Badanie prowadzone było przez firmę Antal od początku kwietnia do końca sierpnia 2020 roku i objęło łącznie 810 firm reprezentujących kluczowe branże. Wyniki przedstawiają założenia strategii krótkoterminowej przedsiębiorstw oraz działania i plany w zakresie polityki personalnej.

 

Sprawdź również książkę: Kodeks pracy ze schematami ebook >>


Główne działania

Organizacje działające na polskim rynku w  największej mierze postawiły na usprawnienie komunikacji kanałami online (39 proc.). W ślad za tym poszedł rozwój infrastruktury technologicznej oraz rozbudowa sieci e-commerce (17 proc.). Co piąta firma (21 proc.) zainwestowała w ulepszenie oferowanych produktów czy usług. Jednocześnie działaniom o charakterze innowacyjnym towarzyszyły te, mające na celu optymalizację kosztów. 34 proc. badanych firm zdecydowało się na ograniczenie korzystania z usług dostawców zewnętrznych, 30 proc. na zniwelowanie wydatków marketingowych, a 25 proc. na rezygnację bądź zmniejszenie dodatków pozapłacowych dla pracowników.

– Wobec coraz większej liczby pozytywnych sygnałów płynących od firm o poprawie ich sytuacji ekonomicznej dotychczasowe, wprowadzone krótkoterminowo ograniczenia mogą stanowić szansę na uporządkowanie i zmaksymalizowanie efektywności procesów. Jest to okres podsumowania współpracy z dostawcami zewnętrznymi, co może przełożyć się na większe zyski dla tych najbardziej efektywnych, określenia wartości benefitów dla pracowników i dalsze inwestowanie w te najbardziej pożądane. Warto teraz bardziej niż kiedykolwiek śledzić trendy rynkowe, badać potrzeby wewnętrzne, aby wejść w 2021 rok z nową energią – mówi Artur Skiba, prezes Antal.  

 

Małgorzata Iżycka-Rączka, Krzysztof Wojciech Rączka

Sprawdź  
POLECAMY

Polityka personalna

Firmy w kontekście polityki personalnej zachowały dalece idącą ostrożność. Z jednej strony w większości nadal prowadzą procesy rekrutacyjne na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie (71 proc.). Jednocześnie 24 proc. przedsiębiorstw zadeklarowało plany zwolnień wobec przedstawicieli średniej i wyższej kadry. Z kolei 25 proc. badanych organizacji zrezygnowało lub zmniejszyło liczbę dodatków pozapłacowych, 20 proc. zdecydowało się na czasowe obniżenie wynagrodzeń, a 19 proc. - na wstrzymanie awansów w organizacji.

Najlepsza sytuacja panuje w branży SSC/BPO, w której aż 90 proc. pracodawców kontynuuje procesy rekrutacyjne. Stabilność deklarują również instytucje finansowe, z których 89 proc. aktywnie poszukuje pracowników. W najtrudniejszej sytuacji znajdują się natomiast agencje marketingowe, reklamowe i PR, z których co druga (50 proc.) zdecydowała się na zwolnienia. Może to być bezpośrednim wynikiem deklarowanych przez rynek oszczędności, które dotyczą właśnie wydatków marketingowych.

– Na chwilę obecną w branży SSC/BPO tylko w Antal mamy otwarte 303 wakaty, w obszarze IT – 279. Na inżynierów, którzy mocno odczuli okres spowolnienia wywołanego pandemią oczekuje 61 atrakcyjnych propozycji i ta liczba sukcesywnie rośnie. To są specjalizacje, w których dynamika zatrudnienia wraca do czasów sprzed pandemii, i w których warto rozglądać się za ciekawymi ofertami pracy – twierdzi prezes  Skiba.

Czytaj również: Śledzić czy ufać – praca zdalna stawia przed pracodawcami nowe dylematy>>

Wyzwania na przyszłość

Przedsiębiorcy najczęściej jako wyzwanie wskazują zapewnienie bezpiecznych warunków pracy (47 proc.), a także dostosowanie zakresu obowiązków do ograniczeń, jakie niesie praca zdalna oraz właściwe dostosowanie technologiczne organizacji pod tym kątem (30 proc.).

– Przedsiębiorcy są zgodni, że kolejny lockdown nie jest praktycznie uzasadnionym rozwiązaniem. Jednak większość z nich stawia sobie pytanie, czy ich organizacje są przygotowane, aby bezpiecznie wejść w jesienny okres chorobowy. Nikt nie chce narażać na zachorowania pracowników, a co za tym idzie ryzykować zachowania ciągłości procesów biznesowych. Przekłada się to na wzrost zainteresowania usługami audytów sanitarnych i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pracy w kontekście zagrożeń epidemicznych – podkreśla Artur Migoń, wiceprezes Antal.