Zespół ekspertów ma znaleźć sposób na wzrost cen energii dla samorządów

Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze

Jednym z zadań specjalnego roboczego zespołu samorządowo-rządowego ma być szybkie wypracowanie rozwiązań umożliwiających renegocjację niedawno rozstrzygniętych przetargów na dostawy energii dla samorządów. W ten sposób osłabione mają być skutki spodziewanego wzrostu cen energii.

20.12.2018

Pełna dostępność stron i serwisów administracji do 2020 roku

Administracja publiczna

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Według propozycji ministra cyfryzacji najpóźniej w 2020 r. strony internetowe i serwisy administracji rządowej i samorządowej mają osiągnąć tzw. pełną dostępność.

19.12.2018

Miasta oszczędzają energię różnymi sposobami

Środowisko

Grupy zakupowe, wykorzystywanie nowoczesnego i energooszczędnego oświetlenia, termomodernizacja budynków to sposoby, jakimi miasta ratują się przed wysokimi kosztami energii. Tymczasem te mają wkrótce być jeszcze wyższe, a rząd przygotowuje projekt dotyczący ograniczenia skutków wzrostu cen prądu.

19.12.2018

TK: Prawo do uzyskania informacji publicznej przetworzonej jest ograniczone

Administracja publiczna

Do uzyskania informacji publicznej przetworzonej konieczne jest wykazanie szczególnej istotności dla interesu publicznego – orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Ale dodał, że mieści się to w zakresie prawa do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej.

18.12.2018

Chaos przestrzenny kosztuje nas 84,3 mld zł rocznie

Budownictwo

Zespół doradczy powołany przez ministra rozwoju przedstawił założenia reformy planowania przestrzennego. Według ekspertów zmiana systemu jest konieczna, by zmniejszyć koszty ponoszone z powodu chaosu przestrzennego przez społeczeństwo i skończyć z dewastacją przestrzeni.

18.12.2018

Straże miejskie chcą mieć prawo interwencji wobec kierowców

Prawo karne Samorząd terytorialny

Poszerzenie uprawnień straży miejskich i wzmocnienie współpracy z policją w obszarze porządku publicznego, to cele prac Międzyresortowego Zespołu ds. współpracy ze Strażami Miejskimi w MSWiA. Strażnicy mieliby prawo interweniowania w przypadku niektórych wykroczeń.

17.12.2018

Wójt nie musi mieć zastępcy, ale ktoś powinien go zastępować

Samorząd terytorialny Prawo pracy

Interpretacje przepisów dotyczących konieczności powołania zastępcy wójta, burmistrza i prezydenta miasta są niejednoznaczne. Powinien być ktoś, kto ich zastąpi w razie potrzeby, ale może to być np. sekretarz gminy. Tak jak w Zawierciu, gdzie brak zastępców prezydenta miasta to oszczędność rzędu 340 tysięcy złotych rocznie.

17.12.2018

Sejm uchwalił ustawę racjonalizującą zadłużanie samorządów

Finanse samorządów

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych zakłada zracjonalizowanie możliwości zadłużania się samorządów, uelastycznienie ich gospodarki finansowej oraz wzmocnienie mechanizmów prawnych służących zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego.

14.12.2018

Warszawa obniża bonifikatę za przekształcenie użytkowania wieczystego

Budownictwo

Mieszkańcy Warszawy będą mogli przekształcić prawo użytkowania wieczystego we własność z 60 proc. bonifikatą – uchwalili stołeczni radni. Według wcześniejszych propozycji miało być 98 proc. Według ekspertów informację o podwyżce opłaty można będzie oprotestować.

14.12.2018

Sankcje za gospodarowanie odpadami z naruszeniem prawa

Samorząd terytorialny Środowisko

Surowe sankcję grożą za nieprzestrzeganie prawa w zakresie gospodarowania odpadami – przestrzega Inspekcja Ochrony Środowiska. I przypomina o karach za wynikające z tego zagrożenie dla środowiska.

14.12.2018

TK: wpływy z opłat i kar za usunięcie drzewa nie należą się marszałkowi

Środowisko

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że Prawo ochrony środowiska nie narusza zasady adekwatności oraz samodzielności finansowej samorządu. Wpływy z kar i opłat za usunięcie drzewa lub krzewu są przychodem NFOŚiGW i funduszy wojewódzkich, a samorząd województwa otrzymuje rekompensatę za wykonanie zadania.

13.12.2018

NIK: Gminy zbyt łatwo umarzały zaległości podatkowe

Finanse samorządów

Zaległości podatkowe umarzano przedsiębiorcom dowolnie i łamiąc prawo - stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli, która zbadała dokumentację dotyczącą postępowań podatkowych gmin. Izba nie wyklucza występowania przy tym mechanizmów korupcjogennych.

13.12.2018

Wiceprzewodniczący rady powiatu nie może być członkiem zarządu

Samorząd terytorialny

W jednym z powiatów wiceprzewodniczący rady został członkiem zarządu powiatu. MSWiA podkreśla, że to niezgodne z prawem, ponieważ według ustawy radny nie może pracować w samorządzie ani nie może też pełnić funkcji kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy. Podobnie jest w innych szczeblach samorządu.

12.12.2018

Grzywny za wejście do Puszczy Białowieskiej? SN: nie było podstaw

Środowisko

Chodzi o trzy osoby w tym operatora telewizji, które w 2017 r. weszły na teren Puszczy Białowieskiej gdzie trwała wycinka drzew. Sąd Najwyższy uznał, że sąd w Hajnówce nie miał prawa w trybie nakazowym ukarać ich grzywnami. Dwie sprawy zwrócił, w jednej zdecydował o uniewinnieniu.

11.12.2018

Rząd chce zmian w zasadach zwrotu wywłaszczonych nieruchomości

Budownictwo

Składanie wniosków o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, gdy nie został na niej zrealizowany cel publiczny będzie możliwe w ciągu trzech lat od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli od uprawomocnienia się decyzji o wywłaszczeniu minęło już 20 lat. Tak wynika z przyjętego we wtorek przez rząd projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami.

11.12.2018

RPO odwołuje się do sądu ws. spotu wyborczego PiS

Wybory

Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie spotu wyborczego Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, o co wnioskował rzecznik praw obywatelskich, którego zdaniem spot nawoływał do nienawiści.

10.12.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski