Fundusze UE dla samorządów - rząd zaczyna dzielenie pieniędzy na lata 2021-2027

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Prawo unijne Koronawirus a prawo
Zachowanie w planach nowej unijnej perspektywy finansowej analogii do poprzednich edycji i utrzymanie udziału procentowego dla regionalnych programów pozwoli samorządom na kontynuowanie planów, których nie zdążyły lub nie mogły zrealizować. Podział środków wskazuje, że więcej pieniędzy trafi do obszarów słabiej rozwiniętych.
Katarzyna Kubicka-Żach
20.01.2021
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Prawo unijne Koronawirus a prawo

Jędrzejczak: Zarządzanie szpitalami przez wojewodów byłoby błędem

Administracja publiczna Finansowanie zdrowia Zarządzanie
Do przeprowadzenia udanej reformy ochrony zdrowia potrzebne są minimum trzy warunki: czas na jej przygotowanie i wprowadzenie, duże pieniądze oraz przedyskutowane wcześniej porozumienie społeczne i polityczne. Tryb prac zaproponowany obecnie przez Ministerstwo Zdrowia dotyczący kolejnej reformy systemowej nie zapewnia spełnienia żadnego z nich – twierdzi dr Mariusz Jędrzejczak, były dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Zgierzu.
Józef Kielar
20.01.2021
Administracja publiczna Finansowanie zdrowia Zarządzanie
Mieszkania już wybudowane i te wciąż budowane w programie Mieszkanie Plus to łącznie 26 tysięcy 182. Dane te – według informacji resortu rozwoju, pracy i technologii, odnoszą się do stanu na koniec 2020 roku. Program składa się z części rynkowej i części społecznej.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.01.2021
Samorząd terytorialny Budownictwo
Darować można rzecz w całości lub jedynie udział w niej. Niejednokrotnie właściciele samochodów chcą przekazać swoim bliskim jedynie udział w prawie własności. Skutkiem takiej czynności jest powstanie współwłasności pojazdu. Podpowiadamy jak wydzielić udział we współwłasności samochodu, a następnie dokonać jego darowizny.
Aleksandra Partyk
19.01.2021
Prawo cywilne Administracja publiczna
Jeden z wiceministrów w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki, czyli w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, ma być pełnomocnikiem rządu do spraw inwestycji zagranicznych. Został Grzegorz Piechowiak. Podstawowym jego zadaniem będzie koordynacja działań wspierających napływ inwestycji zagranicznych na terytorium Polski.
Krzysztof Sobczak
19.01.2021
Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Śląski Uniwersytet Medyczny został ukarany za naruszenie ochrony danych, o którym administrator powinien powiadomić nie tylko organ nadzoru, ale i osoby, których dotyczył ten incydent. Sygnały o tym, że na Śląskim Uniwersytecie Medycznym doszło do naruszenia ochrony danych dotarły do UODO na początku czerwca 2020 roku.
Monika Sewastianowicz
19.01.2021
Szkolnictwo wyższe Dla studenta RODO
Trwają szczepienia podopiecznych domów pomocy społecznej. Nie wszyscy są jednak w stanie wyrazić zgodę na szczepionkę. Część nie może pisać, są osoby ubezwłasnowolnione lub takie, u których schorzenia wpływają na świadome wyrażanie zgody. Jak radzą sobie z tym domy? Szczepionka jest nieobowiązkowa, ale dotyczy w tym przypadku bardzo zagrożonej grupy…
Katarzyna Kubicka-Żach
19.01.2021
Pomoc społeczna Koronawirus a prawo

Sebastian Skuza nowym Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej

Doradca podatkowy Administracja publiczna Finanse
Premier Mateusz Morawiecki powołał w poniedziałek wiceministra Sebastiana Skuzę na stanowisko Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). GIIF stanowi główny element polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Krzysztof Koślicki
18.01.2021
Doradca podatkowy Administracja publiczna Finanse

Premier przedstawił założenia Umowy Partnerstwa, od wtorku ruszają konsultacje dokumentu

Finanse publiczne Prawo gospodarcze Prawo unijne Koronawirus a prawo
Od 19 stycznia zaczynają się konsultacje Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027. Premier przedstawił założenia dokumentu, zgodnie z którym 76 mld euro, czyli ponad 350 mld zł, otrzyma Polska z funduszy europejskich. Mateusz Morawiecki podkreślił też, że rząd zainicjuje projekty finansowane tylko z funduszy rządowych.
Katarzyna Kubicka-Żach
18.01.2021
Finanse publiczne Prawo gospodarcze Prawo unijne Koronawirus a prawo
Większość decyzji komisji reprywatyzacyjnej do spraw nieruchomości warszawskich sąd administracyjny uznaje za wydane z rażącym naruszeniem prawa. Ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję tej komisji w sprawie kamienicy przy ul. Emilii Plater 14. Sprawą zajmie się jeszcze Naczelny Sąd Administracyjny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.01.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Legislacja w Polsce 2020 r. - kolejny raport o inflacji prawa

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna
W 2020 roku ogłoszono w polskich dziennikach urzędowych 125.890 nowych aktów prawnych. Przynajmniej raz znowelizowanych zostało 22.567 aktów. Tylko ustawa covidowa została zmieniona 66 razy. Te trzy liczby pokazują, z jaką skalą inflacji prawa mamy do czynienia. Jacek Jasionek, redaktor programu LEX Wolters Kluwer pisze o zmienności polskiego prawa w 2020 roku.
Jacek Jasionek
18.01.2021
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna

NSA: Dyrektora szpitala nie można odwołać za jego plecami

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Zarządzanie Kodeks postępowania administracyjnego
Do postępowania poprzedzającego wydanie uchwały o odwołaniu dyrektora szpitala nie znajdują zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Nie zmienia to jednak faktu, że zarząd powiatu powinien zapewnić dyrektorowi możliwość wypowiedzenia się na każdym etapie. Jeśli władze samorządowe tego zaniechały, to trzeba stwierdzić nieważność uchwały.
Dorian Lesner
18.01.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Zarządzanie Kodeks postępowania administracyjnego
Kontrolerzy biletów zabiegają o objęcie ich taką samą ochroną, jak funkcjonariuszy publicznych. Dziś z takiej ochrony korzysta kilkadziesiąt zawodów. Ministerstwo Sprawiedliwości uważa, że nie ma powodów, aby dołączyć do nich także „kanarów”. Argumentuje, że obecne przepisy chronią ich wystarczająco, a w niektórych przypadkach prokurator może wszcząć postępowanie z urzędu.
Robert Horbaczewski
16.01.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Polskie lasy to wspólne dobro, które musimy chronić, a wszelkie zmiany związane z naszym przyrodniczym dziedzictwem wymagają szerokich konsultacji - stwierdził po spotkaniu z premierem prezydent Andrzej Duda. I dodał, że zaprosił premiera Mateusza Morawieckiego oraz przedstawicieli rządu, leśników i Lasów Państwowych do konsultacji w sprawie usytuowania tego działu w rządzie.
Krzysztof Sobczak
14.01.2021
Administracja publiczna
Wspieranie gmin i powiatów w prowadzeniu skuteczniej i efektywniej polityki rozwoju - to cel Centrum Wsparcia Doradczego dla samorządów, wspólnego projektu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i Związku Miast Polskich. Centrum ma pomagać samorządom w przygotowaniu dojrzałych projektów rozwojowych dla społeczności lokalnych.
Krzysztof Sobczak
14.01.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Powiaty przeciwne centralizacji szpitali

Samorząd terytorialny Finansowanie zdrowia Zarządzanie
System ochrony zdrowia niewątpliwie wymaga naprawy. Jednak podporzadkowanie wszystkiego rządowi nie jest właściwą drogą, a przygotowanie jakiejkolwiek dużej reformy systemowej nie może odbywać się z pominięciem przedstawicieli samorządów powiatowych oraz samych podmiotów leczniczych - stwierdza Związek Powiatów Polskich.
Krzysztof Sobczak
14.01.2021
Samorząd terytorialny Finansowanie zdrowia Zarządzanie
Wycofanie przepisu wydłużającego o 90 dni termin realizacji projektów unijnych, a dla szczególnych przypadków na złożenie wniosku o wydłużenie tego terminu do 31 grudnia 2023 roku, utrudnia sytuację beneficjentów środków z UE. Rozwiązaniem jest możliwość zmiany umowy o dofinansowanie projektu realizowanej przez beneficjenta na wniosek.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.01.2021
Samorząd terytorialny Prawo unijne Koronawirus a prawo

Senat - domy pomocy społecznej także dla sąsiednich gmin

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Małe i średnie firmy
Umożliwienie gminom podpisywania umów o prowadzenie rodzinnych domów pomocy również z gminami sąsiadującą z tą, na której terenie znajduje się taki dom, to cel zaproponowanej przez Senat zmiany w ustawie o pomocy społecznej. Do Sejmu skierowany został w środę senacki projekt w tej sprawie.
Krzysztof Sobczak
13.01.2021
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Małe i średnie firmy

Lokal za grunt - Senat też uchwalił ustawę

Samorząd terytorialny Budownictwo
Senat nie zaproponował w środę poprawek do tzw. ustawy "lokal za grunt", której celem jest szersze wykorzystanie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 99 senatorów, nikt nie był przeciw, a jeden z senatorów wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.
Monika Sewastianowicz Katarzyna Kubicka-Żach
13.01.2021
Samorząd terytorialny Budownictwo
Systematycznie rośnie przewozów ładunków transportem samochodowym. Problem przeładowanych ciężarówek dotyczy szczególnie dużych miast. To również poważny problem m.in. dla zarządców dróg i samych kierowców, bo przeładowane pojazdy ciężarowe niszczą drogi. Tymczasem brakuje odpowiedniej infrastruktury i rozwiązań, które umożliwiłaby prowadzenie kontroli ciężarówek.
Agnieszka Matłacz
13.01.2021
Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Sięganie po centralizację, także dla narzucania dobrych praktyk, na przykład obowiązku uczestnictwa sołtysów w sesjach rad, to zaprzeczenie zasady samodzielności samorządu. Tymczasem sołtysi chcieliby uczestniczyć w komisjach i mieć prawo głosu, bo to tam odbywa się dyskusja. Uważają, że powinno ich też dotyczyć zwolnienie z pracy, jak radnych uczestniczących w sesji czy komisji rady.
Katarzyna Kubicka-Żach
13.01.2021
Samorząd terytorialny
Złożenie fałszywego oświadczenia majątkowego grozi karą pozbawienia wolności do ośmiu lat. Tę karę zaostrzono w 2015 roku i wymóg zastosowania w całości ustawy łagodniejszej dla sprawcy odnosi się do poszczególnych czynów, a nie do całości wyroku obejmującego różne czyny - orzekła Izba Karna Sądu Najwyższego i uznała, że umorzenie postępowania było niedopuszczalne.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.01.2021
Prawo karne Administracja publiczna
Prawo nie nakłada na właściciela obowiązku dbałości o stan drzew rosnących na terenie jego nieruchomości. Dlatego też nie można go zobowiązać do ponoszenia znacznych kosztów zabiegów dendrologicznych. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
Dorian Lesner
13.01.2021
Środowisko Administracja publiczna

Rząd uruchamia wsparcie dla gmin górskich

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Uruchamiamy plan wsparcia dla gmin górskich, w ramach, którego trafi do nich miliard złotych - zapowiedział w poniedziałek wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. A we wtorek Rada Ministrów przyjęła uchwałę w tej sprawie. Przeszło 700 mln zł z tej pomocy ma być przeznaczone na inwestycje. Program ma dotyczyć ok. 200 gmin.
Krzysztof Sobczak
12.01.2021
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Rada Ministrów przyjęła we wtorek 12 stycznia br. projekt ustawy o służbie zagranicznej, który zakłada nowe zadania tej służby i zmieni jej strukturę organizacyjną. Dzięki temu ma się zwiększć jej funkcjonalność, a także przejrzystość w zatrudnieniu. Powstanie nowe stanowisko - Szefa Służby Zagranicznej, na wzór Szefa Służby Cywilnej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.01.2021
Administracja publiczna

Senat proponuje ponad 100 poprawek do budżetu na 2021 r.

Finanse publiczne Administracja publiczna
Przekazanie 4 mld zł na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników medycznych walczących z COVID-19, dodatkowe 2,5 mld zł na podwyżki dla nauczycieli, blisko 2 mld zł m.in. na leczenie nowotworów oraz specjalne dodatki do emerytur dla strażaków - ochotników - to niektóre z ponad stu poprawek jakie Senat zaproponował do budżetu na 2021 r.
Krzysztof Sobczak
12.01.2021
Finanse publiczne Administracja publiczna
Ponieważ w związku z pandemią zniesione zostały opłaty targowe, każda gmina, która w 2019 roku pobierała taką opłatę, otrzyma pełną rekompensatę w wysokości kwoty pobranej w 2019 roku – informuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Łącznie koszt rekompensat wyniesie do 139 mln złotych.
Robert Horbaczewski
12.01.2021
Inwestor dostał od miasta pozwolenie na umieszczenie reklam na elewacji zabytkowej kamienicy. Konserwator zabytków nakazał jednak przywrócić poprzedni stan poprzez ich ściągnięcie. Z takim rozstrzygnięciem zgodził się Naczelny Sąd Administracyjny. Inwestor powinien bowiem wiedzieć, że jego działania, oprócz decyzji budowlanej, wymagają pozwolenia konserwatora zabytków.
Dorian Lesner
12.01.2021
Administracja publiczna Budownictwo
Senackie komisje: samorządu terytorialnego i administracji publicznej, ustawodawcza oraz zdrowia chcą przejąć obywatelski projekt inicjatywy ustawodawczej "Szczepimy, bo myślimy" przewidujący obowiązek przedstawienia zaświadczenia o zaszczepieniu dzieci przed przyjęciem do przedszkoli. Zdaniem Waldemara Kraski, wiceministra zdrowia, projekt zasługuje na poparcie.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Redmerska
12.01.2021
Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
Aktualne progi unijne i ich równowartość w złotych określone zostały w załączniku do obwieszczenia z 01.01.2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.
Paulina Soszyńska-Purtak
12.01.2021
Zamówienia publiczne