Program z budżetem prawie 3 mld złotych kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego, który w środę w Sulejówku, ogłosił start programu odnowionych może zostać nawet ponad 10 tys. w zabytki w Polsce.

 

 

Dofinansowanie będzie przyznawane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Może być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace.

Dofinansowanie jest atrakcyjne dla samorządów. Będzie wynosić maksymalnie 98 proc. wartości inwestycji, a minimalny wkład własny – 2 procent. Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 10 wniosków. Każdy może być złożony w w jednej trzech kategorii:

  • do 150 000 zł
  • do 500 000 zł
  • do 3 500 000 zł.

Wnioski będą mogły być składane w aplikacji Polski Ład udostępnionej przez BGK.

Czytaj w LEX: Program opieki nad zabytkami - komentarz praktyczny >>>

Czytaj w LEX: Uwarunkowania prawne wojewódzkich programów opieki nad zabytkami >>>

Czytaj w LEX: Udzielanie dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego na zadania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami w świetle orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych i sądów administracyjnych >>>