Sąd umorzył niezaspokojone zobowiązania męża wnioskodawczyni. Tym samym stała się ona jedynym dłużnikiem odpowiedzialnym za spłatę zaległości podatkowych, ale organy odmówiły ich umorzenia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim wskazał, że działania organów powinny prowadzić do wspólnego rezultatu, jakim było oddłużenie gospodarstwa domowego.
Dorian Lesner
17.07.2020
Ordynacja Podatki i opłaty lokalne
Bariery do działania sygnalistów w administracji nie ułatwią tworzenia procedur, jak postępować ze zgłoszeniami naruszeń. W urzędach panuje ścisła zależność służbowa i silna zasada lojalności. W małych samorządach jest często „zmowa milczenia”, bo wszyscy się znają. Tym bardziej potrzebni są tam sygnaliści, ale i większa ich ochrona.
Katarzyna Kubicka-Żach
17.07.2020
Samorząd terytorialny Compliance
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej skarży Polskę do Komisji Europejskiej za rażąco niskie świadczenia pieniężne przyznawane osobom ubiegającym o się o udzielenie ochrony międzynarodowej. Obecnie jest to 701 zł miesięcznie w przypadku osoby samotnej i 528 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.07.2020
Samorząd terytorialny
Oświadczenie kierowcy, że jego samochodem kierował obywatel Ukrainy i to on popełnił wykroczenie nie pomogło w cofnięciu skierowania na badanie psychologiczne. Zadecydowały w tym przypadku punkty karne przypisane kierowcy przez komendanta policji, zaś starosta nie może samodzielnie decydować o dowodach - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.07.2020
Wymiar sprawiedliwości Policja
Zarządzanie pasem drogowym wymaga zawierania porozumiem pomiędzy różnymi podmiotami, a nie wszystkie przepisy w tej materii są w pełni jasne. Już 22 lipca odbędzie się webinar poświęcony najważniejszym zagadnieniom związanym z tą tematyką.
Monika Sewastianowicz
16.07.2020
Ciągłe pogarszanie się stanu demokracji, rządów prawa i praw podstawowych w Polsce - taką ocenę stanu praworządności zawiera przyjęty w czwartek raport Komisji wolności obywatelskich Parlamentu Europejskiego. Dokument koncentruje się na funkcjonowaniu systemu legislacyjnego i wyborczego, niezależności sądownictwa i praw sędziów oraz ochronie praw podstawowych w Polsce.
Krzysztof Sobczak
16.07.2020
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Tylko w czwartek 16 lipca - do godziny 16 osobiście w Sądzie Najwyższym, a do końca dnia pocztą - można składać protesty wyborcze dotyczące wyborów prezydenckich. Trzeba je złożyć koniecznie na piśmie - bezskuteczne będzie przesłanie protestu za pośrednictwem maila, faksem lub przez portal ePUAP. SN powinien orzec o ważności wyborów do 3 sierpnia.
Katarzyna Kubicka-Żach Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.07.2020
Wybory Koronawirus a prawo
Miliardy euro na rozwój regionów, wsparcie przedsiębiorstw oraz transformację energetyczną w Polsce są stawką rozpoczynającego się w piątek szczytu Unii Europejskiej. Jednak debata w tej sprawie powiązana będzie z projektem stworzenia mechanizmu badania praworządności w państwach członkowskich.
Krzysztof Sobczak
16.07.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Gdańsk wprowadza procedury, które mają zapobiegać powstaniu nieprawidłowości podczas wyliczania stawek dotacji dla przedszkoli, a także w procesie udzielania zezwoleń na zakładanie publicznych, niesamorządowych placówek oświatowych. To reakcja na zastrzeżenia Najwyższej Izby Kontroli.
Agnieszka Matłacz
16.07.2020
Finanse samorządów
Wiele miast wyda zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność dopiero w przyszłym roku. We Wrocławiu do wydania pozostało jeszcze około 45 proc. zaświadczeń, w Poznaniu ponad 50 proc., w Częstochowie 30 proc. Wysyłka była wstrzymana w czasie pandemii przez zawieszenie biegu terminów czy absencję urzędników.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.07.2020
Samorząd terytorialny Budownictwo
Wyborca domagał się stwierdzenia ważności wyborów prezydenckich z dnia 10 maja 2020 r. Jego żądanie było niedopuszczalne. O ważności wyborów orzeka Sąd Najwyższy z mocy samego prawa po rozpoznaniu wszystkich protestów wyborczych. Postępowanie w tym przedmiocie nie może być jednak wszczęte przez wyborców - orzekł Sąd Najwyższy.
Aleksandra Partyk
16.07.2020
Wybory
Na mocy ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zaś nagrania obrad są udostępniane, natomiast nie ma tożsamej regulacji odnoszącej się do komisji rady gminy. Nie istnieje zatem obowiązek rejestrowania posiedzeń komisji - wyjaśnia Jakub Wilk, ekspert w LEX Administracja.
Jakub Wilk
16.07.2020
Samorząd terytorialny
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Radomiu stwierdził w środę nieważność uchwały Rady Gminy w Klwowie. Uznał, że podjęła tę uchwałę bez podstawy prawnej, a także przekroczyła swoje uprawnienia. Zdaniem sądu, uchwała nie jest tylko stanowiskiem Rady Gminy w danej sprawie - jak wskazywali jej obrońcy - ale też zawiera wytyczne dla np. dyrektorów szkół.
Monika Sewastianowicz
15.07.2020
Przyjęta w środę 15 lipca ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju będzie m.in podstawą do przygotowania dokumentów niezbędnych do ubiegania się o środki europejskie w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027. Ma też uporządkować i wzmocnić efektywności strategii planowania rozwoju Polski na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.
Patrycja Rojek-Socha
15.07.2020
Finanse samorządów

Regiony przygotowują Terytorialne Plany Sprawiedliwej Transformacji

Finanse publiczne Finanse samorządów Prawo unijne
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej koordynuje przygotowanie przez regiony Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji, które mają pomóc korzystać z Funduszy Europejskich. Polska ma być wśród największych beneficjentów Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.07.2020
Finanse publiczne Finanse samorządów Prawo unijne
W ramach programu „Razem bezpieczniej” w tym roku 6 mln zł trafi do gmin i powiatów, które będą mogły poprawić bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych. Są już wyniki konkursu, który umożliwi modernizację czy doświetlenie przejść oraz wykonanie przejść aktywnych.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.07.2020
Skala ubytków w budżetach miast jest znaczna – wynika z danych z miast za czerwiec i pierwsze półrocze 2020 roku w porównaniu do tego samego okresu w dwóch poprzednich latach. O 8 proc. spadły wpływy z PIT, ponad 12 proc. z najmu i dzierżawy, 30 proc. z użytkowania wieczystego i o 27 proc. z komunikacji miejskiej. Dotkliwe są też straty z tytułu podatków lokalnych.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.07.2020
Finanse publiczne Finanse samorządów

WSA: W szkole filialnej może działać przedszkole

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
Żaden z przepisów ustawy Prawo oświatowe, w tym powołany przez wojewodę, który stwierdził nieważność uchwały rady gminy, art. 95 ust. 3. nie wyklucza możliwości utworzenia w szkole filialnej oddziału czy punktu przedszkolnego – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.
Robert Horbaczewski
15.07.2020
Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
Straże gminne chcą wzmocnienia swej pozycji i gwarancji funkcjonowania swoich jednostek. Postulują też objęcie ich klauzulą pracy o szczególnym charakterze. Apel strażników wspierają samorządowcy. Ich zdaniem straż gminna i miejska powinna być dofinansowana z budżetu centralnego. Według ekspertów szanse na zmianę modelu finansowania są małe.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.07.2020
Samorząd terytorialny
Poglądowy charakter opinii prawnej nie przesądza od razu, że dokument ten nie może nosić cech informacji o sprawach publicznych. Konieczne jest ustalenie celu jej sporządzenia. Jeżeli bowiem gmina zawarła ugodę na podstawie wydanych opinii prawnych, to nie miały one wyłącznie roboczego charakteru. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
Dorian Lesner
15.07.2020
Prawnicy Administracja publiczna
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały Rady Gminy Istebna ws. deklaracji anty-LGBT. To pierwszy taki wyrok. Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył uchwały samorządów w tej sprawie, ale dotąd sądy odrzucały jego skargi.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.07.2020
Samorząd terytorialny
Nowe tematy i formy szkolenia, które usprawnią realizację zadań w urzędach administracji rządowej w czasie stanu epidemii COVID-19, przewiduje zaktualizowany Plan szkoleń centralnych na 2020 rok. Szkolenia będą prowadzone stacjonarnie lub online.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.07.2020
Administracja publiczna
Wzrost płatności bezgotówkowych w placówkach pocztowych i u kurierów odnotowała Poczta Polska od połowy marca do końca czerwca. Więcej jest też transakcji płatnych BLIKiem. Poczta oferuje także inne wygodne rozwiązania, takie jak płatności w walucie karty wydanej przez zagraniczny bank czy cash-back.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.07.2020
Administracja publiczna
Najwyższa Izba Kontroli zbadała 21 ośrodków pomocy społecznej w 7 województwach by sprawdzić, jak wyglądają działania lokalnych władz mające ograniczyć ubóstwo na ich terenie. Okazuje się, że pomoc jest skuteczna, ale brakuje planowania, systematycznej i metodycznej oceny skuteczności jej przyznania, a przede wszystkim działań inicjowanych z urzędu
Agnieszka Matłacz
14.07.2020
Pomoc społeczna
Według ekspertów największą szansę na uznanie przez Sąd Najwyższy mają te protesty wyborcze, które dotyczą pozbawienia prawa do głosowania. Wśród powodów może być niedostarczenie pakietów wyborczych na czas. Udowodnienie wpływu na wynik wyborów zależy jednak od tego, jak dużo takich protestów będzie. A jeśli SN nie zdąży na czas, wybory trzeba będzie powtórzyć.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.07.2020
Wybory Koronawirus a prawo

Prezes Lemańska "wyłącza się" od protestów wyborczych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Wybory
Protesty wyborcze, które napływają i będą napływać w związku z zakończonymi wyborami prezydenckimi rozpatrywać ma Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. To ona oceni też ich ważność. Jak ustaliło Prawo.pl, z rozpatrywania tych spraw wyłączy się jednak prezes Izby - Joanna Lemańska.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Patrycja Rojek-Socha
14.07.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Wybory
W funkcjonowaniu obecnego systemu opieki medycznej musi wydarzyć się coś takiego, że decydenci zrozumieją wreszcie, iż tak dalej być nie może. Dlatego trzeba koniecznie opracować nowy projekt i uniknąć kompromisów na rzecz różnych grup interesów, czy partii politycznych. Nie ma innego wyjścia – twierdzi Andrzej Sośnierz, poseł Zjednoczonej Prawicy, były prezes NFZ.
Józef Kielar
14.07.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Państwowa Komisja Wyborcza podała w poniedziałek wieczorem informację o wynikach głosowania ze 100 proc. obwodowych komisji wyborczych. Andrzej Duda otrzymał 51,03 proc. głosów, Rafał Trzaskowski - 48,97 proc. Frekwencja w drugiej turze wyborów wyniosła 68,18 procent, w tym ponad 600 tys osób głosowało korespondencyjnie.
Katarzyna Kubicka-Żach Krzysztof Sobczak
13.07.2020
Wybory Koronawirus a prawo

Przedwyborczy alert - czyli idź, zamiast zostać w domu

Administracja publiczna Wybory Koronawirus a prawo
Alert RCB umożliwia szybkie dotarcie informacji do szerokiego grona odbiorców. Zazwyczaj jest wysyłany, żeby ostrzec przed niebezpieczeństwem. Przed drugą turą głosowań były wysyłane sms-y przypominające o pierwszeństwie obsługi w lokalach wyborczych. Mimo interpretacji, że celem było zapewnienie bezpieczeństwa w pandemii, są wątpliwości co do zgodności z prawem.
Katarzyna Kubicka-Żach
13.07.2020
Administracja publiczna Wybory Koronawirus a prawo
Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.
Katarzyna Kubicka-Żach
13.07.2020
Finanse publiczne Finanse samorządów