Od 21 maja 2022 r. domy pomocy społecznej będą mogły kupić leki bezpośrednio w hurtowni farmaceutycznej, ale nie wszystkie. Według Ministerstwa Zdrowia dzięki temu będą kupować taniej niż dotąd, ale przedstawiciele DPS uważają, że nowe przepisy nie mają dla nich większego znaczenia i niewiele zmienią. Aptekarze zaś obawiają się obniżenia rentowności aptek i uszczuplenia ich budżetów o miliony złotych.
Beata Dązbłaż
03.05.2022
Opieka zdrowotna Farmacja
Demontaż azbestu na własną rękę, z pominięciem uprawnionego do tego podmiotu, jest zabroniony. Zajmuje się tym wyłącznie wyspecjalizowana firma, która musi uzyskać szereg zgód. Nie można też zapomnieć o przeszkoleniu pracowników, kierujących lub nadzorujących prace przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów z azbestu.
Joanna Maj
02.05.2022
Środowisko Budownictwo
W nowym projekcie ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej nie będzie już podziału na flagę państwową i narodową. Zmieniony zostanie wygląd Chorągwi Rzeczypospolitej, poprawiony wzór kokardy narodowej, skorygowany wizerunek orła. Mimo licznych wniosków, projekt nie przewiduje zamknięcia korony, ani też nowego odcienia czerwieni na fladze.
Robert Horbaczewski
02.05.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Uproszczenie i odbiurokratyzowanie systemu awansu zawodowego nauczycieli oraz zagwarantowanie nauczycielom rozpoczynającym pracę w szkole wyższego wynagrodzenia - to według Ministerstwa Edukacji i Nauki cele projektu dotyczącego zmian w Karcie Nauczyciela.
Monika Sewastianowicz Krzysztof Sobczak
01.05.2022
Zarządzanie oświatą
W ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami nie będzie zmian zmierzających do nałożenia na wspólnoty mieszkaniowe obowiązku zapewnienia dostępności. Obowiązek taki mają określone w ustawie podmioty publiczne i na razie to się nie zmieni.
Beata Dązbłaż
29.04.2022
Pomoc społeczna Nieruchomości
Wprowadzony w 2018 roku obowiązek raportowania o stanie gminy nie przyjął się na poziomie lokalnym. I choć gminy wywiązują się z ustawowego minimum, to gorzej z treścią raportów. Wiele ma formę przeładowanych liczbami sprawozdań, przez które trudno przebrnąć mieszkańcom. Uchwalane są zazwyczaj bez dyskusji radnych i przy małym zaangażowaniu społecznym. O raporcie o stanie gminy piszemy w najnowszym Legal Alert.
Maria Dec-Kiełb
29.04.2022
Samorząd terytorialny
Im wyższy poziom kwalifikacji personelu medycznego, tym wyższy udział kosztów wynagrodzeń w produkcie końcowym, czyli usłudze medycznej. Procent wydatków przeznaczanych na płace w ochronie zdrowia zależy od wielkości finansowania całego systemu. Jeżeli jest ono wysokie, tym procent dotyczący wynagrodzeń może być niższy. W Polsce jednak o podwyżkach decyduje zazwyczaj strajk.
Józef Kielar
29.04.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Ustawa o obronie Ojczyzny nie przewiduje obowiązkowej służby wojskowej dla kobiet ani obowiązkowej kwalifikacji. W armii mogą służyć dobrowolnie. Przepisy zostawiają jednak furtkę do kwalifikacji wojskowej kobiet, ale tylko tych o określonych umiejętnościach i specjalizacjach. Ale w czasie wojny możliwy jest szerszy zaciąg ochotniczy do obrony kraju.
Robert Horbaczewski
29.04.2022
Administracja publiczna Wojsko
Senacki projekt nowelizacji ustawy o kinematografii trafi do Sejmu. Nowela zakłada obowiązek dla dystrybutorów filmów na polskim rynku zapewnienia ich dostępności dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zwraca jednak uwagę, że nowelizacja traktuje dostępność filmów wąsko, zapominając np. o potrzebach osób głuchych.
Beata Dązbłaż
28.04.2022
Pomoc społeczna Administracja publiczna
Do 31 maja wydłużony ma być termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego i do 15 czerwca termin zgłaszania zmian do tych wniosków - wynika z projektu rozporządzenia, który trafił do konsultacji. Resort uzasadnia, że m.in. przez wysokie ceny nawozów sztucznych wielu rolników nie zaplanowało jeszcze zasiewów.
Robert Horbaczewski
28.04.2022
Środowisko
Od 1 lipca jednostki sektora finansów publicznych muszą prowadzić jawny rejestr zawartych umów. Rzecznik Praw Obywatelskich przypomina, że prawo do informacji publicznej powinno być realizowane z poszanowaniem prawa do ochrony prywatności oraz danych osobowych. Wystąpił do nowej Minister Finansów prosząc o informacje na temat podjętych działań.
Robert Horbaczewski
28.04.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna RODO
Wraca pomysł ułatwień w tworzeniu oddziałów międzynarodowych – senacki projekt w tej sprawie trafi do Sejmu. Chodzi o to, by taki oddział dało się otworzyć bez konieczności uzyskiwania zgody ministra edukacji. Tego rodzaju postulaty pojawiały się już na etapie tworzenia specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, ale w ostatecznej wersji poprawkę w tej sprawie odrzucono.
Monika Sewastianowicz
28.04.2022
Zarządzanie oświatą Ukraina
Wciąż nie wiadomo, kiedy rządowe programy „Asystent osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” na stałe wejdą do porządku prawnego. Jednym z problemów jest bowiem to, że nie zapewniają one ciągłości usług, których dotyczą. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej odpowiada enigmatycznie na pytania w tej sprawie.
Beata Dązbłaż
28.04.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Dla prawidłowego funkcjonowania rynku zamówień publicznych niezwykle istotnym zagadnieniem jest prawidłowe ustalenie zasad relacji pomiędzy generalnym wykonawcą a podwykonawcami. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia.
Konrad Dyda
28.04.2022
Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze
Sąd Najwyższy rozpoznawał już wiele spraw o znęcanie się, gwałcenie i molestowanie dzieci, ale pierwszy raz spotkał się z oskarżeniem pracowników służb socjalnych. Uznał, że osoby winne katowania dzieci zostały osądzone i skazane. Prokuratura nie powinna ścigać osób, które starały się pomóc rodzinie, ale były okłamywane przez matkę i jej dzieci, czyli tak na prawdę ofiary przemocy domowej. Zatem uniewinnienie kuratorek jest zasadne.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.04.2022
Prawo karne Pomoc społeczna
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego rozstrzygnął konkurs na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 roku. Łącznie 96 gminom z całej Polski, zostały przyznane nagrody główne oraz nagrody dodatkowe w postaci sprzętu elektronicznego.
Robert Horbaczewski
27.04.2022
Samorząd terytorialny

Wynagrodzenia w służbie cywilnej przyczyną kłopotów z naborem

Administracja publiczna Prawo pracy Służba cywilna
Spadek konkurencyjności płacowej służby cywilnej przejawia się nie tylko w odejściach do biznesu, ale także w problemach z naborem kadr. W 2021 roku około 46 proc. naborów zakończyło się nieobsadzeniem stanowiska, w tym 34 proc. z powodu braku ofert kandydatów. Zdaniem pracowników służby cywilnej potrzebne są zmiany w sposobie wynagradzania.
Robert Horbaczewski
27.04.2022
Administracja publiczna Prawo pracy Służba cywilna
Wieloletni Plan Finansowy Państwa przedstawia średniookresową prognozę sytuacji gospodarczej Polski i jej finansów publicznych do 2025 roku. Jego autorem jest Ministerstwo Finansów. Przyjęty we wtorek plan finansowy będzie także podstawą przygotowania projektu ustawy budżetowej na 2023 rok.
Krzysztof Koślicki
26.04.2022
Finanse publiczne Administracja publiczna
Ukraińska flaga nie może być lepiej eksponowana niż flaga polska, bo przesądza o tym zwyczaj i protokół flagowy - uważają niektórzy prawnicy. Podkreślają, że szkoły i urzędy nie powinny wywieszać ukraińskiej flagi, jeżeli obok i to po właściwej stronie nie wisi flaga Polski. Jednak niezgodność z protokołem niekoniecznie oznacza odpowiedzialność - chyba że za zerwanie flagi obcego państwa.
Monika Sewastianowicz
26.04.2022
Zarządzanie oświatą Ukraina

Magdalena Rzeczkowska nowym ministrem finansów

Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna
Dotychczasowa wiceminister oraz szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska została nowym ministrem Finansów. Jednocześnie premier Mateusz Morawiecki przestał pełnić funkcję ministra finansów. Na nowego ministra finansów czekaliśmy od ponad dwóch miesięcy - od 9 lutego, kiedy odwołany został poprzedni minister finansów Tadeusz Kościński.
Wiesława Moczydłowska
26.04.2022
Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna

Gmina użyczy swoje nieruchomości również przedsiębiorcom

Samorząd terytorialny Ochrona konkurencji
Gmina jako właściciel nie jest ograniczona w formach korzystania ze swoich nieruchomości - może je również oddać w użyczenie, podmiotom publicznym, ale i prywatnym. W tym drugim przypadku musi jednak uważać, by nie narazić się na zarzuty o udzielanie niedozwolonej pomocy publicznej.
Marek Sondej
26.04.2022
Samorząd terytorialny Ochrona konkurencji

Zrównoważony rozwój pomaga samorządom realizować lokalne strategie

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Prawo gospodarcze
Ocena realizacji celów strategicznych, a pośrednio poziomu rozwoju w relacji do innych gmin, a także ocena poszczególnych zmiennych umożliwiających identyfikowanie osiągnięć, w tym dobrych praktyk w analizowanych gminach - to cele ogłoszonego właśnie kolejnego rankingu zrównoważonego rozwoju gmin-wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich i powiatów grodzkich - edycja 2021 rok.
Eugeniusz Sobczak Michał Staniszewski
26.04.2022
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Prawo gospodarcze

Samorządy nie chcą obniżki PIT, bo tracą dochody

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Polski Ład
Projekt nowelizacji części podatkowej Polskiego Ładu negatywnie oceniają samorządy. Po pierwsze dlatego, że po raz kolejny tracą dochody własne, po drugie ze względu na niesatysfakcjonujący system rekompensowania ubytków zaproponowany przez rząd. Nowelizacja uderzy głównie w duże miasta. Jeśli wejdzie w życie, Warszawie rząd zrekompensuje zaledwie 15 proc. tego co utraci z dochodów PIT.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
26.04.2022
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Polski Ład
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy to gorący temat już od kilku lat. Bezprecedensowe wydarzenia związane z sankcjami nałożonymi na Rosję i rosyjskich oligarchów w związku z rozpoczęciem wojny na Ukrainie wymagają szybkiej reakcji po stronie instytucji finansowych. Również, a może przede wszystkim, w tym obszarze - pisze Małgorzata Motyl, adwokat w kancelarii Penteris.
Małgorzata Motyl
26.04.2022
Prawo gospodarcze Finanse Ukraina
Samorządy, organizacje pozarządowe i instytucję rynku pracy mogą ubiegać się o środki z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową i integrację cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców. W pierwszej odsłonie programu pomoc skupiona będzie na obywatelach Ukrainy i Afganistanu.
Robert Horbaczewski Patrycja Rojek-Socha
25.04.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał Rodzinny Kapitał Opiekuńczy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi. Specjalny wniosek o RKO w języku ukraińskim (formularz RKO-U) można już składać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.
Robert Horbaczewski
25.04.2022
Pomoc społeczna Ukraina
Minister zdrowia Adama Niedzielski zarządzeniem powołał pełnomocnika do spraw informatyzacji. Został nim Piotr Węcławik, dyrektor Departamentu Innowacji w MZ. Do zadań pełnomocnika należeć będzie inicjowanie działań zmierzających do wdrożenia i optymalizacji procesu zarządzania programami i projektami informatycznymi w systemie ochrony zdrowia.
Katarzyna Redmerska
25.04.2022
Specustawa dotycząca pomocy osobom, które uciekły z Ukrainy przed wojną, zawiera przepis zwalniający z obowiązku szkolnego ukraińskich uczniów, którzy uczą się zdalnie. Nie ma jednak podstaw, by weryfikować, czy uczeń z takich możliwości faktycznie korzysta. Problemem może być też późniejsze uznanie dokumentów.
Monika Sewastianowicz
25.04.2022
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Skuteczna kontrola zarządcza to wsparcie dla zarządzania kryzysowego

Samorząd terytorialny Compliance Kontrola zarządcza
W ostatnim czasie zdarzenia o charakterze kryzysowym nie są rzadkością: pandemia COVID-19, kryzys uchodźczy, powodzie i wichury. To zdarzenia, które wpływają lub mogą wpłynąć na ciągłość działania jednostki samorządu terytorialnego. W skutecznym radzeniu sobie z funkcjonowaniem urzędu w obliczu takich sytuacji mogą pomóc standardy i narzędzia kontroli zarządczej.
Ewelina Wójcik
25.04.2022
Samorząd terytorialny Compliance Kontrola zarządcza
Rzecznik Praw Obywatelskich popiera zmianę zasad zwrotu kosztów przewozu dzieci z niepełnosprawnością przez rodziców do placówek oświatowych, zaproponowaną przez Senat. Zwraca jednak uwagę na to, że planowana nowelizacja ustawy Prawo oświatowe nie wskazuje, jak często rada gminy powinna podejmować i zmieniać uchwałę, która określa stawkę zwrotu.
Beata Dązbłaż
25.04.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski