GIS: W komisjach wyborczych tylko ozdrowieńcy i osoby zaszczepione

Samorząd terytorialny Wybory Koronawirus a prawo
Ozdrowieńcy lub osoby zaszczepione, najlepiej obiema dawkami, powinny zasiadać w komisjach w wyborach i referendach lokalnych organizowanych od połowy czerwca. Wybory najlepiej przeprowadzać w halach sportowych, salach gimnastycznych oraz miejscach łatwych do dezynfekcji - wynika z rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego.
Robert Horbaczewski
01.06.2021
Samorząd terytorialny Wybory Koronawirus a prawo
Od wtorku 1 czerwca zaczęły obowiązywać przepisy o pierwszeństwie pieszego na przejściu oraz m.in. zakaz używania telefonów komórkowych w czasie przechodzenia przez jezdnię oraz w momencie wchodzenia na nią. Ustawa Prawo o ruchu drogowym wprowadza też pierwszeństwo pieszego, który stoi jeszcze na chodniku.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.06.2021
Administracja publiczna

Projekt ekwiwalentu dla strażaka ochotnika do poprawki

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Zachowanie w projekcie ustawy o OSP ekwiwalentu dla ochotników oceniam pozytywnie. Należy uwzględnić dotychczasowych praktyki i orzecznictwo w stosowaniu tego przepisu. Dokonuje się zmian pozornych tam gdzie ich nie potrzeba, nie planuje się zmian tam gdzie są konieczne i momentami wywraca się zasady związane z ekwiwalentem. Niektóre dobre regulacje słusznie podtrzymano
Dariusz Kała
01.06.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Samorządy jeszcze walczą o większy wpływ na Krajowy Plan Odbudowy

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Polski Ład
Samorządowcy są rozczarowani przyjęciem tylko niektórych ich postulatów dotyczących Krajowego Planu Odbudowy. Mają nadzieję, że rządowo-samorządowy zespół specjalny wypracuje kompromis w kwestiach rozbieżności tak, by Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego mogła wydać opinię w tej sprawie. Zespół ma zebrać się w tej sprawie w środę.
Hanna Hendrysiak
01.06.2021
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Polski Ład

Ministerstwo Finansów planuje wielkie reformy i... nie panuje nad zmianami w prawie podatkowym

CIT VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna
Resort finansów wprowadza nowe przepisy na ostatnią chwilę, albo… wcale. Zapowiadane są wielkie zmiany, ale potem ślad po nich ginie. Ulga na roboty została szumnie ogłoszona w Polskim Ładzie, ale to pomysł sprzed roku. Regulacje dotyczące podatku u źródła zostały natomiast odroczone już pięć razy. Za wszystko płacą jednak podatnicy.
Krzysztof Koślicki
01.06.2021
CIT VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna

Gra o Traktat Karty Energetycznej przedmiotem sporów w UE

Administracja publiczna Rynek Prawo unijne
Traktat Karty Energetycznej jest ostatnio przedmiotem gorących debat. Pojawiają się opinie o niezgodności jego postanowień dotyczących arbitrażu międzynarodowego z prawem Unii Europejskiej, a także propozycje zmian. Nic w tym dziwnego. Stronami i sygnatariuszami jest obecnie ponad 50 państw oraz sama UE, a polityka energetyczna poszczególnych państw jest rozbieżna.
Dominika Durchowska Magdalena Papiernik
01.06.2021
Administracja publiczna Rynek Prawo unijne
Stosowanie przez Szwecję prawa, które umożliwia masowe monitorowanie sygnałów elektromagnetycznych w ramach rozpoznania dla celów wywiadowczych, narusza prawo do ochrony życia prywatnego i rodzinnego osób prywatnych - uznała Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Z orzeczenia wynika, że polskie prawo w tym zakresie też mogłoby być zakwestionowane.
Katarzyna Warecka
01.06.2021
Administracja publiczna Policja RODO
Prezydent Andrzej Duda powołał w poniedziałek 26-osobową Radę do spraw Samorządu Terytorialnego w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Do jej zadań będzie należało przegotowanie opinii i ekspertyz, opracowywanie założeń i projektów inicjatyw prawnych dotyczących samorządu. Przewodniczącym Rady został Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
Robert Horbaczewski
31.05.2021
Samorząd terytorialny

Prezydent ratyfikował unijny Plan Odbudowy

Finanse publiczne Prawo unijne
Prezydent Andrzej Duda ratyfikował w poniedziałek decyzję unijnych liderów dotyczącą zwiększenia zasobów własnych w budżecie Unii Europejskiej. Sejm ustawę tę uchwalił 4 maja, a Senat zaakceptował ją bez poprawek w czwartek 27 maja. W piątek prezydent podpisał ustawę i tego samego dnia została ona opublikowana z Dzienniku Ustaw.
Krzysztof Sobczak
31.05.2021
Finanse publiczne Prawo unijne
Nie za miesiąc, a za rok - 1 lipca 2022 roku funkcjonariusze Straży Granicznej otrzymają nowe, lepiej zabezpieczone wzory legitymacji służbowej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uzasadnia przesunięcie terminu względami technicznymi.
Robert Horbaczewski
31.05.2021
Administracja publiczna
Konsumpcja i produkcja coraz bardziej wpływają na środowisko. Populacja rośnie, a coraz większy odsetek społeczeństwa skupia się w dużych aglomeracjach. Ambicją Europy wobec coraz większych problemów środowiskowych jest transformacja na model neutralny dla klimatu, zasobooszczędny i konkurencyjny. Podstawą ma być Europejski Zielony Ład - pisze Agnieszka Oleksyn–Wajda.
Oleksyn-Wajda Agnieszka
31.05.2021
Prawo gospodarcze Prawo unijne

Inwestorzy budujący "covidowe domy" bez szans w sądach

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał jeden z pierwszych wyroków dotyczących budowy tzw. covidowych domów, czyli bez pozwolenia na budowę oraz wbrew ustaleniom miejscowego planu. Orzeczenie jest bezlitosne dla inwestora. WSA nie miał żadnych wątpliwości i stwierdził, że nie wolno naginać prawa i stawiać prywatnej willi, powołując się na rzekomą walkę z pandemią.
Renata Krupa-Dąbrowska
31.05.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo

Co trzecia gmina straci płynność finansową

Finanse publiczne Finanse samorządów
Blisko jedna trzecia gmin utraci płynność finansową po wejściu zmian podatkowych zaplanowanych w Polskim Ładzie – alarmują samorządowcy. Liczą na propozycje rządu, które złagodzą spadek dochodów. W przeciwnym razie, aby dopiąć budżety, będą ciąć wydatki na kulturę, sport, a nawet oświatę. Szczególnie zagrożone są miasta na prawach powiatu oraz gminy miejskie i miejsko-wiejskie.
Robert Horbaczewski
31.05.2021
Finanse publiczne Finanse samorządów
Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych a nie prezes NBP określać będzie, w drodze rozporządzenia, zasady i tryb postępowania przy zatrzymywaniu banknotów i monet podejrzanych co do autentyczności oraz postępowania z fałszywymi pieniędzmi - stanowi komisyjny projekt ustawy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.05.2021
Administracja publiczna Finanse
Wzbudzająca spore kontrowersje ustawa o służbie zagranicznej wejdzie w życie w połowie czerwca. Jednym z jej głównych założeń jest zobowiązanie urzędników do zachowania tajemnicy dyplomatycznej. Tyle że sama jej definicja jest ogólna i podatna - jak mówią eksperci - na arbitralne interpretacje. Dodają, że to kolejne zmiany, które ograniczają dostęp do informacji publicznej.
Patrycja Rojek-Socha
29.05.2021
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

WSA: Zwykły e-mail do urzędu sprawy nie załatwi

Pomoc społeczna Administracja publiczna
Podania i wnioski mogą być wnoszone do organów w formie zwykłego e-maila. Bez bezpiecznego podpisu elektronicznego nie będą jednak skuteczne. Dlatego organ powinien wezwać stronę do usunięcia braku formalnego pisma, a nie stwierdzać bezskuteczność czynności - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
Marek Sondej
29.05.2021
Pomoc społeczna Administracja publiczna
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację tzw. ustawy covidowej, która m.in. podnosi o 187 mln zł wysokość rezerwy subwencji oświatowej. Pieniądze mają być przeznaczone na dodatkowe zajęcia dla uczniów po ich powrocie do szkół. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość.
Monika Sewastianowicz
28.05.2021
Samorząd terytorialny

Polski Ład - proste formalności przy domach mogą być niebezpieczne

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo Polski Ład
Choć pomysł w Polskim Ładzie dotyczący budowy domu jednorodzinnego bez pozwolenia na budowę, a na podstawie jedynie zgłoszenia, nie jest rozwiązaniem rewolucyjnym, dość nowatorska jest jednak propozycja odstąpienia w tym procesie od obecności kierownika budowy. Trudno jednak zaakceptować tego typu rozwiązanie - piszą prawnicy z kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Michał Gliński Olga Połowianiuk
28.05.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo Polski Ład

Gminy turystyczne: Rządowe wsparcie covidowe nas dyskryminuje

Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych powinien zapewniać wsparcie nie tylko dla gmin górskich, ale dla wszystkich samorządów lokalnych, które na skutek pandemii COVID-19 utraciły dochody na skutek ograniczenia czy zamrożenia ruchu turystycznego - na takim stanowisku stoi Zarząd Związku Powiatów Polskich. Wskazuje, że rząd zapomniał o powiatach.
Robert Horbaczewski
28.05.2021
Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo

Elektroniczna dokumentacja medyczna - czy będzie później?

Nowe technologie Opieka zdrowotna Zarządzanie
Dzięki wymianie elektronicznej dokumentacji medycznej lekarz rodzinny mógłby kartę wypisu ze szpitala automatycznie zaciągnąć do swojego systemu wraz ze wszystkimi wynikami badań i zaleceniami, a pacjent nie musiałby jej przynosić w formie papierowej. Takie udostępnianie informacji miało ruszyć 1 lipca br. Z projektu tarczy prawnej wynika, że zostanie przesunięte o pół roku,
Jolanta Ojczyk
28.05.2021
Nowe technologie Opieka zdrowotna Zarządzanie

Tarcza prawna ma ułatwić scalanie gruntów w czasie pandemii

Samorząd terytorialny Środowisko Koronawirus a prawo
Pandemia ograniczyła możliwość przeprowadzania postępowań scaleniowych. W szczególności organizowania zebrań mieszkańców i podejmowania uchwał w warunkach zapewniających bezpieczeństwo uczestnikom postępowania. W założeniach do przygotowywanej przez resort rozwoju Tarczy prawnej pojawiły się rozwiązania, które maja ułatwić tę procedurę.
Robert Horbaczewski
28.05.2021
Samorząd terytorialny Środowisko Koronawirus a prawo

Tarcza prawna - rząd chce uprościć formalności budowlane

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne Budownictwo Nowe technologie
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało projekt Tarczy prawnej, do którego dotarło Prawo.pl. Szykują się kolejne uproszczenia w formalnościach budowlanych, a gminy, które będą zwlekać z wydaniem warunków zabudowy, zapłacą kary. Łatwiej też będzie budować w centrach miast. Zmiany dotyczą również m.in. bonu turystycznego, podatków, ubezpieczeń społecznych czy zdrowia.
Renata Krupa-Dąbrowska
28.05.2021
Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne Budownictwo Nowe technologie

RIO apeluje o przestrzeganie jawności podczas debat budżetowych

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, Grażyna Wróblewska zaapelowała o przestrzeganie zasady jawności wynikającej z ustawy o finansach publicznych podczas procedowania nad uchwałami budżetowymi. Przypomina o tym w piśmie, które skierowała do jednostek samorządu terytorialnego z regionu.
Robert Horbaczewski
27.05.2021
Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne
W poniedziałek prezydent Andrzej Duda powoła Radę ds. Samorządu Terytorialnego, która ma być płaszczyzną debaty z samorządowcami. To tu ma odbywać się analiza obowiązującego prawa, przedstawianie nowych pomysłów i rozwiązań, które mają przekładać się później na działania legislacyjne. W jej skład wejdzie ponad dwudziestu przedstawicieli samorządów i doradców prezydenckich.
Agnieszka Matłacz
27.05.2021
Administracja publiczna
Rząd do wsparcia szczepień wykorzystuje model, który zadziałał podczas wyborów prezydenckich. Wtedy promował frekwencję wozami strażackimi, teraz nagrodami finansowymi dla samorządów. Samorządowcy wskazują jednak, że trudno im promować szczepienia, skoro nie wiedzą nawet ile mieszkańców zaszczepiło się. Problemem też jest wciąż dostępność szczepionek.
Robert Horbaczewski
27.05.2021
Samorząd terytorialny Koronawirus szczepienia

Już nie gminy, lecz ZUS ma wypłacać świadczenia 500 plus

Samorząd terytorialny Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Od 1 stycznia 2022 roku nowe wnioski o 500 plus będzie rozpatrywał ZUS. On też będzie wypłacał świadczenia - w gestii samorządów pozostaną tylko te, które zostaną przyznane do końca tego roku. Taki pomysł na centralizację i automatyzację procesu ma resort rodziny. Nie wiadomo jednak, jak ZUS będzie weryfikował prawo do świadczenia wychowawczego.
Grażyna J. Leśniak
27.05.2021
Samorząd terytorialny Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

GIS: Fontanny mogą działać, ale trzeba je dezynfekować

Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
Nie ma zakazu działania fontann, instalacji wodnych i tężni ulicznych. Należy im jednak zapewnić odpowiednią dezynfekcję wody i pamiętać o zachowaniu dystansu. Większym problemem od wirusa SARS-CoV-2 mogą być bakterie z rodzaju Legionella- przypomniał w środę Główny Inspektor Sanitarny.
Robert Horbaczewski
26.05.2021
Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok przyjęte

Finanse publiczne Administracja publiczna
W środę rząd przyjął uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok wraz z uchwałą w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za rok 2020. Z dokumentu wynika, że dochody budżetu państwa wyniosły blisko 420 mld zł, wydatki ok. 505 mld zł. Deficyt budżetu państwa zamknął się w kwocie prawie 85 mld zł.
Krzysztof Koślicki
26.05.2021
Finanse publiczne Administracja publiczna

MSWiA: Na magistracie nie zawiśnie „Urzōnd Miasta Katowice”

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Nie ma podstaw prawnych do tego, aby na budynkach urzędu gmin umieszczać tablice w etnolekcie śląskim. Społeczność śląska nie jest ujęta w katalogu uznawanych w Polsce mniejszości narodowych i etnicznych, a etnolekt śląski nie został uznany za język regionalny – wskazuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Robert Horbaczewski
26.05.2021
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Stolica pomaga przedsiębiorcom w czasie pandemii

Samorząd terytorialny Rynek i konsument Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Obniżki czynszów, ulgi podatkowe czy niższe stawki za ogródki gastronomiczne – to niektóre z licznych form pomocy Warszawy dla działających w tym mieście przedsiębiorców, którzy ucierpieli w czasie pandemii. Miasto szacuje, że łączna wartość wsparcia przekroczyła 75 mln zł. Pomoc trafiła do ponad 8,5 tys. przedsiębiorców.
Renata Krupa-Dąbrowska
26.05.2021
Samorząd terytorialny Rynek i konsument Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo