Nowy Rok to tradycyjnie początek obowiązywania wielu zmian w przepisach. Tym razem ich znaczna część dotyczy podatków, ale zmiany dotkną również przetargów i zamówień publicznych, handlu e-commerce, gospodarowania odpadami. Do ZUS trzeba będzie zaś zgłaszać wszystkie zawierane umowy o dzieło. Przedstawiamy najważniejsze przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku.
Jacek Górski
02.01.2021
Na potrzeby nowej komórki przewidziano 6 etatów sędziowskich, 3 asystenckie i 6 etatów urzędniczych - poinformowało Prawo.pl Ministerstwo Sprawiedliwości. Tymczasem podczas prac nad utworzeniem jednego sądu do spraw z zakresu zamówień publicznych mowa była o... 20 sędziach, 20 asystentach i kilkudziesięciu urzędnikach. Od początku jednak trwała dyskusja nad tym skąd wziąć na to środki.
Patrycja Rojek-Socha
01.01.2021
Zamówienia publiczne Wymiar sprawiedliwości

Nowy Rok z licznymi zmianami w prawie

CIT Doradca podatkowy Administracja publiczna Prawo gospodarcze Finanse
W Nowy Rok tradycyjnie wchodzimy z Dziennikami Ustaw pełnymi zmian w przepisach. Najtrudniej mają podatnicy. Rząd postanowił gruntownie zmienić prawo podatkowe i m.in. podwójnie opodatkować zyski spółek komandytowych. Stracą też Polacy pracujący za granicą. Zmiany dotkną również przetargów i zamówień publicznych, handlu e-commerce, gospodarowania odpadami. Do ZUS trzeba będzie zaś zgłaszać wszystkie zawierane umowy o dzieło.
Grażyna J. Leśniak Jolanta Ojczyk Katarzyna Kubicka-Żach Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Krzysztof Koślicki Patrycja Rojek-Socha
01.01.2021
CIT Doradca podatkowy Administracja publiczna Prawo gospodarcze Finanse
Wnioskodawczyni domagała się uzyskania informacji publicznej - ekspertyzy, ale Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej nie przedstawił jej tego dokumentu. Organ wykazał, że nie posiada żądanych materiałów, bezskutecznie próbował je uzyskać. Z przepisów wynika, że tylko podmioty będące w posiadaniu informacji publicznej są obowiązane do ich udostępnienia
Aleksandra Partyk
01.01.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Możliwość indywidualnego rozliczania mieszkańców bloków z segregacji, podniesienie maksymalnej opłaty za odpady z nieruchomości niezamieszkałych, podwyższenie kar za zaśmiecanie - takie m.in. rozwiązania zawiera opublikowany w czwartek przez Rządowe Centrum Legislacji projekt zmian w tzw. ustawie śmieciowej.
Krzysztof Sobczak
31.12.2020
Środowisko Administracja publiczna
Wchodząca w życie 31 grudnia ustawa zmienia nazwę Funduszu Dróg Samorządowych na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Przewiduje ona zwiększenie dofinansowania budowy obwodnic na drogach wojewódzkich oraz budowy, remontów i modernizacji dróg w dużych miastach.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Kubicka-Żach
31.12.2020
Zamówienia publiczne Finanse publiczne
W wykazie nazw urzędowych od nowego roku zmienią się nazwy łącznie ponad 340 miejscowości oraz obiektów fizjograficznych – jezior, strug, łąk, strumyków, lasów, mostów. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji zawiera nazwy obiektów nowo ustalone, zmienione oraz zniesione.
Katarzyna Kubicka-Żach
31.12.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Weszła w życie ustawa wspierająca branżę lotniczą

Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Do końca 2025 roku, a nie do 31 grudnia 2020 roku, zakładający lotniska, zarządzający nimi oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej będą mogli korzystać z rozwiązań przewidzianych w specustawie lotniskowej. Pozwoli to na łatwiejsze podejmowanie i realizację nowych inwestycji dotyczących infrastruktury lotniczej.
Katarzyna Kubicka-Żach
31.12.2020
Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Rejestracja jest procedurą niezbędną do tego, aby pojazd został dopuszczony do ruchu po drogach publicznych. Czasami jednak napotykamy przeszkody, które uniemożliwiają nam osobiste załatwienie tej sprawy. W takiej sytuacji możemy skorzystać z pełnomocnictwa do rejestracji samochodu.
Dorian Lesner
31.12.2020
Administracja publiczna

Miastem być – wieś z szansą na rozwój, ale obawy są

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Kiedy wieś staje się miastem, ludzie boją się wzrostu podatków i opłat. Lokalne władze uspokajają, że podwyżek nie będzie. W uzyskaniu statusu miasta upatrują szanse na dodatkowe źródła finansowania, przyciągnięcie inwestorów i nowych mieszkańców. To również prestiż i szersze możliwości, bo trudno o budowę obwodnicy na wsi. Ale też nowe zobowiązania - remonty dróg czy chodników.
Katarzyna Kubicka-Żach
31.12.2020
Samorząd terytorialny Finanse samorządów

UE: Umowa handlowa z Wlk. Brytanią podpisana

Prawo gospodarcze Prawo unijne Brexit
Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w środę rano w Brukseli podpisali w imieniu Unii Europejskiej umowę o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią. Dokument został przekazany do Wielkiej Brytanii i tego samego dnia podpisany przez premiera Borisa Johnsona oraz zaakceptowany przez królową. Będzie tymczasowo stosowany od 1 stycznia 2021 r.
Krzysztof Sobczak
30.12.2020
Prawo gospodarcze Prawo unijne Brexit
Rada Ministrów po cichu zmieniła regulamin swojej pracy, usuwając z niego wymóg przedstawiania założeń do projektów ustaw. Zdaniem prawników, to znaczące ograniczenie możliwości opiniowania i dyskusji nad przygotowywanymi rozwiązaniami. Może to nawet utrudnić ocenę ich zgodności z konstytucją. Wprowadzono też przepis umożliwiający premierowi narzucanie konkretnych rozwiązań legislacyjnych
Grażyna J. Leśniak
30.12.2020
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Program otwierania danych na lata 2021-2027 w najbliższych dniach zostanie przekazany pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów, a do jego przyjęcia zostały ostatnie kroki. Chodzi o krajową strategię obejmującą kluczowe zagadnienia polityki otwartości danych oraz określającą priorytety administracji rządowej w tym zakresie.
Patrycja Rojek-Socha
30.12.2020
Administracja publiczna RODO

Nowe prawo zamówień publicznych wchodzi w życie

Zamówienia publiczne Administracja publiczna Budownictwo
Od Nowego Roku wchodzą w życie dwie ważne ustawy dla zamawiających i wykonawców. Jedna to nowe prawo zamówień publicznych, druga to przepisy je wprowadzające. Pierwszy przewiduje wiele nowości, m.in. procedurę podstawową, katalog klauzul abuzywnych, zasady waloryzacji wynagrodzenia i postępowanie koncyliacyjne na etapie realizacji umowy. Drugi określa przepisy przejściowe.
Jolanta Ojczyk
30.12.2020
Zamówienia publiczne Administracja publiczna Budownictwo
Samorządy mogą dołączyć do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021. Zakłada on wsparcie finansowe do 100 procent kosztów dla gmin i powiatów w zakresie świadczenia usługi asystenta, która będzie dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, mieszkającej na terenie danej jednostki. Nabór został przedłużony do 8 stycznia.
Katarzyna Kubicka-Żach
30.12.2020
Pomoc społeczna
Do 8 stycznia samorządy mogą wnioskować do programu „Opieka wytchnieniowa” 2021. Ministerstwo rodziny i polityki społecznej do 12 lutego zatwierdzi listy rekomendowanych przez wojewodów wniosków. Uczestnik programu, któremu przyznano pomoc, nie ponosi odpłatności. To wsparcie dla rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością.
Katarzyna Kubicka-Żach
30.12.2020
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Pół roku potrwają konsultacje społeczne projektów aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy. Do 22 czerwca 2021 roku można zgłaszać uwagi. Zaplanowano też spotkania konsultacyjne w całej Polsce w formule online.
Katarzyna Kubicka-Żach
30.12.2020
Środowisko
Strona twierdziła, że miały miejsce nieprawidłowości w procesie przetwarzania jej danych osobowych przez Wójta Gminy. Z ustaleń wynikało, że osoba pracująca w urzędzie uzyskała dane osobowe strony na potrzeby obrony swoich dóbr osobistych. Informacje te pozyskała ze źródeł prywatnych, a więc nie doszło do naruszenia przepisów prawa -orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Aleksandra Partyk
30.12.2020
Administracja publiczna RODO

Nie ma godziny policyjnej, godziny milicyjnej też nie było

Prawo karne Administracja publiczna Koronawirus a prawo
W sylwestra nie ma "żadnej godziny policyjnej", ale są "ograniczenia przemieszczania się" – ogłosił we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski. Ostrzegał przed mandatami za "czynności nadmiarowe" i przed wnioskami policji o "postępowanie administracyjne" zagrożone karą do 30 tys. zł. To kolejne wystąpienie przedstawiciela rządu mające zmiękczyć przepis w rządowym rozporządzeniu.
Krzysztof Sobczak
29.12.2020
Prawo karne Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Przedstawiciele dziesięciu miejscowości, które od 1 stycznia 2021 roku staną się miastami, odebrali od premiera Mateusza Morawieckiego oraz wiceministrów spraw wewnętrznych i administracji Macieja Wąsika i Pawła Szefernakera akty nadania statusu miasta. Od Nowego Roku w naszym kraju będą istnieć 954 miasta.
Katarzyna Kubicka-Żach
29.12.2020
Samorząd terytorialny
Ministerstwo edukacji zmienia zasady dotowania niepublicznych szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. Aby dostać dotację, szkoła musi przekazać semestralny rozkład zajęć potwierdzający możliwość zdawania przez ucznia egzaminu semestralnego.
Monika Sewastianowicz
29.12.2020
Zgłoszenia do szczepień przeciw COVID-19 trwają, wśród najbardziej narażonych na zakażenie koronawirusem w związku z zawodowymi obowiązkami są też pracownicy domów pomocy społecznej i ośrodków pomocy społecznej. Szefowie tych jednostek mogą zgłosić kadrę do szczepienia za pomocą formularza online.
Katarzyna Kubicka-Żach
29.12.2020
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Plexi, maseczki, przyłbice, ale także dezynfekcja przystanków czy wsparcie ośrodków dla bezdomnych – na takie cele wydawały gminy część środków z opłat za zezwolenia na alkohol. Mimo możliwości kierowania tych pieniędzy na walkę z koronawirusem, było ich jednak zbyt mało – mniej wpłynęło do budżetów, bo lokale zamknięto, a obowiązek przeznaczenia funduszu korkowego na zwykłe cele pozostał.
Katarzyna Kubicka-Żach
29.12.2020
Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo

Ewidencja emisyjności budynków wystartuje dopiero za trzy lata

Środowisko Administracja publiczna Budownictwo
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków w pełnym zakresie funkcjonalności ma działać dopiero w 2023 roku. Wcześniej jednak rozpocznie się pilotaż w wybranych gminach. Wprowadzenie danych do bazy ma odbywać się niejako przy okazji wykonywania czynności zawodowych przez uprawnione osoby.
Robert Horbaczewski
29.12.2020
Środowisko Administracja publiczna Budownictwo
Już od 1 stycznia 2021 roku wejdzie w życie nowe prawo zamówień publicznych. Wprowadza ono wiele ważnych zmian. Zdaniem ekspertów największa to jednak pełna cyfryzacja zamówień publicznych. Od Nowego Roku wszystkie zamówienia będą przeprowadzane elektronicznie, a oferty będą opatrzne e-podpisem.
Jolanta Ojczyk
29.12.2020
Zamówienia publiczne
Pomysł, żeby marszałkowie województw zarządzali wszystkimi szpitalami z wyjątkiem klinicznych jest rodem z epoki PRL. Nie po to Solidarność zlikwidowała ten archaiczny system, żeby go znowu przywracać, bo najbardziej ucierpi na tym pacjent – twierdzi Andrzej Sośnierz, poseł Zjednoczonej Prawicy, były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.
Józef Kielar
29.12.2020
Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw pobiera się opłatę. Gmina nie zapłaci jednak z tego tytułu podatku od towarów i usług. Realizuje bowiem w ten sposób zadania, które nakłada na nią ustawa – potwierdził w niedawnym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. I dodał, że gmina działa w tym przypadku w roli organu władzy publicznej.
Dorian Lesner
29.12.2020
Podatki i opłaty lokalne VAT
Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska poinformowała w poniedziałek, że kandydatura Piotra Wawrzyka (fot.) na Rzecznika Praw Obywatelskich została już formalnie zgłoszona w Sejmie. Natomiast rzeczniczka Lewicy Anna Maria Żukowska poinformowała tego samego dnia, że Lewica ponownie zgłosiła kandydaturę adwokat Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz.
Krzysztof Sobczak
28.12.2020
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Koła gospodyń wiejskich, które otrzymały wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2020 roku, mogą je wykorzystać tylko do 31 grudnia. Natomiast termin na rozliczenie wsparcia i złożenie sprawozdania upływa 31 stycznia 2021 roku.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.12.2020
Samorząd terytorialny

Krakowski Szybki Tramwaj w formule PPP ma być wzorem dla innych miast

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Budownictwo
Krakowski Szybki Tramwaj posłuży jako przykład - w oparciu o doświadczenia zdobyte podczas jego realizacji będą powstawały wytyczne dla innych miast, jak pozyskiwać finansowanie w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego na inwestycje infrastrukturalne. Budowa IV etapu szybkiego tramwaju w Krakowie jest największym tego rodzaju projektem realizowanym w formule PPP w Europie.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.12.2020
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Budownictwo