Akcja, skierowana nie tylko do przemytników, ale także do kupujących i sprzedających przemycane towary, będzie trwać do 3 lipca 2011 r. i obejmie województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie.

Nie przemycaj. Przemycając krzywdzisz siebie i Twoich bliskich. Nie przemycaj – wybierz uczciwe życie – to jedno z haseł akcji. Organizatorzy chcą w ten sposób pokazać fałszywość przekonania, że przemyt to „normalny” sposób zarobkowania, który nikomu nie szkodzi. Tymczasem przemyt i kupowanie nielegalnych towarów nie tylko bezpośrednio wpływa na zmniejszenie dochodów budżetowych państwa czy spadek produkcji, ale też na wzrost bezrobocia wśród legalnych producentów, co odczuwa ogół społeczeństwa. Działalność przemytnicza często wiążę się z korupcją, groźbami i przemocą, stanowiąc źródło finansowania zorganizowanych grup przestępczych.

Kampania ma na celu ukazanie ogólnospołecznego kontekstu zjawiska przemytu – komunikat o jego negatywnych konsekwencjach ma dotrzeć nie tylko do rzeczywistych i potencjalnych sprawców, kuszonych okazją łatwego zarobku, lecz także do ich otoczenia czy osób kupujących przemycane towary. Służba Celna w ramach akcji przypomina, że kary za przemyt mogą być dotkliwe: od konfiskaty towaru i pojazdu służącego do przestępczej działalności po wysokie grzywny i pozbawienie wolności. Akcja będzie przeprowadzana m.in. w mediach regionalnych (radio, prasa, telewizja), na przejściach granicznych i w przygranicznych parafiach.

Na podstawie: www.mf.gov.pl