Zasiłek pielęgnacyjny od 1 listopada 2019 r. wynosi  215,84 zł miesięcznie. Podwyższenia tej kwoty do 500 zł domagał się autor petycji nr BKSP-144-IX-406/21. Na ostatnim posiedzeniu 26 maja 2022 r. sejmowa Komisja ds. petycji rozpatrzyła odpowiedź resortu rodziny na dezyderat nr 205 w tej sprawie. Odpowiedź jednak nie jest po myśli autora petycji. By podwyższyć kwotę zasiłku, ministerstwo twierdzi, że musiałoby mocno ograniczyć liczbę uprawnionych.

 

Dla kogo zasiłek pielęgnacyjny

Zgodnie z art. 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Obecnie przysługuje on:

  • dziecku z niepełnosprawnością,
  • osobie z niepełnosprawnością powyżej 16. r.ż., jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osobie z niepełnosprawnością powyżej 16. r.ż., legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia,
  • osobie, która skończyła 75 lat, a nie ma ustalonego prawa do dodatku pielęgnacyjnego.

Autor petycji oprócz wyższej kwoty zasiłku domagał się także weryfikacji i ograniczenia grup osób uprawnionych do jego pobierania.  - Warto poddać analizie zasiłek pielęgnacyjny tzn. komu się naprawdę należy i czy nie powinni go otrzymywać tylko Ci, którzy mieli stwierdzoną niepełnosprawność od dzieciństwa lub przed pełnoletnością, i Ci którzy mają znaczny stopień niepełnosprawnych. Zawęziłoby to beneficjentów do prawa do tego zasiłku, a co za tym idzie byłoby możliwe podwyższenie jego kwoty do realnej wysokości – postulował autor petycji.

Czytaj też: Lekki stopień niepełnosprawności nie wystarcza do uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego >

- Pozbawienie osób wsparcia w postaci zasiłku pielęgnacyjnego jest bezzasadne. Podniesienie jego kwoty z 215 zł do 500 zł oznacza, że musielibyśmy ograniczyć liczbę osób uprawnionych o przeszło połowę, co w naszej opinii także jest bezzasadne – powiedział Olgierd Podgórski, dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej MRiPS.

Wiceminister rodziny Barbara Socha, w odpowiedzi udzielonej komisji zaznaczyła, że wszelkie zmiany dotyczące wsparcia osób z niepełnosprawnościami uzależnione się od reformy systemu orzekania. Nie wiadomo jednak, kiedy ona będzie. W tej sprawie w ostatnim czasie Komisja ds. petycji napisała pismo do prowadzącego te prace wiceministra Pawła Wdówika, pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych.

WZORY DOKUMENTÓW:

 

Waloryzacja zasiłku pielęgnacyjnego co trzy lata, ale nie zawsze

Warto przypomnieć, że na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych zasiłek pielęgnacyjny podlega weryfikacji co trzy lata. Jak zaznaczył Olgierd Podgórski, najbliższa waloryzacja będzie w 2024 r. Tyle, że rząd może podjąć w drodze rozporządzenia decyzję o nie podwyższaniu kwoty. Tak było w 2021 r.

– W ramach weryfikacji w 2021 r. ze względu na prowadzone nowe projekty w zakresie wsparcia rodzin, Rada Ministrów podjęła decyzję o utrzymaniu wysokości kwot kryteriów dochodowych i świadczeń rodzinnych, w tym kwoty zasiłku pielęgnacyjnego, na dotychczasowym poziomie – tłumaczy wiceminister Socha.

Zresztą nie był on podwyższany przez długie lata. Pierwszy wzrost wysokości zasiłku pielęgnacyjnego miał miejsce 1 września 2006 r. Wzrósł on wówczas ze 144 zł do 153 zł. Kolejny wzrost – do 184,42 zł – był w listopadzie 2018 r. Od 1 listopada 2019 r. wynosi  215,84 zł miesięcznie. W sumie więc przez lata jego wysokość wzrosła o 71,84 zł.  Tymczasem według GUS inflacja w 2021 roku wyniosła 5,1 proc., w marcu 2022 roku w porównaniu do marca 2021 roku ceny wzrosły o 10,9 proc.