Włodzimierz K. obecnie planuje rezygnację ze stanowiska prezesa spółki miejskiej. 

Sąd Okręgowy uznał, że dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, oraz z uwagi na obawę matactwa i grożącą podejrzanemu surową karę jedynie środek w postaci tymczasowego aresztowania może zabezpieczyć dalszy tok postępowania. Sąd wskazał na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanego mu czynu.

Podejrzany o korupcję

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach przedstawił Włodzimierzowi K. popełniony wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w tym Rafałem B. zarzut korupcyjny polegający na żądaniu od prezesa jednej ze spółek korzyści majątkowej w wysokości 2,5 proc.  wartości zamówień publicznych uzyskiwanych od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Mieście Stołecznym Warszawie w zamian za zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych - podaje Prokuratura Krajowa.

Czytaj w LEX: Warunki dopuszczalności wręczania i przyjmowania zwyczajowych dowodów wdzięczności >

Czytaj: SN: Prokuratura niesłusznie oskarżała i aresztowała, a następnie kwestionowała zadośćuczynienie

Wartość zamówień wyniosła prawie 600 milionów złotych. Zarzuty obejmują przyjęcie przez Włodzimierza K. kwoty prawie 5 milionów złotych. Czyny korupcyjne miały miejsce w okresie od kwietnia 2020 roku do grudnia 2022 roku w Warszawie w czasie gdy Włodzimierz K. pełnił funkcje prezesa zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Mieście Stołecznym Warszawie, a następnie Sekretarza Miasta Stołecznego Warszawy.  

Czyn zarzucony podejrzanemu kwalifikowany z art. 228 § 1, 4 i 5 kk zagrożony jest karą do 12 lat pozbawienia wolności.

Czytaj w LEX: Racjonalny prawodawca w walce z korupcją w sektorze publicznym >

Kontrakty na śmieci o wartości 600 mln

W toku śledztwa prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach ustalił, że w okresie od sierpnia 2020 roku do stycznia 2023 roku istniał proceder korupcyjny polegający na wręczaniu korzyści majątkowych o wielkiej wartości w związku z zawieraniem kontraktów na zagospodarowanie odpadów z Miasta Stołecznego Warszawy.

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Pojęcie osoby pełniącej funkcję publiczną >

Według Prokuratury Krajowej - przedstawiciele jednej z grup kapitałowych zainteresowanych uczestnictwem w przetwarzaniu odpadów weszli w porozumienie z Rafałem B. W wyniku ustaleń o charakterze korupcyjnym  zainteresowane spółki grupy kapitałowej uzyskały znaczące zamówienia z MPO w Warszawie. Następnie w latach 2021-2022 roku spółki te zagospodarowały odpady z Miasta Stołecznego Warszawa uzyskując w MPO Warszawa zamówienia na łączną kwotę prawie 600 milionów złotych. Uzyskanie tych zamówień było możliwe dzięki propozycji złożonej przez Rafała B. - byłego prezesa zarządu Pracodawców RP, uprzednio zajmującego szereg eksponowanych stanowisk rządowych, takich jak podsekretarz stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej, w Ministerstwie Gospodarki oraz w Ministerstwie Skarbu Państwa - ustalili prokuratorzy.

Czytaj w LEX: Korupcja jako przyczyna dysfunkcji w sektorze publicznym >

Z ustaleń śledztwa wynika, że Rafał B., w zamian za umożliwienie uzyskiwania zamówień publicznych z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta Stołecznego Warszawy domagał się od przedstawicieli firm 5% łapówki od wartości tych zamówień. W tym celu Rafał B. oraz osoby zarządzające grupą kapitałową, tj. Artur P. i Wojciech S. stworzyli mechanizm umożliwiający wyprowadzenie wielomilionowych kwot przeznaczonych na korzyści majątkowe.

Zobacz procedury w LEX:

Udzielanie zgody na widzenie z tymczasowo aresztowanym >

Kontrola użycia środków przymusu bezpośredniego wobec osoby tymczasowo aresztowanej >

Dostęp do akt postępowania przygotowawczego w toku orzekania w przedmiocie tymczasowego aresztowania >

Żądanie odszkodowania za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie >