8 tys. wniosków w Programie Inwestycji Strategicznych

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Polski Ład
Niemal 8 tysięcy wniosków złożyły jednostki samorządu terytorialnego w pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – poinformowała prezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Do podziału jest 20 mld złotych, samorządy złożyły wnioski na łączną kwotę 93 mld złotych.
Robert Horbaczewski
19.08.2021
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Polski Ład
Zmiany wprowadzone najnowszą nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego budzą wiele kontrowersji. Przede wszystkim będą prowadzić do pokrzywdzenia znacznej grupy osób, starających się często od wielu lat o unieważnienie decyzji nacjonalizacyjnych czy wywłaszczeniowych. Ich sprawy zostaną umorzone z dnia na dzień, pozbawiając ich nadziei na odzyskanie bezprawnie utraconej własności
Łukasz Bernatowicz
19.08.2021
Prawo cywilne Administracja publiczna
Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła jak Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie realizuje przypisane mu zadania. Okazuje się, że spośród 21 objętych kontrolą zadań nie zapewnił w pełni zgodnej z przepisami, rzetelnej i skutecznej realizacji 12 z nich, co stanowi niemal 60 proc.
Agnieszka Matłacz
19.08.2021
Administracja publiczna
Dodatkowe 8 mld zł w tym roku dla jednostek samorządu terytorialnego, gwarantowany poziom dochodów z tytułu PIT i CIT na poziomie co najmniej roku poprzedniego oraz nowa subwencja rozwojowa – takie rozwiązania programu Polski Ład dla samorządów, które przedstawił premier Mateusz Morawiecki. Samorządowcy czekają na konkretne propozycje i zarzucają, że rząd manipuluje liczbami.
Robert Horbaczewski
18.08.2021
Samorząd terytorialny Polski Ład
Uchwalona niedawno nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego wywołała istotny kryzys w relacjach izraelsko – polskich. Zarzucono, że jest to prawo antysemickie i utrwalające zbrodnie Holocaustu. Nawet jeśli uznać izraelską reakcję, a także wsparcie USA dla niej, za przesadne, to prawdą jest, że nie rozliczyliśmy się z niesprawiedliwej nacjonalizacji - pisze adwokat Stafan Jacyno
Stafan Jacyno
18.08.2021
Prawo cywilne Administracja publiczna
Przypadki potrąceń kar umownych z wynagrodzenia wykonawców mimo zakazu z ustawy COVID-19, nie są niestety rzadkością. Zdarza się, że zamawiający dokonuje potrącenia celowo niezasadnie zasłaniając się przepisami o dyscyplinie finansów publicznych i odmawiają udzielenia wykonawcom należnej im ochrony - piszą Joanna Boroń i Marcin Barczyk, adwokaci z KBZ Żuradzka & Wspólnicy.
Joanna Boroń Marcin Barczyk
18.08.2021
Zamówienia publiczne Rynek Koronawirus a prawo
Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Nowe świadczenie ma być wypłacane od 2022 r. na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 36. miesiąca życia w maksymalnej łącznej wysokości 12 tys. zł na dziecko. Projekt trafi teraz do sejmu.
Robert Horbaczewski
17.08.2021
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Zbyt radykalne rozwiązania w nowelizacji kpa

Prawo cywilne Administracja publiczna
Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego z jednej strony ukróci proceder z dziką reprywatyzacją w takich miastach jak Warszawa i przejmowaniem mienia przez handlarzy roszczeń. Z drugiej jednak strony zamyka prawowitym spadkobiercom drogę do rekompensaty za utracone mienie i właśnie z tym aspektem zmian wiąże się wzburzenie i emocjonalne postawy Izraela i USA.
Patrycja Gorgoń-Wróbel
17.08.2021
Prawo cywilne Administracja publiczna

Unia Metropolii Polskich krytycznie o ustawie podatkowej Polskiego Ładu

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Polski Ład
Przedstawiony w Polskim Ładzie pakiet modyfikacji ustaw podatkowych przynosi istotne, negatywne skutki finansowe dla samorządów terytorialnych – uważa Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza. I domaga się rekompensat ubytku w dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 15 mld 370 mln zł, poprzez zwiększenie udziału samorządów w PIT z 50,08 do 68,42 procent.
Robert Horbaczewski
17.08.2021
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Polski Ład
Ograniczone możliwości finansowania inwestycji przez przedsiębiorców, prawne regulacje wsparcia, trudności administracyjno-proceduralne, a także problemy z funkcjonowaniem sieci przesyłowych - to, zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, główne bariery rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce.
Agnieszka Matłacz
17.08.2021
Środowisko Finanse samorządów
Podpisana w sobotę przez prezydenta Andrzeja Dudę głośna nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego dotycząca możliwości kwestionowania ważności decyzji administracyjnych związanych z m.in. reprywatyzacją została w poniedziałek 16 sierpnia opublikowana w Dzienniku Ustaw. Zmiany wywołały już bardzo ostrą rekację Izraela i organizacji żydowskich oraz USA.
Agnieszka Matłacz Krzysztof Sobczak
17.08.2021
Administracja publiczna
Najwyższa planowana grzywna - za wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków czy rowów - wyniesie 30 tys. złotych. Plus dodatkowa kara administracyjna. Katalog sankcji za wykroczenia związane z ochroną środowiska ma być uzupełniony o karę ograniczenia wolności, aby zobowiązać "śmieciarzy" do posprzątania po sobie i innych. Zdaniem ministerstwa klimatu, obecne regulacje nie spełniają swojej roli.
Robert Horbaczewski
17.08.2021
Prawo karne Środowisko

Prezydent podpisał - wojewoda sprawniej przypilnuje majątku państwa

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo
Wzmocnienie nadzoru wojewodów nad gospodarowaniem nieruchomościami przez organy reprezentujące w tym zakresie Skarb Państwa, jak również uproszczenie związanych z tym procedur – zakłada podpisana przez prezydenta ustawa z 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.
Robert Horbaczewski
16.08.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo
Najpierw Krajowa Izba Odwoławcza a potem sąd uznały, że jeśli zamawiający oczekując przedstawienia referencji nie wpisał w nawiasie określenia "na przykład" lub "takich jak", to nie dawał dowolności w interpretacji zamówienia przez składających oferty. A więc chcąc budować szkołę mieli wykazać się wybudowaniem innych szkół, a nie np. hal sportowych.
Katarzyna Buczkiewicz
16.08.2021
Możliwość obrad rad gmin czy miast w trybie zdalnym może wyłączać z nich obywateli i naruszać prawo ich dostępu do informacji publicznej oraz zasadę jawności działania organów samorządu terytorialnego – uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Przyznaje, że od wejścia w życie przepisów ustawy "kowidowej" o organizacji i prowadzeniu obrad w trybie zdalnym RPO dostaje wiele skarg obywateli.
Robert Horbaczewski
16.08.2021
Samorząd terytorialny RODO

Niebezpieczna nowelizacja o nieważności decyzji administracyjnych

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
W sposób niemalże niezauważony, w cieniu Lex TVN, Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie dotyczącym stwierdzania nieważności decyzji administracyjnych. Co więcej, ostatecznie nadana przez Sejm treść ustawy zmieniającej jest jeszcze bardziej radykalna, aniżeli ta przyjęta za pierwszym razem - twierdzi adwokat Maciej Obrębski.
Maciej Obrębski
16.08.2021
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
W sobotę po godzinie 13.00 w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda wręczył liderowi Porozumienia Jarosławowi Gowinowi akt odwołania z funkcji wicepremiera i ministra rozwoju, pracy i technologii. Wnioskował o to premier po tym, jak szef Porozumienia krytykował rozwiązania zaproponowane w Polskim Ładzie.
Agnieszka Matłacz
14.08.2021
Administracja publiczna
Rośnie liczba nielegalnych wysypisk, także tych z odpadami niebezpiecznymi. Samorządy zostały pozostawione same sobie. Mogą co najwyżej oznaczyć „bombę ekologiczną” i liczyć, że nie wybuchnie, ani wyleje się. Ministerstwo Klimatu zapowiada zmianę przepisów, które mają zaostrzyć kary za przestępstwa śmieciowe. Czy jednak same represje rozwiążą problem?
Robert Horbaczewski
14.08.2021
Prawo karne Samorząd terytorialny Środowisko
Dziewięć organizacji, w tym Konfederacja Lewiatan, apeluje do resortu klimatu i środowiska o wydłużenie terminu konsultacji publicznych projektu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która ma wdrożyć model Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta.
Robert Horbaczewski
13.08.2021
Środowisko

Nowe ministerstwo zajmie się budownictwem i turystyką

Administracja publiczna Prawo pracy Budownictwo
Ministerstwo Rozwoju i Technologii będzie zajmować się budownictwem, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, mieszkalnictwem, a także gospodarką i turystyką. Taką informację przedstawił w piątek resort, który powstał z przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. To skutek wyjścia z koalicji rzadzącej Porozumienia Gowina.
Krzysztof Sobczak
13.08.2021
Administracja publiczna Prawo pracy Budownictwo
W najnowszym stanowisku Konferencji Ambasadorów RP pt. Stawką jest członkostwo Polski w Unii Europejskiej podkreślono, że błędem jest ograniczanie zaostrzającego się konfliktu między rządem PiS a Unią Europejską do „sporu prawnego”. Chodzi bowiem o sprawy zasadnicze - demokratyczny bądź autorytarny ustrój Polski oraz jej pozostanie lub nie w Unii Europejskiej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.08.2021
Prawo unijne
Resort zdrowia opublikował zarządzenie o utworzeniu Zespołu, który zajmie się opracowywaniem zmian organizacyjnych w ratownictwie medycznym. Zarządzenie wchodzi właśnie w życie, a pierwsze posiedzenie ma zostać zwołane do końca trzeciego tygodnia sierpnia br. Zespół zakończy swoją działalność nie później niż 30 listopada 2021 roku.
Katarzyna Redmerska
13.08.2021
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
NIK skontrolowała Urząd m.st. Warszawy oraz 10 stołecznych instytucji kultur i sprawdziła, jak wyglądało udzielanie dotacji podmiotowych i celowych. Okazuje się, że działania w tym zakresie w latach 2018-2020 były zgodne z prawem, ale proces dotowania zadań i programów był nieprzejrzysty i stwarzał ryzyko uznaniowości w dysponowaniu środkami publicznymi.
Agnieszka Matłacz
13.08.2021
Samorząd terytorialny

Po dymisji Gowina powstaje nowe ministerstwo, praca wraca na stare miejsce

Administracja publiczna Prawo pracy Prawo gospodarcze
Powstanie Ministerstwo Rozwoju i Technologii w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii - wynika z rozporządzeń Rady Ministrów, które zostały opublikowane w czwartek wieczorem w Dzienniku Ustaw. Dział praca przechodzi do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. To skutek odejścia Porozumienia Gowina z koalicji rządowej.
Krzysztof Sobczak
13.08.2021
Administracja publiczna Prawo pracy Prawo gospodarcze

Fundusz na likwidację wykluczenia komunikacyjnego wymaga zmian

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Mieszkańcy dziesiątek gmin nie mogą doczekać się końca wakacji. Ruszy dowóz uczniów do szkół, a to jedyna dla nich możliwość komunikacji ze światem. Fundusz rozwoju przewozów autobusowych część białych plam komunikacyjnych zlikwidował, ale zdaniem samorządowców, mógłby zlikwidować więcej, gdyby do programu wprowadzono zmiany
Robert Horbaczewski
13.08.2021
Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Podatki lokalne rosną z roku na rok - są nowe stawki

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Ogłoszone właśnie obwieszczenie umożliwi gminom wprowadzenie w przyszłym roku wyższych stawek podatków i opłat lokalnych. Więcej zapłacą więc m.in. właściciele mieszkań i domów. Gminy mogą co prawda obniżać ministerialne stawki, ale z danych zebranych przez Prawo.pl wynika, że z roku na rok coraz więcej samorządów wprowadza podatki najwyższe z możliwych.
Krzysztof Koślicki
13.08.2021
Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Dewastacja polskiego parlamentaryzmu, działanie ponad prawem, naruszenie konstytucji - to tylko niektóre komentarze prawników po środowym głosowaniu nad lex TVN. Chodzi oczywiście o zastosowanie przez Marszałek Sejmu instytucji reasumpcji. Senat już zapowiada swoje weto, a prawnicy dodają, że warto przygotować grunt pod przyszłą kontrolę trybu prac nad regulacją przez Trybunał Konstytucyjny.
Patrycja Rojek-Socha Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.08.2021
Wymiar sprawiedliwości
Pracownikowi samorządowemu, z którym pracodawca rozwiązał stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, należy się odprawa z ustawy o zwolnieniach grupowych. Jeśli jednocześnie przechodzi on na emeryturę, to należy mu wypłacić odprawę z tego tytułu. Świadczenia te są bowiem od siebie niezależne i nie obowiązuje zasada wypłacania jednej, korzystniejszej odprawy
Dorian Lesner
12.08.2021
Samorząd terytorialny Prawo pracy

Kolejny konkurs dla gmin zachęcający do szczepień

Samorząd terytorialny Koronawirus szczepienia
Narodowy Program Szczepień uruchamia nowy konkurs profrekwencyjny dla gmin, w którym pula nagród wynosi ponad 500 mln zł. Konkurs Rosnąca Odporność premiuje gminy, które osiągną najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r.
Robert Horbaczewski
12.08.2021
Samorząd terytorialny Koronawirus szczepienia
Dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych poprawiła się jakość sieci dróg lokalnych, a tym samym bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz dostępność i atrakcyjność terenów inwestycyjnych. Zakładane cele zostały więc osiągnięte. Najwyższa Izba Kontroli dostrzega jednak w swym najnowszym raporcie m.in., że rzeczywiste przychody i koszty Funduszu nie były przedstawiane w sposób wiarygodny,
Agnieszka Matłacz
12.08.2021
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski