Chojnice, Poddębice, Podkowa Leśna, Poznań i powiat wrocławski to liderzy w gospodarowaniu środkami finansowymi w 2020 roku. Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce przygotowała Fundacja Instytut Studiów Wschodnich we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.
29.06.2021
Samorząd terytorialny

Cyfrowe wnioski nie przyśpieszą wydawania pozwoleń na budowę

Samorząd terytorialny Budownictwo Koronawirus a prawo
Od 1 lipca będzie można składać wnioski o pozwolenie na budowę online. Na razie jednak inwestorzy nie planują masowego załatwiania formalności przez internet. Fakt, że nie będą musieli osobiście fatygować się do urzędu, nie jest dla nich specjalnie atrakcyjny, bo nie zmniejsza biurokracji. Obawiają się też, że niektóre starostwa nie poradzą sobie ze zmianami, bo brakuje im odpowiedniego sprzętu.
Renata Krupa-Dąbrowska
29.06.2021
Samorząd terytorialny Budownictwo Koronawirus a prawo
Kolejny raz sąd potwierdził, że spółdzielnia mieszkaniowa nie ma prawa zakładać blokad na auta, które parkują na jej terenie niezgodnie z zapisami regulaminu i bez zezwolenia. To wyłączne uprawienie policji i straży miejskiej. Zdaniem prawników, spółdzielniom pozostaje jedynie wytaczanie parkingowym piratom procesów cywilnych o bezumowne korzystanie z nieruchomości.
Robert Horbaczewski
29.06.2021
Prawo cywilne
Ostatnie wybory w Rzeszowie, ale także niedawne prezydenckie i parlamentarne pokazały, że korupcja polityczna nie tylko nie zanika, ale wręcz przyjmuje coraz bardziej bezpośrednie formy, np. czeków na konkretne kwoty z rządowych funduszy dla grup, które politycy chcą pozyskać - mówi prof. Paweł Chmielnicki z Uczelni Łazarskiego.
Krzysztof Sobczak
29.06.2021
Administracja publiczna Wybory
Umowa z placówką podstawowej opieki zdrowotnej może zostać rozwiązana, gdy udział udzielanych przez nią porad zdalnych przekroczy 90 proc. - wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia opublikowanego w poniedziałek na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt trafił on do pięciodniowych konsultacji publicznych.
Krzysztof Sobczak
28.06.2021
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Chcemy zmienić system finansowania podstawowej opieki zdrowotnej, odchodząc od płatności za każdego pacjenta zapisanego w przychodni niezależnie od odbytych wizyt, poszerzyć diagnostykę, wprowadzić premię za profilaktykę - zapowiedział w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski. W większym stopniu NFZ ma płacić za wykonane usługi na rzecz pacjenta.
Krzysztof Sobczak
28.06.2021
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Grupa posłów chce znowelizować ustawę o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, aby nadać obywatelom Polski narodowości gruzińskiej status mniejszości narodowej. Jeśli uda się znowelizować ustawę, byłaby to 10 mniejszość narodowa w naszym kraju.
Robert Horbaczewski
28.06.2021
Administracja publiczna
Nie można dziury w murawie boiska łatać piaskiem. W przypadku wyłączenia obiektu z użytkowania, nie wystarczy poinformować o tym na kartce przytwierdzonej do furtki lub wygrodzić wejścia taśmą. Na zarządcach boisk ciąży odpowiedzialność za bezpieczeństwo ich użytkowników - wyzwaniem będą imprezy plenerowe, które ruszą lada chwila. A odszkodowania za wypadki bywają kosztowne.
Robert Horbaczewski
28.06.2021
Samorząd terytorialny Prawo cywilne
Wojewoda małopolski twierdzi, że nie wszystkie gminy poszkodowane przez wichurę potrafią szybki i sprawie wystąpić o pomoc. Dlatego zapowiedział w sobotę, że od poniedziałku ruszą szkolenia on line, dzięki którym łatwiej będzie im przebrnąć przez skomplikowaną procedurę.
Renata Krupa-Dąbrowska
26.06.2021
Samorząd terytorialny
Barszcz Sosnowskiego to niebezpieczna roślina, która zatruwa życie obywatelom i drenuje budżety gmin. Dotychczas zwalczanie jej przypomina walkę z hydrą. W nowo uchwalonej ustawie o gatunkach obcych pojawiły się jednak zapisy, która mają ułatwić gminom zwalczanie tej inwazyjnej rośliny. Możliwe np. będzie prowadzenie takich działań na prywatnych posesjach.
Robert Horbaczewski
26.06.2021
Samorząd terytorialny Środowisko
Wykonując wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa posłowie tak zmienili kodeks postępowania administracyjnego, że zamkną drogę do odzyskania nieruchomości czy odszkodowania, jeśli w okresie PRL pozbawiono ówczesnych właścicieli prawa własności i na podstawie sprzecznych z prawem decyzji administracyjnych
Michał Siembab
26.06.2021
Finanse samorządów Administracja publiczna
Procedowana zmiana ustawy w rezultacie uniemożliwi zwrot mienia żydowskiego lub ubieganie się o rekompensatę. To niemoralne prawo poważnie uderzy w stosunki między naszymi państwami - oceniło Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela po uchwaleniu przez Sejm nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego. W tej sprawie interweniuje także Departament Stanu USA.
Krzysztof Sobczak
25.06.2021
Prawo cywilne Administracja publiczna

MSWiA wycofuje się z rewolucji w ochotniczych strażach

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Nie będzie podziału ochotniczych straży pożarnych na jednostki ratowniczo-gaśnicze OSP (JRG OSP) i pozostałe. W nowych założeniach do projektu złagodzono też warunki uzyskania dodatku do emerytury przez kobiety ratowniczki OSP. Do tego jednostki mają płacić mniej za prąd, a strażakom - ochotnikom finansowane będą kursy na prawo jazdy kategorii C.
Robert Horbaczewski
25.06.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
I oto koniec roku szkolnego – kolejnego, który upłynął pod znakiem pandemii. Choć uczniowie mieli od września uczyć się stacjonarnie, kolejne fale zakażeń szybko pokrzyżowały te plany. Niezadowoleni byli i nauczyciele i uczniowie. Wielu obawia się, że tak będzie także po wakacjach i chce, by rządzący tym razem odrobili lekcje i dobrze przygotowali szkoły do niepewnej jeszcze sytuacji we wrześniu.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
25.06.2021
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Naczelny Sąd Administracyjny stoi na stanowisku, że nadal trzeba stosować dekret warszawski. Ale mogą to być już ostatnie takie wyroki. Uchwalona przez Sejm 24 czerwca br. nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego zamknie m.in. możliwość podważania decyzji z okresu PRL już za rok. Trwające obecnie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia nie będą umarzane
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.06.2021
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Sejm w czwartek poparł poprawki Senatu do noweli o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. Ustawa po zmianach zakłada, że jednorazowe przedłużenie koncesji bez konieczności uzyskania decyzji środowiskowej nie będzie możliwe w przypadku węglowodorów, węgla i siarki. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.
Renata Krupa-Dąbrowska
24.06.2021
Środowisko Prawo gospodarcze
Do dalszych prac w komisji Sejm skierował w czwartek projekt tzw. ustawy antykorupcyjnej, który zakłada m.in. pozbawianie praw publicznych osób skazywanych za przestępstwa korupcyjne i zakaz zajmowania przez nich stanowisk w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.
Grażyna J. Leśniak
24.06.2021
Administracja publiczna Finanse
W czwartek Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach w związku z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w 2022 r. Za uchwaleniem specustawy głosowało 411 posłów, przeciw było ośmiu, a trzech wstrzymało się od głosu. Wcześniej Sejm odrzucił poprawki Lewicy o wykreślenie zapisów o zakazie zgromadzeń spontanicznych na czas Forum.
Grażyna J. Leśniak
24.06.2021
Administracja publiczna

MSWiA: Program pomocy gminom popegeerowskim będzie kontynuowany

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
W ramach programu wsparcia dla gmin popegeerowskich dofinansowane zostaną 594 inwestycje, o wartości 340 mln złotych. Średnia wartość inwestycji wynosi 572 tys. złotych. Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker zapewnia, że program będzie kontynuowany.
Robert Horbaczewski
24.06.2021
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Działalność koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzona ustawą o pieczy zastępczej w 2021 roku jako wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, w ocenie NIK jest generalnie dobrze zorganizowana. Ale stwierdzone nieprawidłowości w realizacji zadań koordynatorów oraz brak metody oceny efektywności działań koordynatorów mogły wpływać niekorzystnie na objęte pomocą środowiska.
Agnieszka Matłacz
24.06.2021
Pomoc społeczna Prawo rodzinne
Po raz 18. redakcja miesięcznika „Samorząd Terytorialny” i jego wydawca – Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. nagrodziła najlepsze rozprawy doktorskie i prace magisterskie poświęcone tematyce samorządowej. Ze względu na wysoki poziom nadesłanych prac komisja konkursowa zdecydowała o wyróżnieniu pięciu prac.
Robert Horbaczewski
23.06.2021
Samorząd terytorialny

MSWiA: Wnioski o paszport będzie można składać też w soboty

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie wydłużą czas pracy w sprawach paszportowych - wnioski będzie można składać również w soboty. W punktach paszportowych w starostwach powiatowych decyzję o organizacji pracy tych jednostek będzie podejmował starosta - poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Robert Horbaczewski
23.06.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Na wdrożenie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej trzeba będzie poczekać. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o doręczeniach elektronicznych przesuwającą na przyszły rok terminy wdrażania tych usług.
Robert Horbaczewski
23.06.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Od czwartku w Nowej Białej mogą ruszyć remonty domów zniszczonych w weekend przez ogień. W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie uruchamiające szybką ścieżkę załatwiania formalności budowlanych. Natomiast z rozpoczęciem odbudowy trzeba będzie poczekać około tygodnia.
Renata Krupa-Dąbrowska
23.06.2021
Samorząd terytorialny Budownictwo
Uproszczenie i uelastycznienie procedury budowy dróg oraz zwiększenie odpowiedzialności i samodzielności projektanta - zakłada projekt rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych. Będą też nowe standardy projektowania dróg dla rowerów oraz pieszych. Zlikwidowany ma być podział na zjazdy publiczne i indywidualne. Preferowane będą ronda turbinowe,
Robert Horbaczewski
23.06.2021
Samorząd terytorialny Budownictwo
Od 1 lipca gminy powinny zacząć wdrażać Centralną Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Zdaniem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów samorządy do tego obowiązku nie są przygotowane, a sam system jest niedopracowany. Samorządowcy postulują m.in. uruchomienie specjalnej infolinii dla mieszkańców i urzędników gminnych.
Robert Horbaczewski
22.06.2021
Samorząd terytorialny Środowisko
Aż 8,6 mld dol. rocznie kosztuje Polskę, Węgry, Rumunię i Ukrainę brak inkluzywności wobec środowisk LGBTQI+ - twierdzi chargé d’affaires ambasady USA w Polsce Bix Aliu. Amerykański dyplomata powołuje się na raport Open For Business, według którego ochrona praw człowieka LGBTQI+ oznacza także większy dobrobyt dla wszystkich.
Krzysztof Sobczak
22.06.2021
Prawo karne Administracja publiczna
Stan nawierzchni dróg samorządowych, w odróżnieniu od dróg krajowych, nie podlega szczegółowym badaniom i monitorowaniu. Dlatego NIK sprawdziła, jak wygląda dbałość samorządów w województwie świętokrzyskim o odpowiedni stan techniczny dróg i czy bezpieczeństwo ich użytkowników rośnie i punktuje wiele nieprawidłowości w działaniu zarządców, ale zwraca też uwagę na konieczność nowelizacji ustawy.
Agnieszka Matłacz
22.06.2021
Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Pleśniar: Urzędnik kuratoryjny będzie jak prokurator

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
Konkursy na dyrektorów już nimi nie są, mówi się na nich wyłącznie językiem władzy – uważa Marek Pleśniar, dyrektor biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. - Wprowadza się wzmocnienie uprawnień kuratora oświaty we wszystkich kluczowych obszarach dla władzy nad szkołą. Chodzi tylko o nią, a nie o ocenianie jakości - podkreśla.
Beata Igielska
21.06.2021
Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
Obywatelowi uniemożliwiono nagrywanie obrad komisji rewizyjnej rady miejskiej. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniując w tej sprawie podkreśla, że komisja rady gminy nie ma prawa ograniczać konstytucyjnego prawa obywateli do informacji o działalności organów władzy publicznej.
Robert Horbaczewski
21.06.2021
Samorząd terytorialny RODO
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski