Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zaprasza przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych tematyką otwartości danych na pierwszą międzynarodową konferencję o otwartych danych - The Future is data. Przyszłość to dane.

Celem wydarzenia jest prezentacja efektów wykorzystywania otwartych danych w Polsce i na świecie, pokazanie potencjału i zachęcenie do korzystania z otwartych danych z portalu dane.gov.pl m.in. w innowacyjnych produktach i usługach. Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie zwiększania dostępności danych publicznych oraz ich ponownego wykorzystywania.

Portal Prawo.pl został patronem medialnym wydarzenia.

Zobacz też: Nowy portal Dane.gov.pl ułatwi obywatelom dostęp do danych publicznych>>

Data konferencji i miejsce transmisji

Organizatorzy zachęcają do śledzenia strony: thefutureisdata.pl oraz profilu Otwarte dane na Facebooku, gdzie udostępniane są aktualne informacje na temat programu, prelegentów i partnerów.

The Future is Data. Konferencja o otwartych danych. 19 XI 2020 r.

Do udziału w konferencji nie jest wymagana rejestracja. Transmisja online rozpocznie się 19 listopada 2020 r., o godzinie 9:00 na stronie thefutureisdata.pl.

The Future is Data. Przyszłość to dane to konferencja organizowana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Głównym celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń na temat szans i wyzwań w zakresie otwierania danych, promocja ich potencjału oraz zachęcenie do ich wykorzystywania w innowacyjnych produktach i usługach.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz polskich i zagranicznych ekspertów.

Wydarzenie będzie również okazją do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie zwiększania dostępności danych publicznych oraz ich ponownego wykorzystywania.