Statut określa zarządzanie mieniem gminy przez jednostki pomocnicze

Samorząd terytorialny

Jednostki pomocnicze gminy nie mają osobowości prawnej. Ich kompetencje określa wyłącznie gmina w statucie, a wiec przekazanie mienia komunalnego w zarządzanie takiej jednostce wymaga prawidłowych regulacji statutowych – pisze Szymon Osowski

22.11.2018

Urzędy mają rejestrować dzieci par jednopłciowych

Administracja publiczna

Dzieci pochodzące ze związków jednopłciowych, które urodziły się za granicą, znajdują się w Polsce w próżni prawnej, faktycznie są bezpaństwowcami. Ale dzięki dwóm niedawnym wyrokom NSA jest szansa, że ich status prawny zostanie uporządkowany - twierdzi adwokat Anna Mazurczak, która reprezentowała w tych sprawach Rzecznika Praw Obywatelskich.

20.11.2018

Programy rewitalizacji wymagają partycypacji społecznej

Samorząd terytorialny

Udział mieszkańców w planowaniu  procesu rewitalizacji nie powinien zostać sprowadzony jedynie do informacji na stronie internetowej gminy – uważa Iwona Janicka, ekspert w zakresie partycypacji i współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi.

13.11.2018

Rewitalizacja to nie wylanie asfaltu czy położenie kostki

Samorząd terytorialny

Wszystkie gminy mogą rewitalizować obszary, które zidentyfikują jako zdegradowane – mówi dr Jakub Szlachetko z Uniwersytetu Gdańskiego. Jak podkreśla, rewitalizacja jest droga i skomplikowana. Ważne,...

11.09.2018

Banki też powinny ponosić ryzyko zadłużenia samorządu

Finanse samorządów

Wszyscy ponoszą ryzyko zadłużenia samorządu – społeczność lokalna, władze gminy, Skarb Państwa, poza bankiem, który pożycza pieniądze. Brak ryzyka po stronie banku jest błędem systemowym – uważa...

04.09.2018

By wykluczyć konsorcjum z przetargu, trzeba udowodnić zmowę

Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

Konsorcjum jest prawnie dopuszczalną formą udziału w przetargu. Samodzielne spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez każdego z członków konsorcjum nie wystarczy, by uznać, że doszło do...

28.08.2018

Sędzia Gudowski: Słuszna likwidacja użytkowania wieczystego

Prawo cywilne Administracja publiczna

Eliminacja z polskiego porządku prawnego instytucji użytkowania wieczystego to krok w dobrym kierunku - pisze sędzia Sądu Najwyższego Jacek Gudowski. Zastrzega jednak, że ze stosowaniem nowych...

21.08.2018