Kwarantanna w pracy z pensją - zmiany dla pracowników pomocy społecznej

Pomoc społeczna Koronawirus

Pracownik pomocy społecznej odbywający kwarantannę w ośrodku, w którym pracuje, może świadczyć pracę, jeśli się na to zgadza. Zachowa wtedy prawo do pełnego wynagrodzenia – wynika z projektu zmian w ustawie o działaniach osłonowych w związku z COVID-19.

28.04.2020

Powiaty: Sprawny system ochrony ludności zapobiegłby sytuacji w DPS

Pomoc społeczna Koronawirus

W Polsce powinien być sprawnie funkcjonujący system ochrony ludności zaopatrzony w niezbędny sprzęt i przygotowany personel. To, że nie istnieje, nie jest winą samorządu terytorialnego, tylko administracji rządowej. Związek Powiatów Polskich odpowiada na zarzuty dotyczące sytuacji w domach pomocy społecznej.

24.04.2020

Zwrot podatku wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do zasiłku stałego

Pomoc społeczna Domowe finanse PIT

Kwestia uznania zwrotu podatku za dochód w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej należy do spornych zagadnień w przyznawaniu świadczeń. Według eksperta LEX Biuro Rachunkowe, zwrot podatku stanowi dochód w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, ale z uwagi na fakt, iż co do zasady jest on wypłacany jednorazowo – to należy go uwzględnić w dochodzie rodziny,

23.04.2020

NIK: Placówki oferujące opiekę całodobową praktycznie bez nadzoru

Pomoc społeczna

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła jak działa nadzór nad placówkami oferującymi opiekę całodobową. Takich miejsc systematycznie przybywa, a zapotrzebowanie na nowe miejsca wciąż rośnie. Okazuje się jednak, że wiele z nich latami działa bez wymaganego zezwolenia, a nadzór państwa nad nimi jest jedynie pozorny.

22.04.2020

Kwarantanna zbiorowa w rękach wojewody - resort zdrowia nie ma listy miejsc

Pomoc społeczna Administracja publiczna Koronawirus

W odpowiedzi na pytania Rzecznika Praw Obywatelskich wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko poinformowała, że resort nie ma listy placówek kwarantanny zbiorowej ani danych teleadresowych tych miejsc. - Organizacja w tym zakresie należy do zadań wojewody - wyjaśniła.

20.04.2020

MRPiPS wspiera domy pomocy społecznej z rezerwy celowej

Pomoc społeczna Koronawirus

W kwietniu do wojewodów trafi 20 milionów złotych na wsparcie powiatów w prowadzeniu domów pomocy społecznej. W czerwcu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje dokonanie ponownej weryfikacji potrzeb tych placówek.

03.04.2020

Domy pomocy potrzebują pomocy. Zagrożeni podopieczni i pracownicy

Pomoc społeczna Koronawirus

Paraliż grozi wielu domom pomocy społecznej, a zakażenie koronawirusem ich podopiecznym. Nie ma podstawowych środków ochrony – maseczek, rękawiczek, płynów do dezynfekcji. Pracownicy alarmują, że to narażenie ich i pensjonariuszy na utratę życia i zdrowia. Ministerstwo zapewnia, że monitoruje sytuację w placówkach.

03.04.2020

Zakaz eksmisji uderzy w wierzycieli, ale bardziej w ofiary przemocy domowej

Prawo cywilne Pomoc społeczna Koronawirus

Obowiązujący w czasie epidemii koronawirusa zakaz eksmisji uderzy w właścicieli lokali i wierzycieli, nie będą mogli liczyć nawet na odszkodowania. Tymczasem komornicy już wstrzymali eksmisje i nie wyznaczają kolejnych terminów. W najgorszej sytuacji będą jednak ofiary przemocy domowej i znęcania się. Konieczne jest pilne uregulowanie ich sytuacji.

25.03.2020

Minister apeluje do gmin o posiłki dla potrzebujących, będzie większa dotacja

Pomoc społeczna

Wójt, burmistrz, prezydent miasta mogą liczyć na zwiększenie dotacji do 5 procent środków finansowych na dowóz posiłków w gminie – informuje minister polityki społecznej. W apelu do samorządów przekazanym przez wojewodów przypomina, że pomoc osobom starszym, samotnym i bezdomnym powinna przyznać gmina, łącznie z dowozem posiłku.

23.03.2020

Zakupy dla objętych kwarantanną ma robić pomoc społeczna, ale brak procedur

Pomoc społeczna

Pracownicy pomocy społecznej mają być włączeni do kontaktu z potencjalnie chorymi, ale nie ma procedur takiego działania. Nie są przeszkoleni i ich wsparcie dla osób objętych kwarantanną może grozić rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Stykają się z wieloma osobami, również w grupie największego ryzyka.

14.03.2020

Program „Aktywny Samorząd” wesprze finansowo niepełnosprawnych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Można składać wnioski o pieniądze na poruszanie się i transport osób niepełnosprawnych w życiu codziennym, zakup sprzętu elektronicznego i szkolenia. Beneficjentami programu „Aktywny Samorząd” mogą być osoby niepełnosprawne i powiaty.

05.03.2020

Samorządy mogą wnioskować o pieniądze na aktywizację osób z niepełnosprawnościami

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ma w tym roku dla powiatów i województw prawie 1,2 miliarda złotych na inicjatywy wspierające rehabilitację zawodową i społeczną. Dzięki otrzymanym funduszom samorządy będą likwidować bariery architektoniczne, komunikacyjne i techniczne.

04.03.2020

Rząd nie zdecydował o rekompensatach za wyższe ceny energii

Pomoc społeczna Prawo gospodarcze

Wbrew zapowiedziom rząd nie przyjął we wtorek projektu nowelizacji prawa energetycznego, który zakłada możliwość uzyskania rekompensat przez gospodarstwa domowe w związku z podwyżką cen prądu. Według wcześniejszych informacji miałyby to być dopłaty w wysokości od 34,08 zł do 306,75 zł. Nie podano przyczyny braku tej decyzji.

26.02.2020

Rekompensaty za wzrost cen prądu od 34 do 306 zł

Pomoc społeczna Finanse publiczne

Rekompensata za wzrost cen energii elektrycznej będzie uzależniona od jej zużycia w 2020 roku i wyniesie od około 34 do 306 zł - wynika z przygotowanego przez rząd projektu. Rekompensaty mają dostać tylko osoby, których roczny dochód w 2019 r. mieścił się w pierwszym progu podatkowym.

24.02.2020

Rekompensaty za wzrost cen prądu tylko w pierwszym progu podatkowym 

Pomoc społeczna PIT

Rekompensaty za wzrost cen energii będą przysługiwały tym gospodarstwom domowym, które nie przekroczyły drugiego progu podatkowego w 2019 r. Dodatkowym kryterium będzie poziom zużycia energii elektrycznej w roku 2020, który będzie musiał przekroczyć 63 kWh. Takie zasady mają znaleźć się w ustawie o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r.

14.02.2020

MRPiPS: Przybywa podmiotów ekonomii społecznej

Pomoc społeczna Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Małe i średnie firmy Finanse

W Polsce działa już około 94 tysiące podmiotów ekonomii społecznej - twierdzi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To podmioty, których działalność komercyjna służy społeczeństwu m.in. poprzez zatrudnianie i integrację osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

11.02.2020
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski