W niektórych dziedzinach medycznych brak kadry lekarskiej jeszcze bardziej się zaostrzy. Możemy spodziewać się ogromnego kryzysu w podstawowych dziedzinach medycyny: internie, chirurgii, pediatrii i ginekologii. W wielu oddziałach szpitalnych zabraknie lekarzy - uważa dr Jerzy Gryglewicz, ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
Józef Kielar
14.07.2021
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Gmina ma obowiązek zapewnić niepełnosprawnemu uczniowi bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do placówki. Jej wybór należy wyłącznie do rodziców dziecka. Niepubliczny charakter ośrodka oraz odległość od miejsca zamieszkania nie mają tutaj znaczenia - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
Marek Sondej
14.07.2021
Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt specustawy, która pozwoli na lokalizacje inwestycji na gruntach leśnych w Jaworznie i Stalowej Woli. W uzasadnieniu stwierdzono, że bez tego jest w tej materii zbyt dużo ograniczeń, np. środowiskowych lub przestrzennych. Resort uspokaja, że stanie się to bez uszczerbku dla Skarbu Państwa, a pozwoli m.in. na rozwój przemysłu tworzyw sztucznych.
Monika Sewastianowicz
13.07.2021
Zaostrzenie kar dla sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych. Przyznanie renty osobom bliskim ofiar przestępstw ze skutkiem śmiertelnym. Powiązanie wysokości stawek ubezpieczeń komunikacyjnych z liczbą punktów karnych i rodzajem popełnianych wykroczeń. Ściąganie zaległych mandatów karnych z nadpłaty podatku. Takie zmiany proponuje rząd w nowelizacji Prawo o ruchu drogowym
Robert Horbaczewski
13.07.2021
Prawo karne Prawo cywilne
We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt, który ma ułatwić pozyskiwanie gruntów leśnych m.in. pod inwestycje energetyczne bądź związane z elektromobilnością. Przepisy mają obowiązywać tylko dwa lata i dotyczyć jedynie okolic Jaworzna i Stalowej Woli. Wcześniej podobną zamianę, ale dalej idącą, przygotowywali posłowie PiS.
Renata Krupa-Dąbrowska
13.07.2021
Środowisko Budownictwo
Niezrealizowanie zaleceń kuratora może się dla dyrektora szkoły skończyć odwołaniem w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia - wynika z roboczego projektu noweli prawa oświatowego. Według niego organ prowadzący szkołę lub placówkę odwołuje dyrektora szkoły lub placówki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
Monika Sewastianowicz
13.07.2021
Zarządzanie oświatą
Projektowane przepisy ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych mają w założeniu uprościć obowiązki sprawozdawcze dla małych i średnich organizacji pozarządowych, zwiększyć jawność działalności i poszerzyć krąg organizacji mogących korzystać z uproszczonej ewidencji. Nie wszystkie propozycje podobają się organizacjom. M.in. te dotyczące podawania danych donatorów.
Robert Horbaczewski
13.07.2021
Rachunkowość Administracja publiczna RODO
Niewykonanie przez dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego obowiązków wynikających z ustawy Prawo łowieckie i niesporządzenie protokołu szacowania szkód łowieckich nie zamyka drogi sądowej w sprawie o naprawienie szkody łowieckiej - orzekła Izba Cywilna Sądu Najwyższego, odpowiadając na pytanie dotyczące sporu rolnika z kołem łowieckim.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.07.2021
Środowisko Prawo cywilne

Szpitale już zamykają oddziały, bo brakuje lekarzy

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne Zarządzanie
Na pediatrii, chirurgii ogólnej, internie, neurologii i szpitalnych oddziałach ratunkowych brakuje lekarzy. Oddziały są zamykane do czasu skompletowania kadry. Jedne na kilka dni, inne na kilka miesięcy. Eksperci apelują o szybkie działania po stronie Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, by sytuacja się nie pogorszyła. Potrzebne są wyższe wyceny i lepsza analiza potrzeb.
Jolanta Ojczyk
13.07.2021
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne Zarządzanie
Nałożenie na tę samą osobę punktów karnych za przewinienia drogowe, a następnie odebranie prawa jazdy w związku z przekroczeniem limitu punktów karnych, nie stanowi naruszenia zakazu podwójnego karania za ten sam czyn - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. Sprawa dotyczyła Chorwacji, ale podobne spory mają też miejsce w Polsce.
Katarzyna Warecka
12.07.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja
Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski negatywne ocenia założenia zaproponowanego projektu ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych. Postuluje aby dotyczyła całego roku, objęła odsetki oraz nie wliczała się do dochodów gmin.
Robert Horbaczewski
12.07.2021
Samorząd terytorialny Środowisko

Gminy wywiozą śmieci z nieruchomości niezamieszkanych, firmy stracą

Samorząd terytorialny Rynek i konsument Małe i średnie firmy
Prywatne firmy odbierające odpady z nieruchomości niezamieszkałych biją na alarm. W czwartek Sejm uchwalił niekorzystny dla nich przepis. Dzięki niemu biurowce, zakłady usługowe czy sklepy zostaną objęte komunalnym systemem odbioru odpadów. Wystarczy, że w dnu wejścia ustawy w życie miały podjętą uchwałę w tej sprawie. Prywatne firmy boją się, że zostaną na lodzie.
Renata Krupa-Dąbrowska
12.07.2021
Samorząd terytorialny Rynek i konsument Małe i średnie firmy
Organ bronił się, że skarga na bezczynność jest niedopuszczalna, ponieważ nie poprzedzono jej ponagleniem, tylko pismem zatytułowanym jako odwołanie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wskazał, że charakter procesowy pisma należy odczytywać zgodnie z jego treścią, a nie tytułem. Należało więc uznać, że strona w istocie wniosła ponaglenie i mogła następnie złożyć skargę.
Dorian Lesner
12.07.2021
Administracja publiczna
Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest wspólne ubieganie się grupy przedsiębiorców o realizację zamówienia publicznego. Jednak wspólne złożenie oferty oraz realizacja zamówienia niosą za sobą również ryzyka, zwłaszcza w sytuacji, gdy umowa konsorcjum okaże się nieważna - pisze adwokat Joanna Boroń
Joanna Boroń
12.07.2021
Zamówienia publiczne Administracja publiczna Rynek
Od początku bieżącej kadencji organów gmin do 4 lipca 2021 r. odbyły się 44 referenda w sprawie odwołania wójta burmistrza, prezydenta miasta oraz rady gminy (miasta) bądź obydwu organów gmin. Tylko 6 z nich było ważnych i zakończyło się odwołaniem organu. To niecałe 14 procent. Reszta inicjatyw było nieważnych z powodu zbyt małej w stosunku do wymaganej frekwencji.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
12.07.2021
Samorząd terytorialny Ordynacja
Polska Organizacja Turystyczna uruchomiła infolinię do usprawnienia komunikacji i obsługi beneficjentów bonu turystycznego. Infolinia 800 702 270 nie służy do aktywacji bonu, ale za jej pośrednictwem rodzice, którzy złożyli lub będą składać wnioski o ustalenie prawa do bonu mogą uzyskać informacje z tym związane.
Robert Horbaczewski
11.07.2021
Domowe finanse Administracja publiczna

Rząd chce doprecyzować przepisy w Prawie wodnym

Samorząd terytorialny Środowisko
Ministerstwo infrastruktury chce wyeliminować pojawiające się wątpliwości dotyczące opłat za usługi wodne. Do wykazu prac legislacyjnych rządu trafiły założenia zamiany ustawy Prawo wodne. Projekt zakłada równiez rozbudowę systemu kontroli nad gospodarką ściekową.
Robert Horbaczewski
10.07.2021
Samorząd terytorialny Środowisko

Porzucone auta stoją na parkingach. Nowych przepisów nie będzie

Prawo karne Samorząd terytorialny Środowisko
Stoi na parkingu wrak. Właściciela brak. Lusterka, radyjka i kołpaki powyjmowali. Została karoseria ze stali… Samorządowcy chcą zmiany przepisów, aby sprawniej usuwać zalegające na chodnikach, parkingach i prywatnych gruntach porzucone pojazdy. MSWiA nie widzi takiej potrzeby. Przekonuje, że gmina i osoby prywatne mają odpowiednie do tego narzędzia.
Robert Horbaczewski
10.07.2021
Prawo karne Samorząd terytorialny Środowisko
Skarga na bezczynność wniesiona w trybie Prawa prasowego wymaga uprzedniego ponaglenia adresata wniosku o udzielenie informacji. Natomiast skarga składana na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej jest wolna od tego wymogu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wskazał, że o trybie nie decyduje kto i jak pyta. Kluczowa jest ocena charakteru informacji i to, kto jest adresatem wniosku.
Dorian Lesner
10.07.2021
Administracja publiczna

Świat nauki dziękuje Bodnarowi

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Pragniemy wyrazić Panu naszą wdzięczność i wielki szacunek za sposób pełnienia odpowiedzialnej funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich w trudnych czasach - napisała do prof. Adama Bodnara grupa naukowców. - Dziękujemy za pracę dla Polski i Polaków – odpowiedzialną, pełną zaangażowania i poświęcenia, niosącą ogromny potencjał edukacyjny - dodali w opublikowanym w piątek liście otwartym.
Krzysztof Sobczak
09.07.2021
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Gmina bez OSP będzie musiała podpisać umowę z sąsiednią

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Gmina, która nie posiada własnej jednostki OSP będzie miała obowiązek zawrzeć umowę z gminą sąsiednią, w której taka jednostka funkcjonuje – przewiduje projekt ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych autorstwa MSWiA. Zdaniem samorządowców, doprecyzować trzeba jednak procedurę zawierania takich umów.
Robert Horbaczewski
09.07.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Ceny materiałów budowlanych szybują, a stare umowy bez waloryzacji

Zamówienia publiczne Budownictwo Małe i średnie firmy
Od kilku lat ceny materiałów budowlanych szybują ostro w górę. Problem dotyka przede wszystkim mniejszych wykonawców, którzy zawarli umowy jeszcze przed 1 stycznia br., nie chroni ich więc nowe prawo zamówień publicznych. A brak klauzul waloryzacyjnych w zawartych przez nich umowach powoduje, że zostaje im tylko droga sądowa.
Bolesław Szyłkajtis
09.07.2021
Zamówienia publiczne Budownictwo Małe i średnie firmy
Po czerwcowej nowelizacji prawa o ruchu drogowym kierowca musi przepuścić pieszych wchodzących na przejście. W zamyśle ustawodawcy miało to zmniejszyć liczbę wypadków, do których dochodziło na pasach. Przepis nie chroni w tym samym stopniu osób jadących na rolkach lub deskorolce - choć mogą przejechać po pasach, to w razie wypadku, wina częściej może leżeć po ich stronie.
Monika Sewastianowicz Rojek Socha Patrycja
09.07.2021
Prawo karne
Termin wdrożenia dowodów osobistych z odciskami palców i podpisem posiadacza będzie przesunięty. W czwartek Sejm uchwalił nowelizację w tej sprawie. Nowe dowody miały być wydawane już od 2 sierpnia. Okazało się jednak, że jest to póki co nierealne z powodu zagrożenie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych z wykorzystaniem zamówionych urządzeń do pobierania linii papilarnych.
Renata Krupa-Dąbrowska
08.07.2021
Samorząd terytorialny

WSA unieważnił przepisy uchwały śmieciowej w Warszawie

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność przepisów, na podstawie których doszło do powiązania opłat pobieranych od mieszkańców Warszawy za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze zużyciem wody na nieruchomościach. Uchwałę zaskarżyła Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Stołeczny ratusz zapowiada rekację po zapoznaniu się z uzasadnieniem.
Robert Horbaczewski
08.07.2021
Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne
W pierwszym półroczu policjanci wykonali o 723 tys. mniej badań trzeźwości niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W ubiegłym roku tych kontroli było aż 10 mln mniej niż 2019 roku. Policja uzasadnia to obostrzeniami sanitarnymi.
Robert Horbaczewski
08.07.2021
Prawo karne Administracja publiczna

Eksperci Senatu: Wykreślić akapit o umorzeniu postępowań reprywatyzacyjnych

Administracja publiczna Kodeks postępowania administracyjnego
Uchwalenie poprawek do kodeksu postępowania administracyjnego zakończy w praktyce reprywatyzację na drodze administracyjno-sądowej - stwierdzają legislatorzy Senatu. Toczące się w urzędach i przed sądami postępowania dotyczą przejętego przez władze komunistyczne majątku obywateli polskich wszystkich 12 narodowości i wyznań, których spadkobiercy utracą prawo do ubiegania się o odszkodowanie,
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.07.2021
Administracja publiczna Kodeks postępowania administracyjnego

WSA: To nie zarząd powiatu powołuje radę młodzieży

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Organ ten nie miał kompetencji do powołania tego gremium. Podstawą prawną nie mogła być ani ustawa o samorządzie powiatowym, ani roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Dopiero od 23 czerwca 2021 r. istnieje możliwość utworzenia powiatowej rady młodzieży. Kompetencję do tego ma jednak rada powiatu.
Dorian Lesner
08.07.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
W nadchodzących latach Polska będzie jednym z głównych beneficjentów wyjątkowego pod względem skali i formy mechanizmu solidarności finansowej w Unii Europejskiej - twierdzą Piotr Bogdanowicz i Piotr Buras. Jak zwuważają, ma on być wykorzystany do wyprowadzania z kryzysu gospodarek, ale może też posłużyć do umocnienia praktyk i systemów niedemokratycznych.
Piotr Bogdanowicz Piotr Buras
08.07.2021
Administracja publiczna Prawo unijne
Wiceministrowie spraw zagranicznych Marcin Przydacz, sprawiedliwości Sebastian Kaleta oraz kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Magdalena Gawin rozmawaili we wtorek z Cherrie Daniels z amerykańskiego Departamentu Stanu, wysłaniczką rządu USA do spraw Holokaustu. Tematen spotkania były kontrowersyjne zmiany w polskim prawie, które mogą zablokować reprywatyzację.
Krzysztof Sobczak
07.07.2021
Prawo cywilne Administracja publiczna
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski