Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) już wielokrotnie informowała o wpływie pandemii COVID-19 nie tylko na samą branżę chemiczną, ale także na całą gospodarkę. Zmiany dotyczą praktycznie każdego obszaru funkcjonowania biznesu, w tym tak ważnej kwestii, jaką jest bezpieczeństwo – nie tylko związane z ochroną zdrowia, ale także powiązane z procesami technologicznymi i finansowymi. Nowa rzeczywistość przyniosła wiele wyzwań w tym obszarze.

 

Sprawdź również książkę: Prawo pracy. Pytania i odpowiedzi ebook >>


Nowa rzeczywistość – nowe wyzwania

Pandemia wprowadziła nas w nową rzeczywistość biznesową. Wiele rozwiązań, które wcześniej były rzadko stosowane, dzisiaj są normą i zapewne tak już zostanie w przyszłości. Dobrze to widać np. na przykładzie transportu i logistyki, gdzie kierowca już nie opuszcza szoferki w trakcie załadunku i rozładunku pojazdu. Nie ma on kontaktu z towarem, który przewozi. We wszystkich branżach popularna stała się także praca zdalna i zmiany związane z zarządzaniem kadrami. Przed Polską Chemią stawia to wiele wyzwań od strony formalnej oraz wymaga zmian związanych z ustaleniem efektywnego trybu pracy w firmie. Taki model działania to także dużo rozwiązań, które trzeba wdrożyć, aby przedsiębiorstwo działo sprawnie i była zagwarantowana ciągłość procesów – powiedział dr inż. Tomasz Zieliński, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego w trakcie webcastu „Bezpieczeństwo w nowej formie”, który odbył się 8 października 2020 r., w ramach programu „Bezpieczna Chemia” – poświęconego  kwestiom szeroko rozumianego bezpieczeństwa, skierowanego do przedsiębiorstw sektora chemicznego. Inicjatywa koncentruje się wokół zagadnień związanych z bezpieczeństwem procesowym, znaczeniem BHP, legislacją oraz współpracą z organami kontroli i promocją dobrych praktyk. Celem zaś działań jest zwiększenie świadomości znaczenia bezpieczeństwa pracy w firmach członkowskich PIPC oraz promowanie najwyższych standardów działań w obszarze bezpieczeństwa w całym przemyśle chemicznym.

 


Temat pracy zdalnej pojawiał się w wypowiedziach większości ekspertów biorących dział w webcaście. Zdaniem Andrzeja Grobeckiego, kierownika Biura BHP w Grupie Azoty S.A., praca zdalna to korzyść dla wszystkich. Pracownicy realizują swoje obowiązki elastycznie, w wybranych godzinach. Pracodawca unika absencji chorobowej, a państwo korzysta unikając kosztów zwolnień lekarskich. Grobecki przytoczył także dane, z których wynika, że w Polsce 2,5 miliona osób jest zatrudnionych w branżach, które umożliwiają łatwe przejście na pracę poza zakładem, co stanowi 15 proc. wszystkich aktywnych zawodowo. Potencjalnie nawet 36 proc. stanowisk nadaje się do takiego przekształcenia. Zwrócił jednak uwagę, że 11-20 proc. ludzi nie chce pracować zdalnie, bo dla nich praca to kontakt z innymi. Dobrym rozwiązaniem wydaje się więc być system mieszany. Z kolei Andrzej Kisielewski, dyrektor Obszaru Personalnego w ANWIL S.A., stwierdził że przeorganizowanie pracy na tryb zdalny powoduje przegląd procesów, które mogą poprawić efektywność funkcjonowania firmy. Zwrócił także uwagę na rolę kadry zarządczej, gdyż to menedżerowie są łącznikami między organizacją a pracownikiem. Wyzwaniem stało się wyposażenie ich w odpowiednie narzędzia, które pozwolą im sprawnie zarządzać zdalnym zespołem.

Czytaj również: Wymiana kadr - praca w warunkach pandemii sprawdzianem dla pracowników>>

Monitoring i prewencja

Eksperci rozmawiali także o najbardziej skutecznych sposobach walki z pandemią w przedsiębiorstwach. Norbert Nijak, kierownik ds. Bezpieczeństwa Procesowego oraz BHP w Grupie LOTOS S.A., powiedział, że w jego organizacji działania opierają się na dwóch celach głównych: ochronie własnej i innych oraz zapobieganiu rozprzestrzenianiu się zakażenia. Firma przygotowała i wdrożyła specjalne procedury, opracowała zmiany w systemie pracy i szczegółowe scenariusze kryzysowe, wszystko po to, aby zagwarantować możliwie największe bezpieczeństwo pracownikom i partnerom biznesowym.

Skuteczne metody wdrożył także PKN ORLEN. Łukasz Agaciński, kierownik Działu BHP i Koordynacji Prewencji w PKN ORLEN S.A. powiedział, że koncern uprościł procedury i ograniczył biurokrację oraz rozwinął komunikację za pomocą narzędzi elektronicznych. Procesy cyfrowe ograniczyły komunikację i transport, co wpłynęło na mniejszą liczbę wypadków w firmie. PKN ORLEN bardzo szybko wdrożył zmiany grafików brygad oraz nawiązał bieżącą współpracę z profesjonalnym laboratorium diagnostycznym, dzięki czemu firma może szybko i skutecznie reagować na zagrożenia. Dobrze przygotowane procedury pozwoliły na nieprzerywanie działalności aktywów koncernu.

Z kolei Michał Motyka, Sales and Marketing Manager, Dräger Polska Sp. z o.o., opowiedział o zmianach, jakie wdrożyła jego organizacja. - Wprowadzono kompleksowe działania, aby zminimalizować ryzyko związane z pandemią COVID-19. Firma praktycznie do zera ograniczyła kontakty z klientami i wdrożono odpowiednie narzędzia online. Pracowników podzielono na zespoły, aby zachować ciągłość procesów, jednocześnie zapewniając im bezpieczeństwo. Do dziś nikt z firmy się nie zakaził, co świadczy o fakcie, że dane procedury są skuteczne – podkreślił Motyka.

Czytaj również: Jest projekt uregulowania pracy zdalnej, ale nie jej czasu>>

O metodach zagwarantowania bezpieczeństwa pracownikom opowiedział także dr inż. Andrzej Ziółkowski, prezes Urzędu Dozoru Technicznego. Jak podkreślił,  instytucja ta w tym trudnym czasie rozwija przede wszystkim monitorowanie stanu bezpieczeństwa i stara się to robić jak najmniej inwazyjnie dla przemysłu chemicznego. Stosowane są roboty, drony i systemy oparte na emisji akustycznej. Zgodnie z trendami międzynarodowymi UDT wykorzystuje także model cyfrowego bliźniaka. Instytucja odchodzi od systemu okresowej inspekcji na rzecz budowania partnerstwa i konsultingu eksperckiego. Zachowując jednak pozycję podmiotu zewnętrznego, co gwarantuje niezależność i wysoki poziom bezpieczeństwa.

Zdaniem ekspertów, obecnie jesteśmy na etapie zabezpieczenia pracowników. Najważniejsze elementy to budowanie świadomości i odpowiedzialności za swoje zdrowie i innych.  Pandemia zmieniła Polską Chemię, na stałe w organizacjach zostaną na pewno wszystkie narzędzia komunikacji zdalnej. Powinna zostać zachowana również elastyczność organizacji, zarówno na poziomie pracodawcy, jak i pracowników. Zarządzanie zmianą organizacji i ryzykiem powinno być stale rozwijane.