W 2013 roku zakończono wydawanie bezterminowego prawo jazdy. Od tego czasu wszystkie te dokumenty wydawane są terminowo. Maksymalny okres ich ważności to 15 lat. Takie zasady obowiązują w przypadku uprawnień kategorii AM, A1, A2, A, B1, B oraz B+E. Na okres 5 lat wydane są prawa jazdy dla kategorii C, C1+E, C+E, D1, D1+E, D oraz D+E.

Jednak w przypadku stwierdzenia przez lekarza problemów zdrowotnych, ważność prawa jazdy może zostać skrócona do 5 lub 2 lat. W określonych przypadkach jest to nawet 1 rok. Kluczowe znaczenie ma opinia lekarza, który wydaje stosowne orzeczenie. Inna zasada obowiązuje kierowców odbierających pierwsze prawo jazdy w życiu. Ich obowiązuje 2-letni okres próbny.

 

Kiedy trzeba wymienić prawo jazdy

Prawo jazdy trzeba wymienić wtedy, gdy:

 • minął jego termin ważności,
 • minął termin ważności konkretnej kategorii prawa jazdy,
 • zmiana nazwisko,
 • zgubienie lub zniszczenie prawo jazdy.

W przypadku zmiany danych osobowych np. nazwiska po ślubie - na zmianę dokumentu jest 30 dni. Nie trzeba płacić od nowa za badanie lekarskie, ale jedynie za nowy dokument. Nie trzeba wymieniać prawa jazdy po zmianie miejsca zamieszkania ani zameldowania.

Przeczytaj także: Tymczasowe prawo jazdy dostępne w aplikacji mObywatel

Co trzeba przygotować aby wymienić prawo jazdy?

Wymiana prawa jazdy odbywa się na wniosek. Można go pobrać elektronicznie, wypełnić w domu i zanieść do urzędu. Trzeba zaznaczyć w formularzu czy chcemy dokument odebrać – w urzędzie czy pocztą.

Do wniosku trzeba dołączyć:

 • aktualne, kolorowe zdjęcie o wymiarach 35x45 mm w pozycji frontalnej,
 • potwierdzenie opłaty za prawo jazdy (100 zł),
 • dowód osobisty albo paszport,
 • paszport albo kartę pobytu – w przypadku cudzoziemców
 • stare prawo jazdy do wglądu,
 • jeśli jest wymagane - orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami,

Uwaga, badania lekarskie i psychologiczne są ważne tak długo, jak uprawnienia do kierowania pojazdami. Jeśli więc badania lekarskie nie są ważne trzeba udać się do lekarza i je powtórzyć.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek składa się:

 • w przypadku mieszkania w mieście na prawach powiatu - w urzędzie miasta
 • w przypadku mieszkania w Warszawie - w urzędzie dzielnicy
 • w pozostałych przypadkach - w starostwie powiatu.

Wniosek można złożyć osobiście i za pośrednictwem portalu ePUAP.gov.pl. W tym przypadku zamiast fizycznych egzemplarzy poszczególnych dokumentów, do wniosku trzeba dołączyć ich elektroniczne wersje lub wyraźne skany.

Opłatę za wydanie prawo jazdy można zapłacić przelewem na wskazane konto lub w kasie urzędu. Standardowa opłata to 100,50 zł, w tym 100 zł to opłata komunikacyjna, a 0,50 zł to opłata ewidencyjna. Dodatkowo należy doliczyć 200 zł, jeśli potrzebne są badania lekarskie, bo poprzednie straciły ważność.

Jak odebrać prawo jazdy?

Prawo jazdy jest, co do zasady, wydawane do 9 dni roboczych od złożenia wniosku, wyjątkowo do 2 miesięcy, jeśli urząd musi wyjaśnić sytuację wnioskodawcy np. z powodu zakazu prowadzenia pojazdów.

Czy prawo jazdy jest już gotowe można sprawdzić na  stronie www.kierowca.pwpw.pl lub www.info-car.pl. Trzeba podać swój numer PESEL/ datę urodzenia/ numer PKK oraz imię i nazwisko. System wyświetli wtedy jeden ze statusów:

 • “przyjęto wniosek – trwa postępowanie administracyjne” – co oznacza, że trwają czynności wyjaśniające albo dokument jest w produkcji,
 • “przyjęto dokument w urzędzie, dokument do odbioru” – można wybrać się po odbiór,
 • “niepoprawne dane, brak spraw w toku lub dokument wydany” – oznacza to, że wprowadzono błędne dane, wniosek nie został jeszcze wprowadzony do systemu albo dokument został już wydany.

W przypadku niewydania prawa jazdy - od decyzji urzędnika można odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego, za pośrednictwem urzędu, który odmówił wydania prawa jazdy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy.

Wymiana prawa jazdy bezterminowego wydanego przed 2013 r.

Zmiana przepisów nie sprawiła, że wcześniej wydane bezterminowe prawa jazdy tracą swoją ważność, albo że kierowcy, którzy je mają, stracą uprawnienia. Oznacza tylko tyle, że wszyscy, bez wyjątku, będą musieli wymienić ten dokument na nowy. Nie muszą przy tym wykonywać badań lekarskich, ani składać wniosku o wymianę żadnych zaświadczeń lekarskich. To duża oszczędność, bo obecnie badanie lekarskie kosztuje dodatkowe 200 zł.

Obowiązkowa wymiana bezterminowych praw jazdy zaplanowana jest na lata 2028 – 2033, to znaczy, że najwcześniej można zgłosić się do urzędu w 2028 roku, najpóźniej – w 2033 r. Po tym roku wszyscy muszą już mieć nowe prawa jazdy, które będą ważne maksymalnie 15 lat.

Wymiana prawa jazdy wydanego po 19 stycznia 2013 r.

Żeby uzyskać nowe prawo jazdy po upływie terminu  ważności, nie trzeba zdawać po raz kolejny egzaminu. Wystarczy przedstawić orzeczenie od lekarza, potwierdzające, że stan zdrowia pozwala na prowadzenie pojazdów. Kierowcy, którzy dotychczas posługiwali się bezterminowymi uprawnieniami do kierowania pojazdem, będą musieli jedynie złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu i uiścić opłatę. W ich przypadku nie ma potrzeby dostarczania zaświadczeń lekarskich.