Dziś uruchamiamy sztandarową reformę szpitalnictwa - zapowiedział w czwartek Adam Niedzielski, minister zdrowia. Jego zdaniem to będzie konstytucja dla szpitali, która na lata określi zasady ich funkcjonowania. Chodzi o projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. Jak już zapowiadali przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, pojawi się podział placówek na cztery kategorie, od A do D, zależnie od kondycji finansowej.
Jolanta Ojczyk
30.12.2021
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zarządzanie
Pruszcz, Izbica, Lutomiersk, Bolimów, Cegłów, Nowe Miasto, Jedlnia-Letnisko, Iwaniska, Kaczory i Olsztyn w powiecie częstochowskim. Tych 10 miejscowości od 1 stycznia 2022 roku uzyska status miast. W czwartek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się uroczystość nadania praw miejskich.Od początku przyszłego roku będą w Polsce 964 miasta.
Robert Horbaczewski
30.12.2021
Samorząd terytorialny
Skutecznej reformy systemu opieki zdrowotnej nie przeprowadzi samodzielnie żaden minister zdrowia. Wymaga to bowiem współpracy wielu resortów, a praktycznie całego rządu. Niezbędny jest też lider przedsięwzięcia uwiarygodniający powodzenie reform – uważa dr Mariusz Jędrzejczak, były dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Zgierzu. A minister Adam Niedzielski ogłosił właśnie swoją reformę szpitali.
Józef Kielar
30.12.2021
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zarządzanie

Nie zawsze drzewo orzecha włoskiego usuniemy bez zezwolenia

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Wycięcie orzecha włoskiego, jako drzewa owocowego, nie wymaga zezwolenia. Sytuację zmieni jednak obecność w koronie drzewa gniazda ptaka podlegającego ochronie gatunkowej. Wymagana będzie wówczas zgoda regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
Marek Sondej
30.12.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Podwyższone mandaty dla recydywistów drogowych, wyższe składki OC powiązane z liczbą mandatów i punktów karnych oraz wydłużony dwuletni okres obowiązywania punktów karnych. Choć tzw. ustawa mandatowa wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 roku, to te jej elementy zaczną obowiązywać dopiero w drugiej połowie roku. Powodem są kwestie techniczne.
Robert Horbaczewski
30.12.2021
Prawo karne Policja
Szpitale, zwłaszcza samorządowe, wciąż zgłaszają brak tocilizumabu – leku, który mogą zamówić tylko w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Choć Ministerstwo Zdrowia zapewniło Prawo.pl, że leku nie brakuje, to potem wiceminister poinformował, że będzie dostępny w poniedziałek 20 grudnia, ale wciąż go nie ma, i nie ma odpowiedzialnego za to. RARS zaś przyznaje, że 15 grudnia leku nie było, a jeśli jest dystrybuuje go w porozumieniu z resortem, czemu z kolei resort zaprzecza.
Jolanta Ojczyk
29.12.2021
Opieka zdrowotna Farmacja Koronawirus a prawo
Obowiązująca od 16 września 2021 r. nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego znacząco zmieniła zasady nadzwyczajnego trybu stwierdzania nieważności ostatecznych decyzji. I bez należytego konstytucyjnego uzasadnienia odebrała arbitralnie dobranej grupie osób pozbawionych mienia prawo do rekompensaty za szkody wyrządzone przez państwo, choć innym odszkodowania są wypłacane.
Krzysztof Sobczak
29.12.2021
Administracja publiczna
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ochotniczych strażach pożarnych, która wprowadza m.in. świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP, którzy przez co najmniej 25 lat (mężczyźni) i 20 lat (kobiety) brali czynny udział w akcjach ratowniczych. Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia, a przepis o łagodniejszych wymaganiach umożliwiających OSP uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego - 1 lipca.
Robert Horbaczewski
29.12.2021
Samorząd terytorialny

Świniarnię można zarejestrować nawet przed Sejmem

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Poprawmy prawo
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, rejestrując hodowlę świń, nie ma narzędzi, aby zweryfikować, czy będzie ona odbywała się w obiekcie zgodnym z przepisami prawa budowlanego i zgodnie z wymogami ochrony środowiska. A to powoduje, że taką działalność można zarejestrować pod samym nosem sąsiadów z bloku, w jakimś warsztacie, a gdyby się uprzeć - nawet i w centrum Warszawy.
Robert Horbaczewski
29.12.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Poprawmy prawo
Nauczyciel posiadający kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły oraz kwalifikacje z oligofrenopedagogiki ma uprawnienia do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Może też być nauczycielem wspomagającym.
Monika Sewastianowicz
29.12.2021
Samorząd terytorialny

Rada Ministrów znowelizowała Program Inwestycji Strategicznych

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Polski Ład
Do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wprowadzone zostaną zmiany usprawniające proces rozdziału i przekazywania samorządom dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych, których celem jest przeciwdziałanie skutkom COVID-19. W drugim naborze jest specjalna pula środków dla gmin i powiatów popegeerowskich.
Robert Horbaczewski
28.12.2021
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Polski Ład
Opera Wrocławska zawarła kontrakt z dyrektorem artystycznym, bez negocjacji, na kwotę prawie trzech mln zł za niespełna cztery lata pracy. To zarobki czterokrotnie przekraczające stawki obowiązujące w innych polskich operach. Narodowe Forum Muzyki przez 2 lata wydało prawie 800 tys. zł na utrzymanie nie swojego parkingu podziemnego.
Robert Horbaczewski
28.12.2021
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Zmiany w Karcie Nauczyciela muszą wejść w życie najpóźniej w kwietniu przyszłego roku - zapowiedział we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Podkreślał, że jest to konieczne, żeby w szkołach można było zaplanować arkusze organizacyjne na rok szkolny rozpoczynający się 1 września 2022 roku.
Krzysztof Sobczak
28.12.2021
Zarządzanie oświatą
Dostosowanie polskich norm prawnych regulujących funkcjonowanie Polskiego Laboratorium Antydopingowego (PLAD) do zmienionego we wrześniu 2020 r. przez Światową Agencję Antydopingową Międzynarodowego Standardu dla Laboratoriów (ISL 2021) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta nowelizacji ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie.
Krzysztof Sobczak
28.12.2021
Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Prezydent podpisał w poniedziałek 27 grudnia ustawę z 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 rok, która jest bezpośrednio związana z realizacją przyszłorocznej ustawy budżetowej i jest uzupełnieniem tej ustawy.
Krzysztof Koślicki Krzysztof Sobczak
28.12.2021
Finanse publiczne Administracja publiczna
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zdrowiu publicznym, której celem jest powołanie jednego podmiotu prowadzącego działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami. Przepisy powołujące Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w miejsce dwóch dotychczasowych instytucji wejdą w życie 1 marca 2022 roku.
Krzysztof Sobczak
28.12.2021
Opieka zdrowotna

Zamówienia samorządów zagrożone, bo wykonawcom brakuje pojazdów na prąd

Samorząd terytorialny Środowisko Zamówienia publiczne Administracja publiczna
Śląskie samorządy sygnalizują, że mają problemy z realizacją zamówień publicznych powyżej 30 tys. euro w związku z obowiązkami nałożonymi przez ustawę o elektromobilności. Wykonawcy, także spółki skarbu państwa, odmawiają udziału w postępowaniach przetargowych, uzasadniając to brakiem odpowiedniej floty pojazdów niskoemisyjnych. Samorządowcy apelują o zmianę przepisów.
Robert Horbaczewski
28.12.2021
Samorząd terytorialny Środowisko Zamówienia publiczne Administracja publiczna
Rząd planuje zmiany w programie "Za życiem". Chce m.in. poszerzyć go o cztery nowe działania. Tymczasem w budżecie na 2022 rok zarezerwował o 117 milionów złotych mniej niż w 2017 roku, pierwszym roku jego działania. Przedstawiciele organizacji wspierających osoby z niepełnosprawnościami alarmują, że przewidziane 394 mln zł na 2022 rok to bardzo mało.
Beata Dązbłaż
28.12.2021
Opieka zdrowotna
Atak tłumu na uczestników zgromadzenia z okazji Międzynarodowego Dnia przeciwko Homofobii zroganizowanego w w centrum Tibilisi, stolicy Gruzji, oraz brak odpowiedniej reakcji służb porządkowych sprowadzały się do naruszenia zakazu nieludzkiego i poniżającego traktowania oraz wolności zgromadzeń - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Katarzyna Warecka
28.12.2021
Prawo karne Administracja publiczna Policja
W świetle prawa nie istnieją, ale według szacunków liczba jednopłciowych rodziców wychowujących dzieci sięga w Polsce 50 tysięcy. Taką liczbę podają autorzy raportu stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza – „Jesteśmy rodziną. Co myślą Polacy i Polki o rodzinach osób LGBTIQ?”. I dodają, że tylko 54 proc. polskiego społeczeństwa zdaje sobie z tego sprawę.
Krzysztof Sobczak
27.12.2021
Prawo rodzinne Administracja publiczna

Administratywista to specjalista w zakresie prawa administracyjnego

Samorząd terytorialny Prawnicy Administracja publiczna Służba cywilna
Pojęcie administratywista jest pojęciem nowym, trudno je znaleźć w większości słowników. Pojęciem tym nie posługują się również akty prawne. Administratywista to także prawnik, który posiada jednak znacznie większą (specjalistyczną) wiedzę z zakresu prawa administracyjnego niż prawnik bez aplikacji.
Marek Sondej
27.12.2021
Samorząd terytorialny Prawnicy Administracja publiczna Służba cywilna
Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej negatywnie opiniuje proponowane przez resort administracji zmiany w przepisach dotyczących regionalnych izb obrachunkowych. Podobnie jak Związek Miast Polskich i Unia Metropolii Polskich uważa, że to kolejny krok do centralizacji państwa oraz odbierania samodzielności i niezależności samorządom.
Robert Horbaczewski
27.12.2021
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Nowy Rok to tradycyjnie początek obowiązywania wielu zmian w przepisach. Ich znaczna część znów...
Jan Górski
24.12.2021
Dyrektor oświatowej placówki niepublicznej nie jest funkcjonariuszem państwowym, więc uznano za niezbędne załatanie luki prawnej poprzez wprowadzenie zapisów "lex Wójcik". Ale przy okazji wpisuje się do Prawa oświatowego surowe kary także dla dyrektorów szkół publicznych - mówi Jarosław Pytlak, dyrektor Zespołu Szkół STO na warszawskim Bemowie.
Beata Igielska
24.12.2021
Zarządzanie oświatą
Ministerstwo Infrastruktury postanowiło wycofać się z obowiązkowych szkoleń teoretycznych i praktycznych dla wszystkich młodych kierowców pomiędzy 4. a 8. miesiącem od otrzymania prawa jazdy. Powinny one odbywać się już od trzech lat, ale resort przyznaje, że to prawo jest martwe. W zamian chce zaproponować inne rozwiązania skierowane do młodych kierowców.
Robert Horbaczewski
24.12.2021
Prawo karne Administracja publiczna
W przypadku budowy zbiornika na deszczówkę, o pojemności do 10 metrów sześciennych starostwa nie powinny wymagać pozwolenia na budowę. Tak uważa Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Do procedowanego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy resort wprowadził stosowaną zmianę przepisów prawa budowlanego.
Robert Horbaczewski
23.12.2021
Blisko 2,5 mld zł przeznaczył Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu "Racjonalna gospodarka odpadami". Z dotacji i pożyczek mogą skorzystać też jednostki samorządu i ich związki na inwestycje związane z selektywnym zbieraniem odpadów oraz budową instalacji do gospodarowania nimi oraz wykorzystaniem odpadowych paliw w energetyce.
Robert Horbaczewski
23.12.2021
Samorząd terytorialny Środowisko Odpady
Prezydent wyposażony jest w różne szczególne uprawnienia, w tym prawo zawetowania ustawy uchwalonej w Sejmie. Sejm natomiast może głosować nad odrzuceniem weta, choć nie zawsze decyduje się powrócić do procedowania w sprawie takiej ustawy. Wtedy po prostu zawetowany akt nie wchodzi w życie. Co Andrzej Duda postanowi w sprawie Lex TVN?
Aleksandra Partyk
22.12.2021
Prawnicy Administracja publiczna
Ministerstwo funduszy i polityki regionalnej rozpoczęło konsultacje nad projektem Krajowej Polityki Miejskiej 2030 (KPM 2030). To najważniejszy dokument, który wyznaczać ma cele zrównoważonego rozwoju miast. Dokument zawiera postulowane zmiany w przepisach prawnych, modyfikacje mechanizmów finansowych oraz wsparcie dla transferu wiedzy.
Robert Horbaczewski
22.12.2021
Samorząd terytorialny
Gmina nie ma prawa żądać od Lasów Państwowych nieodpłatnego przeniesienia na jej rzecz gruntów przeznaczonych pod drogi gminne. Dotyczy to również nieruchomości przeznaczonych na ogólnodostępne drogi wewnętrzne. Jedyną formą "przekazania" gruntu gminie jest forma cywilnoprawna przeniesienia własności – np. sprzedaż, darowizna lub zamiana.
Marek Sondej
22.12.2021
Samorząd terytorialny Środowisko
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski