnie przygotowywana żadna ustawa - twierdzi nowy wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Nie zadeklarował jednak rezygnacji partii rządzącej z tej idei. - To jest w fazie pomysłu - stwierdził.

04.12.2019

Rządowy program ma doprowadzić kolej do małych miejscowości

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo

Przyczynienie się do likwidowania wykluczeń komunikacyjnych dzięki możliwości uzupełniania sieci kolejowej o nowe połączenia, które przede wszystkim zapewnią pasażerom dostęp do komunikacji międzywojewódzkiej - to cel przyjętego we wtorek przez rząd Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku. 

03.12.2019

MSWiA: Wiceminister Szefernaker zajmie się administracją

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Sekretarz stanu Paweł Szefernaker będzie, w imieniu szefa MSWiA, sprawował nadzór nad wojewodami, a także odpowiadał za współpracę z samorządem terytorialnym. Tak zdecydował w poniedziałek minister Mariusz Kamiński, który podpisał nową decyzję kompetencyjną określającą zakres obowiązków poszczególnych członków kierownictwa tego resortu.

02.12.2019