Jak zapowiadają organizatorzy, czyli Ministerstwo Edukacji Narodowej i Urząd Ochrony Danych Osobowych szkolenie online skierowane do inspektorów ochrony danych z sektora oświaty i będzie ono okazją do uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące organizacji nauki zdalnej i zabezpieczenia danych przy takiej formie edukacji. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Czytaj: SGGW zapłaci 50 tys. zł za wyciek danych>>
 

Szkolenie, w którym udział wezmą przedstawiciele UODO i MEN, ma na celu przybliżenie tematyki dotyczącej ochrony danych osobowych podczas zdalnego nauczania. Będzie ono uzupełnieniem materiałów przygotowanych do tej pory przez UODO wspólnie z ministerstwem edukacji. Jak zapewniają ich autorzy, opracowania te w przystępny sposób odnoszą się do kwestii przetwarzania danych uczniów, rodziców czy nauczycieli. Zawierają także praktyczne wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób przeprowadzać wideokonferencje czy zadbać o sprzęt, na którym pracujemy itp.

 


Podczas webinarium zaprezentowane zostaną też odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące zdalnego nauczania. Nakreślimy także wyzwania w obszarze ochrony danych osobowych, jakie stoją przed szkołami w świetle zagrożeń związanych z koronawirusem.

Jednym z punktów spotkania będzie debata E-szkoła na 5! Dobre praktyki zdalnej edukacji, w której udział wezmą przedstawiciele UODO, a także specjaliści z zakresu ochrony danych osobowych. Podczas dyskusji przedstawimy dobre praktyki zdalnego nauczania oraz zastosowanych rozwiązań.

Szkolenie zaplanowane na 30 września (początek o godz. 11.00) będzie pierwszym z cyklu wydarzeń online, które Urząd Ochrony Danych Osobowych przygotował dla wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony danych.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej UODO>>