ePUAP uregulowany

Samorząd terytorialny
Ogłoszono długo oczekiwane rozporządzenia regulujące funkcjonowanie elektronicznej platformy usług...
Patryk Ciurak
11.05.2011
Samorząd terytorialny
W środę Kancelaria Prezydenta poinformowała, że prezydent podpisał ustawę 10 maja.
PAP
11.05.2011
Samorząd terytorialny
Czy okres pracy w charakterze domownika powinien być zaliczony do okresu zatrudnienia, od którego...
Culepa Michał
11.05.2011
Samorząd terytorialny
Jak należy ująć w księgach umorzenie udziałów gminy w spółce z jednoczesnym przekazaniem...
Edward Tomczyk
11.05.2011
Samorząd terytorialny
Potrzeba wydłużenia terminów sporządzania wykazów nieruchomości i składania wniosków o ujawnienie...
Wojciech Kowalski
11.05.2011
Samorząd terytorialny
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia, które pozwoli (po...
Wojciech Kowalski
11.05.2011
Samorząd terytorialny
Zachęcamy do zapoznania się z zawartością nowego numeru czasopisma Finanse Komunalne numer 45/2011.
11.05.2011
Samorząd terytorialny
W przepisie art. 111 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości nie przewidziano możliwości wydłużenia...
Anna Dudrewicz
11.05.2011
Samorząd terytorialny
W dniu 19 maja 2011 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich...
Anna Dudrewicz
11.05.2011
Samorząd terytorialny
Kandydaci startujący w najbliższych wyborach parlamentarnych do Sejmu i Senatu nie powinni...
Anna Salawa
11.05.2011
Samorząd terytorialny

Zmiana porządku obrad sesji

Samorząd terytorialny
Czy dopuszczalna jest zmiana porządku obrad rady gminy w trakcie trwania sesji, po przegłosowaniu...
Radosław Skwarło
11.05.2011
Samorząd terytorialny
Porozumienie w sprawie utworzenia Polskiego Konsorcjum Bioregionów podpisali we wtorek w Łodzi...
Kamil Szubański
11.05.2011
W Sosnowcu rozpoczął się we wtorek kolejny etap budowy kompleksowego systemu gospodarki odpadami....
Błoński Marek
11.05.2011
Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o...
Grzyb Rafał
11.05.2011
Posterunki policji zaczną znikać po wyborach - ujawnia Dziennik Gazeta Prawna.
PAP
10.05.2011
Minister skarbu zgodził się na przejęcie przez samorząd województwa podlaskiego pięciu spółek PKS w...
PAP
10.05.2011
Czy gmina może zawrzeć umowę sprzedaży z osobą, która ponad 5 lat temu wygrała przetarg za kwotę...
Paulina Soszyńska-Purtak
10.05.2011
Samorząd terytorialny
Jak powinna wyglądać procedura likwidacji wysypiska odpadów komunalnych i odpadów zawierających...
Janusz Jerzy
10.05.2011
Samorząd terytorialny
Jeśli cel wywłaszczenia został zrealizowany, to zwrot nie jest możliwy bez względu na to, kiedy...
Anna Dudrewicz
10.05.2011
Samorząd terytorialny
Uchwała podjęta przez organ jednostki samorządu terytorialnego, zawierająca istotne postanowienia...
Wojciech Kowalski
10.05.2011
Samorząd terytorialny

Podatek od lokali garażowych

Finanse samorządów
ARTYKUŁ POCHODZI Z MIESIĘCZNIKA FINANSE KOMUNALNE 05/2011.
Leonard Etel
10.05.2011
Finanse samorządów
Powstała kolejna wersja projektu rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację przez...
Wojciech Kowalski
10.05.2011
Samorząd terytorialny
Do konsultacji społecznych skierowany został projekt rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia...
Wojciech Kowalski
10.05.2011
Samorząd terytorialny
O 3,9 proc. więcej niż w tym roku wyniosą przyszłoroczne subwencje dla samorządów - zapisano w...
PAP
10.05.2011
Samorząd terytorialny
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz...
Patryk Ciurak
10.05.2011
Samorząd terytorialny