Samorządowcy z Pomorza walczą o ustawę metropolitalną

Samorząd terytorialny Finanse

Prezydenci, burmistrzowie, starostowie i wójtowie 59 samorządów zrzeszonych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk – Gdynia – Sopot piszą list do marszałek Sejmu Elżbiety Witek z prośbą o jak najszybsze zajęcie się projektem ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim.

02.08.2021

Polski Ład zachwieje finansami samorządów

Samorząd terytorialny Finanse publiczne PIT

Przeszło 145 miliardów złotych w ciągu najbliższych 10 lat – tyle stracą jednostki samorządu terytorialnego na zaproponowanych w Polskim Ładzie zmianach w podatku dochodowym od osób fizycznych. To głównie z ich budżetów zostaną zrealizowane obietnice korzystnych zmian w PIT. Budżet państwa też ma ponieść stratę, ale o 60 miliardów złotych mniejszą.

30.07.2021

SN: Szkoły, przedszkola i straż miejska straciły pieniądze z powodu błędu gminy Ząbki

Samorząd terytorialny Prawo cywilne

Jednostki organizacyjne gminy muszą same zakładać rachunki bankowe dla prowadzenia działalności i gmina nie powinna za nie podpisywać w tym celu umowy z bankami - wynika z wyroku Sądu Najwyższego. Dlatego, że w razie upadku banku jej jednostki - szkoły i przedszkola - nie dostaną od Bankowego Funduszu zwrotu depozytów nawet w minimalnej części gwarantowanej.

30.07.2021

Obywatel nie wpuszczony na obrady rady gminy to naruszenie Konstytucji

Samorząd terytorialny Koronawirus

Mieszkańcowi odmówiono prawa wstępu na sesję Rady Gminy w Krościenku Wyżnym, z powołaniem się na rządowe ograniczenia pandemiczne. Tymczasem przepisy te nie mogły ustanawiać ani zakazu, ani ograniczenia wstępu obywateli na sesje rady gminy – wskazuje wójtowi Rzecznik Praw Obywatelskich.

29.07.2021

Nie tylko rząd łapie deszcz, coraz częściej także gminy

Samorząd terytorialny Środowisko

Rządowy program „Moja woda” okazał się niewystraczający i mało elastyczny. Miasta i gminy wystartowały z własnymi programami, aby zatrzymać deszczówkę, bo im mniej wody w kanalizacji, tym mniejsze koszty jej utrzymania. Z niektórych gminnych programów, w przeciwieństwie do rządowego, mogą brać udział także wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie.

27.07.2021

MRiPS ma gotowy projekt zmian w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Podniesienie wysokości świadczenia integracyjnego do wysokości 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych przez okres całego uczestnictwa w zajęciach centrów integracji społecznej, włącznie z okresem próbnym, oraz podniesienie górnego limitu premii motywacyjnej, wypłacanej ze środków własnych CIS - z obecnych 50 proc. do 100 proc. świadczenia integracyjnego - to niektóre z propozycji MRiPS, mających poprawić sytuację uczestników CIS. W planach są też ułatwienia w funkcjonowaniu centrów.

26.07.2021

NIK: Miasta poprawiają infrastrukturę, ale bariery architektoniczne wciąż są problemem

Samorząd terytorialny

Na przykładzie trzech miast z województwa pomorskiego: Gdyni, Kartuz i Tczewa, Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak wygląda miejska infrastruktura dla osób mających ograniczenia w poruszaniu się. Okazuje się, że mimo iż miasta analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, to każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się.

26.07.2021

Rząd: nie tylko mieszkaniówka, ale i firmy przekształcą użytkowanie wieczyste. Są propozycje

Samorząd terytorialny Prawo cywilne Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Budownictwo

Rząd chce uwłaszczyć użytkowników wieczystych komercyjnych działek. Ma to być po mieszkaniówce, kolejny etap reformy własnościowej. Skorzystają na tym przede wszystkim firmy z dużych miast, gdzie takich gruntów jest najwięcej. Samorządy nie są zachwycone tym pomysłem - zapowiadają, że będą starały się wybić go z głów polityków. Natomiast firmy czekają na nowe przepisy.

26.07.2021

Zmiany klimatu wymuszą odbetonowanie miast

Samorząd terytorialny Środowisko

Wszechobecna w polskich miastach "betonoza" coraz częściej powoduje powodzie. Problem dostrzegł rząd. Proponuje, by miasta opracowały miejskie plany adaptacji do zmian klimatu. Rozważa też wprowadzenie kontrowersyjnego podatku deszczowego. Będą go płacić osoby, na których nieruchomościach jest za mało zieleni. Już dziś natomiast włodarze miast i inwestorzy mają swoje patenty na walkę z „wielką wodą”.

24.07.2021

Przepisy o społecznych agencjach najmu już obowiązują

Samorząd terytorialny Budownictwo

Gminy i organizacje społeczne będą powoływały do życia nowego typu agencje pośrednictwa. Wynajmą one lokale od właścicieli, a następnie podnajmą je swoim klientom. Od piątku wchodzą w życie przepisy w tej sprawie. Samorządy podchodzą do propozycji z dużą rezerwą, a eksperci mówią wprost: sukcesu raczej nie będzie.

23.07.2021

Projekt: Osoba głucha nagra petycję i wniosek w formie video

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Wiele osób głuchych nie zna języka polskiego i ma z nim problemy. Uniemożliwia im to przygotowanie petycji i uzyskiwanie informacji publicznej. Posłowie chcą znowelizować przepisy obu ustaw - tak aby dopuszczały złożenie wniosku przez osobę głuchą w formie wideo, zawierającego osobisty przekaz sporządzony w języku migowym lub systemie językowo-migowym.

23.07.2021

Odbudowa Pałacu Saskiego z poważnymi usterkami w ustawie

Samorząd terytorialny Budownictwo

Sejm uchwalił 23 lipca br. ustawę o odbudowie Pałacu Saskiego. Eksperci zwracają uwagę na bardzo krótkie terminy odwołania od decyzji o wywłaszczeniu i odszkodowaniu oraz o lokalizacji, jak również na zastąpienie zgód - niewiążącymi opiniami. Wątpliwości budzi również fakt, że postępowania nie będą zawieszane w razie śmierci pełnomocnika lub strony, co będzie skutkować wydaniem wadliwych orzeczeń.

23.07.2021

Kodeks rolny potrzebny, ale wątpliwe czy powstanie

Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze

Polski Ład dla wsi to na razie zbiór nośnych slajdów. Wśród zapowiadanych rozwiązań legislacyjnych jest m.in. Kodeks rolny oraz ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych. Ta ostatnia ma zawierać rozwiązania w kilkudziesięciu obszarach, np. podatkowym, gospodarczym, społecznym, klęskowym czy związanym z dziedziczeniem. Prawnicy wątpią czy Kodeks w ogóle powstanie.

21.07.2021

NIK: Miasteczko Westernowe Mrongoville bez odpowiedniego nadzoru gminy

Samorząd terytorialny

Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Olsztynie sprawdziła, jak wygląda nadzór Mrągowa nad spółką Miasteczko Westernowe „Mrongoville” i sama działalność spółki. Pokontrolne wnioski są miażdżące, wedlług gmina miejska Mrągowo nie dbała o to, by faktyczna działalność Spółki odpowiadała zasadom prowadzenia gospodarki komunalnej.

20.07.2021

Miały szybko powstawać bloki, ale lex deweloper nie działa

Samorząd terytorialny Budownictwo

Na podstawie lex deweloper buduje się mało. Przez ostanie trzy lata rady miast wydały zaledwie 170 uchwał lokalizacyjnych. Deweloperzy twierdzą, że są to przepisy z ogromnym potencjałem, którym zaszkodził czarny PR. Samorządy nie kryją wobec nich swojej niechęci. Z kolei prawnicy uważają, że do fiaska tych rozwiązań przyczyniły się nie tylko miasta, ale i inwestorzy.

20.07.2021

Powiaty chcą powrotu samorządowych fotoradarów

Prawo karne Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Związek Powiatów Polskich chce wystąpić z inicjatywą, aby straże miejskie mogły znowu korzystać ze stacjonarnych fotoradarów. Pomysł przewiduje, że lokalizacja urządzenia wskazana byłaby w uchwale rady gminy. Tymczasem sieć fotoradarów i kamer rozbudowuje Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Sto nowych urządzeń ma pojawić się też na drogach wojewódzkich i ekspresowych.

20.07.2021

RIO: Dotację na szczepienie trzeba wyodrębnić w budżecie, potem można ją przekazać

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Gmina może dofinansować realizatora programu zdrowotnego np. szczepień na grypę. Przekazanie mu dotacji uzależnione jest jednak od uprzedniego wyodrębnienia w uchwale budżetowej takiego wydatku. Dopiero po przeprowadzeniu tej procedury można zawrzeć umowę z takim podmiotem – wyjaśniła Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku.

19.07.2021

Na odmowę przywrócenia terminu do wniesienia odwołania przysługuje skarga

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie. Takie rozstrzygnięcie klasyfikuje się jako postanowienie kończące postępowanie, a więc podlega ono zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

19.07.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski