Dozór techniczny wyda homologacje silnikom maszyn roboczych

Administracja publiczna Budownictwo Prawo gospodarcze
Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, a nie jak dotychczas Instytut Transportu Samochodowego, będzie udzielał homologacji silnikom przeznaczonym dla maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach. Nowe przepisy mają dostosować polskie prawo do rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
18.02.2020
Administracja publiczna Budownictwo Prawo gospodarcze

Obliczanie PKB będzie dostosowane do podziału kraju

Finanse publiczne Administracja publiczna
Sposób obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto zostanie dostosowany do przepisów dotyczących statystycznego podziału terytorialnego kraju - zdecydował we wtorek rząd. Jednak zastrzegł, że nie zmieni się sposób obliczania wartości rocznego PKB.
Krzysztof Sobczak
18.02.2020
Finanse publiczne Administracja publiczna
Wnioskodawca od lat uzyskiwał zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod kiosk, który prowadził. Pewnego razu organ odmówił, zasłaniając się planami modernizacji ulicy i nową estetyką miejsca. WSA w Krakowie wskazał, że odstąpienie od utrwalonej praktyki wymagało uzasadnionej przyczyny. Natomiast w aktach nie było materiału dowodowego wskazującego na datę rozpoczęcia inwestycji.
Dorian Lesner
18.02.2020
Administracja publiczna Budownictwo

MEN po raz kolejny zmuszony do ujawnienia informacji o autorach podstaw programowych

Szkoła i uczeń Administracja publiczna Zarządzanie oświatą
Resort edukacji po raz kolejny przegrał w sądzie sprawę dotyczącą nieujawniania danych o autorach podstawy programowej. Nie jest to jedyny spór w kwestii dostępu informacji publicznych, w których w ostatnich latach wdało się MEN. Ministerstwo jest bardzo lakoniczne - zwłaszcza jeżeli chodzi o ujawnianie informacji związanych z reformą oświaty.
Monika Sewastianowicz
18.02.2020
Szkoła i uczeń Administracja publiczna Zarządzanie oświatą
Należy zlikwidować śmietnik oddalony od okna mieszkania o 7 metrów, a od granicy działki mniej niż 3 metry, nawet jeśli za parkanem znajduje się trawnik i parking - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Dodał też, że lokalizacja śmietnika musi być zmieniona bez względu na to, że odległości te zostały ustalone po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.02.2020
Środowisko Budownictwo
Władze Inowrocławia zablokowały konto internetowe jednego z mieszkańców, którzy na portalu promującym działania władz gminy wyrażał krytyczne opinie. - To ograniczenie dostępu do informacji, a co za tym idzie wolności słowa wynikającej z art. 54 Konstytucji i art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - uważa Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która wspiera blogera.
Krzysztof Sobczak
17.02.2020
Administracja publiczna

W szpitalach brakuje nawet dyrektorów i ordynatorów

Finanse samorządów Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Szpitale mają problem już nie tylko z pozyskaniem do pracy specjalistów, ale nie ma też chętnych na stanowiska kierujących oddziałami. Zaś konkursy na stanowisko dyrektora potrafią trwać w niektórych powiatach miesiącami z powodu braku chętnych. Jedną z przyczyn są zarobki często znacznie niższe od poborów lekarzy pracujących w tych szpitalach.
Katarzyna Nowosielska
17.02.2020
Finanse samorządów Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Przenoszenie administracji do chmury to niższe koszty i większe cyberbezpieczeństwo

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie
Analizując zalety i wady korzystania z infrastruktury informatycznej chmury pamiętać trzeba, że płaci się tylko wtedy, kiedy się jej używa i tylko tyle, ile naprawdę się wykorzystało. To wielka różnica w stosunku do kupowania przez instytucję całości systemu na zapas - mówi Michał Jaworski z Microsoft.
Katarzyna Kubicka-Żach
17.02.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie

Banki pomogą w realizacji programu Czyste powietrze

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Włączenie banków do programu to przede wszystkim rozszerzenie punktów obsługi klienta. To także zwiększenie możliwości wprowadzenia procedowania z wykorzystaniem internetu i bankowych platform elektronicznych, a więc powinno pozwolić to na znaczne skrócenie czasu otrzymania decyzji o dotacji – mówi Arkadiusz Lewicki ze Związku Banków Polskich.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.02.2020
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Sejm przyjął w piątek ustawę budżetową na 2020 rok. W głosowaniu odrzucono ponad 460 wniosków mniejszości, podobny los podzieliły poprawki zgłoszone przez opozycję. Przyjęte zostały jedynie propozycje zgłoszone przez PiS. Znaleziono m.in. dodatkowe 10 milionów złotych na program strategii onkologicznej.
Krzysztof Koślicki
14.02.2020
Finanse publiczne Finanse
Polski porządek prawny opiera się na prawie naturalnym, czyli m.in. uznaje, że ojcem dziecka nie może być kobieta, bowiem nie jest to z punktu widzenia natury możliwe - zwraca uwagę rzecznik praw dziecka, który nie widzi potrzeby zmian systemowych w kwestii nadawania PESEL dzieciom par jednopłciowych. Jednocześnie interweniuje w sprawie czteroletniego Victora.
Monika Sewastianowicz
14.02.2020
Lokale znajdujące się w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego nie będą mogły korzystać z premii termomodernizacyjnej. Sejm odrzucił 13 lutego br. dotyczącego tego poprawkę do ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.
Krzysztof Sobczak
14.02.2020
Samorząd terytorialny Budownictwo
W czwartek parlament skończył prace nad nowelizacją, która zmienia ponad 50 przepisów prawa budowlanego oraz ponad 15 innych ustaw. Nowe przepisy mają ułatwić realizację inwestycji. Po pięciu latach już nie da się podważyć pozwolenie na budowę, zmieni się definicja projektu budowlanego, będzie można bezpłatnie zalegalizować ponad 20-letnią samowolę.
Jolanta Ojczyk
14.02.2020
Budownictwo
Sejm uchwalił w czwartek 13 lutego, odrzucając weto Senatu, zmiany w ustawie o działach administracji. Dzięki nim oczekujący na przydział kompetencji minister środowiska otrzyma swój resort, a utworzone po wyborach Ministerstwo Aktywów Państwowych uzyska podstawę do nadzoru nad większością spółek z udziałem Skarbu Państwa.
Krzysztof Sobczak
14.02.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Zemsta cara trwa - trzeba zmienić prawo wspólnot gruntowych

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Wspólnoty gruntowe to relikt przeszłości, z którym gminy borykają się do dziś. Tracą pieniądze, bo marnują się tysiące hektarów o nieuregulowanym stanie prawnym, na których można by inwestować. Są też problemy z opodatkowaniem tych gruntów. Trudno określić liczbę udziałowców, bo rośnie, gdy dziedziczą kolejne osoby. Nadzór wójtów jest iluzoryczny a ustawa dziurawa, co niektórzy nielegalnie wykorzystują.
Hanna Hendrysiak
14.02.2020
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Ministerstwo Klimatu przedstawiło założenia rozszerzonej odpowiedzialności producenta za wyprodukowane opakowania. System kaucyjny obejmie puszki aluminiowe oraz szklane i plastikowe butelki. Samorządy obawiają się, że w efekcie nie zrealizują wymaganych poziomów recyklingu. Z kolei przedsiębiorcy pracują nad szczegółowymi propozycjami, które pozwolą wdrożyć unijne wymogi dyrektyw odpadowych.
Jolanta Ojczyk
14.02.2020
Środowisko
Ustawa przyznająca w tym roku państwowym radiu i telewizji rekompensaty w łącznej wysokości 1,95 mld zł została w czwartek uchwalona przez Sejm. Mimo wcześniejszego odrzucenia ustawy przez Senat i protestów opozycji, która proponowała przekazanie tych pieniędzy na ochronę zdrowia.
Krzysztof Sobczak
13.02.2020
Finanse publiczne
Mająca siedzibę w Polsce unijna agencja Frontex otrzyma kolejne uprawnienia służące walce z fałszywymi dokumentami w Unii Europejskiej. Nowe prawo dotyczące bezpieczeństwa granic, oszustw związanych z dokumentami i walki z przestępczością zostało w czwartek przegłosowane w Parlamencie Europejskim.
Krzysztof Sobczak
13.02.2020
Prawo unijne
Władze 15 miast unijnych zaapelowały w środę do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen o bezpośredni dostęp do funduszy unijnych dla samorządów na realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Z inicjatywą wystąpili prezydenci stolic państw Grupy Wyszehradzkiej, w tym prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
Krzysztof Sobczak
13.02.2020
Środowisko Finanse samorządów Prawo unijne
Dzięki zmienionym przepisom ustawy o zarządzaniu kryzysowym, służby i administracja publiczna otrzymają nowe narzędzia "do jeszcze skuteczniejszej walki z potencjalnymi nowymi zagrożeniami", a są nimi m.in. zmiany klimatu, dezinformacja i cyberprzestępczość. Prace nad projektem trwają w Sejmie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.02.2020
Samorząd terytorialny Środowisko
Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że dzieci par jednopłciowych nie można zarejestrować ale stwierdził, że mają one mieć możliwość faktycznego skorzystania z praw, jakie daje im bycie polskimi obywatelami. Okazanie wydruku z orzeczeniem nie sprawia jednak, że takie dziecko uzyska numer PESEL i paszport. Uchwała NSA nie jest wiążąca dla urzędników.
Monika Sewastianowicz
13.02.2020
Jeśli wyborca wnosi do Sądu Najwyższego pismo, w którym kwestionuje ważność wyborów, to powinien właściwie przygotować dokument. W szczególności konieczne jest złożenie na nim podpisu, by wiadomo było, kto kwestionuje prawidłowość prowadzenia wyborów. Nie ma natomiast podstaw do wzywania autora pisma do jego podpisania – orzekł Sąd Najwyższy.
Aleksandra Partyk
13.02.2020
Wybory
Co piąty wykonawca spóźnia się ze złożeniem oferty z powodu problemów z funkcjonowaniem platformy zakupowej. Niedostępność najczęściej dotyczy miniPortalu, na którym przetargi ogłasza blisko połowa zamawiających. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych, który deklaruje usprawnianie tego systemu.
Jolanta Ojczyk
12.02.2020
Zamówienia publiczne
Fundusze przeznaczone w 2019 roku na likwidację białych plam w transporcie lokalnym zostały wykorzystane tylko w kilku procentach i podobnie będzie prawdopodobnie w tym roku. Słabym punktem programu jest brak zdolności i motywacji samorządów do angażowania się w te przedsięwzięcia. Rząd mówi wiec o konieczności zmian, między innymi o większych dopłatach.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.02.2020
Samorząd terytorialny
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną ws. odmowy transkrypcji aktu urodzenia dziecka pary jednopłciowej. Nie zdecydował się też na skierowanie pytania prawnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. O to ostatnie wnioskowali pełnomocnicy skarżących oraz przedstawiciele RPO i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Monika Sewastianowicz
11.02.2020
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Sylwester Marciniak został wybrany we wtorek na nowego przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej; jego zastępcami będą sędzia TK Wojciech Sych sędzia TK w stanie spoczynku Zbigniew Cieślak. Zmiana zasad pracy i składu PKW to skutek obowiązujących od dwóch zmian w prawie wyborczym.
Krzysztof Sobczak
11.02.2020
Prawnicy Wybory
Możliwości finansowania rozwoju wsi i obszarów wiejskich oraz sektora rolno-spożywczego ze środków Unii Europejskiej na lata 2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i Polityki Spójności - określają przyjęte we wtorek przez rząd Założenia Programowania Rozwoju Obszarów Wiejskich ze Środków Europejskich. 
Krzysztof Sobczak
11.02.2020
Finanse samorządów Finanse Prawo unijne

Większe uprawnienia dla operatorów numeru 112

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Pracownicy Centrów Powiadamiania Ratunkowego, którzy obsługują numery alarmowe 112, będą mieli szansę na awans w strukturach Centrum. Otrzymają także ochronę przewidzianą przez kodeks karny dla funkcjonariuszy publicznych. Mają to być zachęty do pracy w pogotowiu.
Katarzyna Nowosielska
11.02.2020
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Za kilka miesięcy skończy się proces, dzięki któremu możliwe będzie umieszczenie elektronicznej wersji prawa jazdy w smartfonie - deklaruje minister cyfryzacji Marek Zagórski. Jednak zastrzegł, że wcześniej konieczne jest zniesienia przepisu pozwalającego na karanie mandatem kierowców, którzy nie mają przy sobie dokumentu w fizycznej wersji.
Krzysztof Sobczak
11.02.2020
Prawo karne Administracja publiczna
Podmuch wiatru zerwał w poniedziałek 11 stycznia br. dach z wypożyczalni sprzętu narciarskiego na Rusińskim Wierchu w Bukowinie Tatrzańskiej. Zginęła 52-letnia kobieta i jej 15-letnia córka, a 21-latka – druga córka zmarłej kobiety - zmarła wieczorem tego samego dnia. Jak poinformowała inspekcja budowlana, budowla była postawiona nielegalnie, a jej konstrukcja była wykonana niefachowo.
Krzysztof Sobczak
11.02.2020
Budownictwo