Z pożyczki finansowej z tzw. tarczy finansowej dla firm do tej pory skorzystało tylko pięć spółek: Dobry Hotel, Zakłady Ceamiczne "Bolesławiec", Intersport Polska, Men's Filed i Fibris. Największą subwencję, bo blisko 1,5 miliona złotych dostała sieć sklepów Intersport, a najniżsą 168 tys. "Bolesławiec".

Skąd to wiemy? Z wyszukiwarki beneficjentów pomocy publicznej sudop.uokik.gov.pl. Do tego roku wiedzieli o niej nieliczni przedsiębiorcy, zwykle ci, którzy korzystają ze dotacji unijnych. Za sprawą epidemii koronowirusa i uruchomienia przez rząd tarczy antykryzysowej i finansowej, powinna ona cieszyć się dużą popularnością. Tutaj po numerze NIP można sprawdzić, jakie wsparcie od państwa dostała dana firma. Może to zrobić firma, by mieć pewność, że nie przekroczyła dozwolonego limitu, ale też każdy, kto chce wiedzieć, jakie wsparcie otrzymało dane przedsiębiorstwo, np. pracownicy, zwłaszcza byli.

Sprawdź w LEX: Czy odroczenie płatności podatku VAT na wniosek podatnika stanowi pomoc de minimis? >

Co to jest i jak szukać

SUDOP to skrót od nazwy System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej, który prowadzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W systemie tym, dostępnym dla każdego, można znaleźć informacje o wszelkiej pomocy publicznej udzielonej firmom, w tym. np. dofinansowaniu do wynagrodzeń z tarczy antykryzysowej, ale także o zawarciu układu ratalnego z ZUS. System pozwala z jednej strony wyszukać przedsiębiorców pomocy po numerze NIP, z drugiej po rodzaju pomocy (tu jednak trzeba znać numer i nazwę środka pomocowego, te przyznawane na zrekompensowanie skutków Covid-19 są publikowane tutaj na stronie UOKiK). Przykładowo dzięki SUDOP można ustalić, że z tarczy finansowej PFR dla małych i średnich firm skorzystało ok. 23 301 firm z branży gastronomicznej i hotelarskiej.

Sprawdź w LEX: Jak i czy gmina może udzielić przedsiębiorcy ulgi w spłacie podatków pomimo braku uchwały w przedmiocie tarczy antykryzysowej?  >

Dlaczego dane są publicznie dostępne

Jak wyjaśnia UOKiK, publikacja danych na stronie wynika z art. 31 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Zgodnie z nim UOKiK jest organem monitorującym pomoc publiczną w Polsce, co polega na gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o udzielanej pomocy publicznej. Ponadto zgodnie z art. 11a ustawy dane beneficjentów pomocy lub podmiotów udzielających pomocy obejmujące numer NIP, nazwę, podstawę prawną udzielenia pomocy, dzień udzielenia pomocy, wielkość przedsiębiorcy, informacje o siedzibie, miejscu zamieszkania i rodzaju prowadzonej działalności, wartość pomocy, formę oraz przeznaczenie pomocy, udostępnia się na stronie internetowej prezesa UOKiK lub ministra właściwego do spraw rolnictwa. Z tym, że wszystkie dostępne w nim informacje pochodzą z bazy SHRIMP (Systemu Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy), którą uzupełniają instytucje udzielające pomocy. Mają na to siedem dni. Zatem dostępne dane są aktualne nie na dany dzień, mogą się też zdarzyć pomyłki, np. w numerze NIP, czy wysokości dofinansowania.

Sprawdź w LEX: Jaki dzień należy przyjąć za dzień udzielenia pomocy publicznej za rok 2020? >