Rada Ochrony Pracy sprawuje nadzór nad działaniami Państwowej Inspekcji Pracy. Opiniuje projekty aktów prawnych i inicjuje działania związane z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm dotyczących ochrony pracy. Może występować do organów administracji rządowej i samorządowej, organizacji pracodawców i pracowników.

W środę, 27 marca, Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wręczył w środę akty powołania nowym członkom sejmowej Rady Ochrony Pracy.

Zgodnie ze zmodyfikowanym z inicjatywy Marszałka Sejmu sposobem wyłaniania części składu ROP, który miał na celu większe otwarcie Sejmu i podległych mu instytucji na przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie transparentności działań podejmowanych przez instytucje państwowe, pięciu członków Rady Ochrony Pracy XII kadencji po raz pierwszy wyłonionych zostało w otwartym naborze. - Zrobiliśmy ten eksperyment i bardzo się z niego cieszymy. Kandydatów na te pięć miejsc było dwudziestu ośmiu. To pokazuje, że to dobry ruch, a zainteresowanie środowiska eksperckiego i społeczeństwa obywatelskiego jest duże - przekonywał marszałek Hołownia.

Do Rady powołanych zostało 10 parlamentarzystów, w tym 7 posłów oraz 3 senatorów.

I tak, przewodniczącą Rady została Izabela Katarzyna Mrzygłocka, posłanka KO. Do Rady zostali powołani również: Bożena Borys-Szopa, Adam Dziedzic, Krzysztof Gadowski, Monika Gładoch, Barbara Godlewska-Bujok, Rafał Hrynyk, Zbigniew Janowski, Joanna Jurewicz, Krzysztof Kaczorek, Cezary Kaźmierczak, Kazimierz Kimso, Kazimierz Kleina, Zbigniew Konwiński, Janusz Kowalski, Michał Lewandowski, Jan Filip Libicki, Jacek Męcina, Bogusław Motowidełko, Jan Przywoźny, Leszek Rymarowicz, Michał Seweryński, Grażyna Spytek-Bandurska, Wojciech Szarama, Ryszard Terlecki, Dariusz Trzcionka, Józef Witczak, Wiktor Marek Zawieska, Marta Zbucka-Gargas, Zbigniew Żurek.

Czytaj również: Otwarty nabór kandydatów na członków Rady Ochrony Pracy>>

Wyzwania dotyczące pracy w dobie globalizacji

Jak podała PAP, podczas przemówienia marszałek Sejmu Szymon Hołownia przypomniał postanowienia polskiej konstytucji, zgodnie z którymi praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy.

Marszałek Sejmu zwrócił uwagę na to, jak wiele wyzwań związanych z pracą pojawiło się w ciągu ponad trzydziestu lat wolnej Polski. W tym kontekście podkreślił, że przed nami kolejne wyzwania, w tym m.in. kwestie związane ze sztuczną inteligencją. - Również jako państwo mamy do podjęcia pierwsze decyzje w tym zakresie - zauważył Hołownia.

- Będziemy musieli wielokrotnie odpowiadać sobie na pytania, jak sprawić, żeby w warunkach globalizującej się wciąż gospodarki, ale też bardzo trudnych warunków geopolitycznych, tak układać stosunki pracy, żeby nie powiększać niepokojów społecznych, bo dzisiaj potrzebujemy spokoju społecznego i stabilności społecznej, które są fundamentem bezpieczeństwa Rzeczpospolitej - powiedział marszałek Sejmu gratulując wszystkim nowym członkom Rady.

Nowo powołanym członkom Rady gratulowała również obecna na uroczystości Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Przypomnijmy, że Radę powołuje i odwołuje marszałek Sejmu, a jej kadencja trwa cztery lata. Zasiadają w niej m.in. parlamentarzyści, a także członkowie zgłoszeni m.in. przez premiera, centrale związkowe, organizacje pracodawców, eksperci oraz przedstawiciele nauki zajmujący się problematyką ochrony pracy.