Duże miasta krytycznie o projekcie ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Polski Ład
Plany Ministra Finansów przewidują pokrycie jedynie 1/3 traconych dochodów samorządów z PIT. Z uwagi na niespełnienie postulatu rekompensaty strat Unia Metropolii Polskim negatywnie ocenia zmiany, prowadzące do utraty blisko 100 mld zł w ciągu najbliższych 10 lat. Organizacja przekonuje, że to wpłynie na pogorszenie jakości życia mieszkańców, szczególnie dużych miast.
Robert Horbaczewski
03.09.2021
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Polski Ład
Mieliśmy sygnały, przyszły listy, proszono nas – tak mniej więcej brzmią uzasadnienia rządowych przedsięwzięć, a o szczegóły na temat wnioskujących trudno. Dotyczy to zarówno aktów prawnych wprowadzających bardzo istotne zmiany w prawie oświatowym, jak i finansowanych ze środków publicznych programów. Tymczasem jeżeli resort ma stosowne dokumenty, powinien się nimi podzielić.
Monika Sewastianowicz
03.09.2021
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Nowelizacja KPA sankcjonuje bezprawie z okresu PRL

Prawo cywilne Administracja publiczna
Czekająca na wejście w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego w praktyce oznacza zalegalizowanie wszystkich przypadków naruszenia prawa przy wydawaniu decyzji administracyjnych w okresie PRL-u. Tym samym prowadzi do zalegalizowania komunistycznego bezprawia en bloc w sferze administracyjnoprawnej - twierdzą Krzysztof Wiktor i Radosław Wiśniewski
Krzysztof Wiktor Radosław Wiśniewski
03.09.2021
Prawo cywilne Administracja publiczna
Komisja Europejska wstrzymuje akceptację polskiego Krajowego Planu Odbudowy i w konsekwencji wypłaty z unijnego Funduszu Odbudowy m.in. ze względu na kwestionowanie przez rząd w Warszawie prymatu prawa UE i skierowanie tej sprawy do TK - powiedział w komisarz UE do spraw gospodarczych Paolo Gentiloni. Jego wypowiedź potwierdziła Komisja Europejska.
Krzysztof Sobczak
02.09.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na okres 30 dni w przygranicznym pasie, czyli na części województwa podlaskiego i lubelskiego. Rozporządzenie zostało opublikowane, ale musi też trafić do Sejmu, który może je odrzucić kwalifikowaną większością. Posiedzenie zwołano na poniedziałek. Ale stan wyjątkowy obowiązuje od momentu publikacji.
Krzysztof Sobczak
02.09.2021
Administracja publiczna
Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w krajowym rejestrze mogą już składać wnioski w sprawie przyznania pomocy finansowej na 2021 r. Koła mogą otrzymać na swoją działalność 5-7 tys. zł - informuje resort rolnictwa. Łącznie przeznaczono na ten cel 70 mln zł.
Robert Horbaczewski
02.09.2021
Samorząd terytorialny
Nie wiadomo jeszcze, jakie restrykcje dotkną mieszkańców terenów, które zostaną objęte zapowiadanym stanem wyjątkowym - a te mogą być daleko idące, obejmować choćby kontrolę korespondencji czy blokadę internetu. To też prawdopodobnie kolejne utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej - choć przynajmniej z realną i szybszą ścieżką do odzyskania choć części strat.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Monika Sewastianowicz Renata Krupa-Dąbrowska
02.09.2021
Prawo cywilne Administracja publiczna

Szpitale można likwidować, ale trzeba dać coś w zamian

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zarządzanie
Adam Niedzielski, minister zdrowia, twierdzi, że jest absolutnie przeciwny likwidacji szpitali. Tak odniósł się do wypowiedzi Tomasza Grodzkiego, lekarza i marszałka Senatu, według którego w Polsce wystarczy 140 placówek. Tyle, że planowane przez rząd reformy zmierzają właśnie do likwidacji części placówek i oddania wielu z nich w zarządzanie szpitalom klinicznym - bez zagwarantowania, że pacjenci dostaną lepszą opiekę ambulatoryjną.
Jolanta Ojczyk
02.09.2021
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zarządzanie
Choć ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności ograniczyła nieco ten proceder, to po dwóch latach obowiązywania przepisów oczywiste jest, że należy je pilnie poprawić. Kłopoty sprawiają nawet podstawowe definicje - „marnowania żywności” czy „sprzedawcy żywności”. Nie wiadomo czy regulacje te dotyczą hurtowni i sklepów sprzedających wyłącznie online. Problematyczne jest zarówno zawieranie umów, jak i rozliczanie się z nich.
Robert Horbaczewski
02.09.2021
Pomoc społeczna Prawo gospodarcze
Polska gospodarka i finanse publiczne są w bardzo dobrym stanie – powiedział w środę Tadeusz Kościński. Poinformował, że zamiast planowanego deficytu mamy obecnie w budżecie nadwyżkę, a na koniec roku deficyt osiągnie 15 mld zł, zamiast przewidywanych 85 mld. Nie wspomniał jednak o szybko rosnącym zadłużeniu państwa, na skutek wyprowadzenia wielu funduszy poza budżet.
Krzysztof Sobczak
01.09.2021
Finanse publiczne Finanse samorządów

Wnioski o 500 plus do ZUS i przez internet - rząd przyjął projekt ustawy

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej. Obsługą programu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, podczas gdy dotychczas robiły to gminy. A wnioski można będzie składać tylko przez internet.
Robert Horbaczewski
01.09.2021
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna
Żołnierz i pogranicznik na granicy, zanim przystąpi do pracy, składa przysięgę na wierność Konstytucji RP. Przysięga ta mówi, że jest on zobowiązany udzielić pomocy stosownej do przepisów obowiązujących w tym kraju, wynikających z Konwencji Genewskiej i art. 56 Konstytucji. W związku z tym nie udawajmy, że taki żołnierz nie popełnia przestępstwa umyślnego - mówi prof. Monika Płatek,
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.09.2021
Prawo karne Prawnicy Administracja publiczna

Powiat zapłaci, jeśli apteka ma działać późno w nocy

Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Zniesienie obowiązku całodobowych dyżurów aptek zakłada projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego. W zamian w porze nocnej apteki mają dyżurować w godzinach 21.00 - 23.00, a w dni wolne od pracy do 18.00. Za te dyżury zapłaci NFZ. Jeśli powiat uzna, że apteka ma działać dłużej, będzie musiał zapłacić. Samorządy protestują, bo uważają, że zapewnienie dostępności aptek nie powinno należeć do ich zadań.
Robert Horbaczewski
01.09.2021
Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Apel samorządowców i organizacji w obronie szkoły

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
O zaniechanie prac nad zmianami dewastującymi polską szkołę, o szerokie konsultacje i dialog dla wypracowania programów wspierających polską szkołę, która jest w bardzo trudnej sytuacji po okresie nauki zdalnej w czasie pandemii i boryka się z wieloma wyzwaniami oraz problemami uczniów i nauczycieli - zaapelowali we wtorek samorządowcy, organizacje społeczne i związki nauczycielskie.
Krzysztof Sobczak
31.08.2021
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Najmniej doświadczony w urzędzie zyskuje najszybciej

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Zdaniem resortu pracy podwyżka płacy minimalnej będzie kosztowała jednostki samorządu terytorialnego około 74 mln złotych. Samorządowcy uważają, że tę kwotę trzeba zwielokrotnić. Wskazują, że systematyczne podwyższanie pensji minimalnej powoduje spłaszczenie płac w samorządach, a to coraz bardziej zniechęca doświadczonych urzędników i specjalistów.
Robert Horbaczewski
31.08.2021
Samorząd terytorialny Finanse samorządów

SN: Mniejsza nagroda roczna funkcjonariuszy w 2018 r.

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Brak przepisu przejściowego przy wprowadzaniu ustawy w życie nie zamyka pola interpretacji. Ustanie obowiązku składkowego na ubezpieczenie społeczne pracownika nie oznacza utraty obowiązku płacenia składek od nagrody rocznej, gdy funkcjonariusz Urzędu Celnego był zawodowo aktywny - taki jest sens uchwały Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższegp z 26 sierpnia br.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.08.2021
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Umowa o pracę osoby pełniącej funkcję publiczną stanowi informację publiczną. Z jej treści mogą wynikać kwestie dotyczące dysponowania majątkiem publicznym oraz zasady działania danej jednostki. Nie oznacza to jednak, że wyłączona zostaje ochrona prywatności. Organ powinien ustalić czy wnioskowana informacja jest niezbędna z punktu widzenia celów prawa do informacji
Dorian Lesner
31.08.2021
Administracja publiczna Prawo pracy RODO
Kontynuujemy dialog na temat praworządności i innych istotnych kwestii zarówno dla Polski, jak i UE z premierem Mateuszem Morawieckim - poinformowała w poniedziałek wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viera Jourova. I dodała, że czeka na szczegółowe informacje, w jaki sposób Polska zamierza wdrażać ostatnie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE.
Krzysztof Sobczak
30.08.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Nowa ustawa ma podnieść rangę parków narodowych

Środowisko Administracja publiczna
Podkreślenie rangi parków narodowych w ochronie dziedzictwa przyrodniczego kraju, ale także ochrona dziedzictwa kulturowego - to główne cele ustawy, nad którą pracuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jak podkreśla minister Michał minister Kurtyka, park narodowy pozostanie najwyższą formą ochrony przyrody w Polsce.
Krzysztof Sobczak
30.08.2021
Środowisko Administracja publiczna
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poinformowała w poniedziałek, że jej przewodniczacy Witold Kołodziejski wysłał do operatorów telewizyjnych zgodę na wpis do rejestru programu „TVN24” na koncesji Discovery Communications Benelux B.V. Z komunikatu KRRiT wynika, że nie jest to oczekiwana przez tę stację koncesja, ale decyzja pozwoli TVN24 na nadawanie w oczekiwaniu na koncesję.
Krzysztof Sobczak
30.08.2021
Administracja publiczna
Od 31 sierpnia strażnicy gminni i miejscy będą mogli karać mandatami osoby kierujące hulajnogami elektrycznymi oraz innymi urządzeniami transportu osobistego. Mandat do 500 zł strażnicy będą mogli wymierzyć za poruszanie się zbyt szybko po chodniku lub drodze dla pieszych, a także za nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu.
Robert Horbaczewski
30.08.2021
Prawo karne Administracja publiczna

Gminy powinny doceniać audytorów wewnętrznych

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Kontrola zarządcza
Zatrudnienie audytora wewnętrznego jest ściśle określone przepisami prawa i zależne od wartości planu finansowego. Jednak progi kwotowe nie mają znaczenia, jeśli chodzi o kwalifikacje audytora, bo im bardziej wszechstronny audytor, tym większa skuteczność jego pracy. Stosunkowo duża rotacja audytorów związana jest też często z niskimi warunkami płacowymi – mówi Patrycja Szulin,
Hanna Hendrysiak
30.08.2021
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Kontrola zarządcza
W opinii Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka, medycy rzadko inicjują procedurę „Niebieskiej Karty”. RPO napisał w tej sprawie do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Rzecznik pyta,  jakie działania do tej pory podjął minister, by te statystyki zmienić. Dopytuje także o pomoc psychologiczną dla ofiar przemocy domowej.
Katarzyna Redmerska
30.08.2021

Rząd wprowadza parapodatki i liczy dochody, o celach zapomina

Ordynacja Finanse publiczne Doradca podatkowy Administracja publiczna
Opłata od torebek foliowych miała ograniczyć ilość śmieci, podatek cukrowy – zmniejszyć spożycie cukru, opłata od tzw. małpek – alkoholu. Do budżetu wpływają z nich grube miliony, jednak, jak się okazuje, nikt już nie sprawdza, czy założone cele faktycznie są realizowane. Wiadomo natomiast, że... małpki urosły – by firmy nie musiały płacić podatku, sprzedają alkohol w większych butelkach.
Krzysztof Koślicki
30.08.2021
Ordynacja Finanse publiczne Doradca podatkowy Administracja publiczna
Ceny materiałów budowlanych w ostatnich miesiącach znacznie wzrosły, w niektórych przypadkach nawet o kilkadziesiąt procent. Wykonawcy robót budowlanych w ramach zamówień publicznych składają już wnioski o zmianę ustalonej wysokości wynagrodzenia. Jednak nie w każdym przypadku taka zmiana będzie możliwa - twierdzi radca prawny Agnieszka Dudko-Romańczuk.
Agnieszka Dudko-Romańczuk
30.08.2021
Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne

WSA: To nie wójt ustala zasady przyznawania nagród dla uczniów

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Szkoła i uczeń
Wójt nie może wydać zarządzenia w sprawie trybu i zasad przyznawania nagród dla wyróżniających się uczniów. Uregulowanie tej materii należy do wyłącznej kompetencji rady gminy. Przekroczenie uprawnień upoważnia do wyeliminowania zarządzenia z obrotu prawnego, chyba że zachodzą przesłanki, aby ograniczyć się jedynie do stwierdzenia, że zostało ono wydane z naruszeniem prawa.
Dorian Lesner
30.08.2021
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Szkoła i uczeń
W niedzielę premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w tym roku rząd przyjmie wielki program ubezpieczenia od klęsk żywiołowych. Polisy mają być powszechne i dostępne dla wszystkich rolników. Premier Morawiecki zapewnił, że nie będzie to program komercyjny.
Krzysztof Koślicki
29.08.2021
Administracja publiczna Rynek
Prezydent w sobotę w Stalowej Woli podpisał specustawę dotyczącą pozyskania gruntów leśnych pod inwestycje w Jaworznie i Stalowej Woli. Nowelizacja przepisów ma pozwolić na zamianę gruntów w tych miastach m.in. pod inwestycje związane z elektromobilnością. - Ustawa jest dedykowana tylko dwóm miejscom w Polsce, konkretnym działkom, oznaczonym w załączniku,
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.08.2021
Środowisko Administracja publiczna
Do 17 grudnia polski ustawodawca ma czas na implementowanie unijnej dyrektywy o ochronie sygnalistów. Jeżeli tego nie uczyni w terminie, to unijne przepisy będą stosowane w naszym kraju bezpośrednio. Miasta, starostwa i duże gminy nie czekają na rząd i same zaczęły tworzyć procedury chroniące sygnalistów, ale wątpliwości jest wciąż wiele.
Robert Horbaczewski
28.08.2021
Samorząd terytorialny Prawo unijne
Raport końcowy Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego jest informacją publiczną. Zarówno ustawa Prawo lotnicze, jak i wydane na jej podstawie rozporządzenie w sprawie trybu pracy tego gremium nie zakłada ograniczeń w tym zakresie. Natomiast unijne prawo stanowi wprost, że raport podaje się do publicznej wiadomości w możliwie najkrótszym terminie.
Dorian Lesner
28.08.2021
Administracja publiczna
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski