Według projektodawców - posłów PiS - ustawa zagwarantuje, że decyzje lub umowy cywilnoprawne przewidujące udzielanie pomocy publicznej zatwierdzonej wzruszoną decyzją Komisji Europejskiej mogą być dalej wykonywane w zakresie niezwiązanym z dokonywaniem wypłat pomocy. - Przez czas ponownej oceny środka pomocowego przez Komisję, podmiot odpowiedzialny za udzielenie pomocy w formie pieniężnej będzie zobowiązany do gromadzenia środków należnych beneficjentowi na dedykowanym rachunku bankowym - tłumaczył w Sejmie przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju i sprawozdawca Krzysztof Tchórzewski (PiS).  Wyjaśnił, że obowiązek ten wystąpi od momentu wydania przez Trybunał Sprawiedliwości UE orzeczenia w przedmiocie unieważnienia decyzji Komisji.

Krzysztof Tchórzewski mówił też, że proponowane rozwiązanie wprowadza pewność prawną w przypadku stwierdzenia przez Trybunał Sprawiedliwości UE nieważności decyzji Komisji Europejskiej w sprawach pomocowych.

Czytaj: Można sprawdzić, ile firma dostała wsparcia z tarczy finansowej czy antykryzysowej>>