Wykonawca wpłaca kaucję

Samorząd terytorialny
Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 147 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, to rodzaj kaucji...
Anna Stańczuk
17.05.2011
Samorząd terytorialny
Obserwacja praktyki stosowania prawa prowadzi do konstatacji, że zagadnienie projektów generujących...
Przemyslaw Krzykowski
17.05.2011
Samorząd terytorialny
Radni Rady Miasta Poznania wybrani z komitetu wyborców prezydenta tego miasta Ryszarda Grobelnego...
Jan Koprowski
16.05.2011
Czy wniosek złożony we wrześniu poprzedniego roku o udzielenie dotacji z budżetu gminy dla...
Agata Piszko
16.05.2011
Samorząd terytorialny

Ustalenie wynagrodzenia radnego

Samorząd terytorialny
Jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie radnego?
Michał Culepa
16.05.2011
Samorząd terytorialny
Nadwyżka samorządów w pierwszym kwartale wyniosła 7.743 mln zł wobec 19.970 mln zł deficytu...
PAP
16.05.2011
Samorząd terytorialny
Z najnowszych danych policji wynika, że w 2010 r. odnotowano 25% wzrost przypadków łamania prawa na...
Anna Dudrewicz
16.05.2011
Wspólne stanowisko władz samorządowych i administracyjnych woj. śląskiego w sprawie nieodpłatnego...
PAP
16.05.2011
Zdaniem RIO w Katowicach, dopuszczalne jest przekazanie przez gminę na rzecz przez nią utworzonej...
Wojciech Kowalski
16.05.2011
Samorząd terytorialny
Żądanie unieważnienia uchwały organu gminy skierowane do organu nadzoru uruchamia wyłącznie...
Anna Dudrewicz
16.05.2011
Samorząd terytorialny
13 mln złotych - tyle miałyby kosztować zmiany w dopiero co uchwalonej ustawie żłobkowej. Pieniądze...
Anna Dudrewicz
16.05.2011
Samorząd terytorialny
ARTYKUŁ POCHODZI Z MIESIĘCZNIKA DYREKTOR SZKOŁY 01/2011. www.dyrektorszkoly.pl
Danuta Elsner
16.05.2011
Samorząd terytorialny
Zachęcamy do zapoznania się z treścią najnowszego numeru czasopisma Samorząd Terytorialny numer...
15.05.2011
Samorząd terytorialny
Czy samorządowy zakład budżetowy musi posiadać odrębny rachunek bankowy na dotację przedmiotową lub...
Dorota Skrzypska
13.05.2011
Samorząd terytorialny
Czy w przypadku podziału nieruchomości dokonywanego z urzędu, gmina musi wydać postanowienie o...
Magdalena Niewińska-Struszyńska
13.05.2011
Samorząd terytorialny
Olsztyńscy sędziowie nie będą sądzić b. prezydenta miasta Czesława Małkowskiego, bo przeciętni...
PAP
13.05.2011
Organy j.s.t. zobowiązane są do współdziałania z organami kontroli skarbowej. Nowe rozporządzenie w...
Patryk Ciurak
13.05.2011
Samorząd terytorialny
Z dniem 24 maja 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Prezesa RM z dnia 27 kwietnia 2011 r. w...
Wojciech Kowalski
13.05.2011
Samorząd terytorialny
Rozbiórkę obiektu budowlanego można nakazać jedynie w takim zakresie, w jakim wybudowano obiekt z...
Anna Dudrewicz
13.05.2011
Samorząd terytorialny
W systemie ePUAP możliwe jest już przyjmowanie dokumentów podpisanych Profilem Zaufanym. O zmianach...
Patryk Ciurak
13.05.2011
Samorząd terytorialny
Wyjaśnienia udzielone przez wykonawcę nie mogą zmieniać wyraźnej treści oferty - podkreśla Krajowa...
Anna Stańczuk
13.05.2011
Samorząd terytorialny
Z końcem roku upływa kadencja ławników sądowych. W związku z tym najpóźniej w październiku br. rady...
Ireneusz Krześnicki
13.05.2011
Samorząd terytorialny
Z dniem 11 sierpnia 2011 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności...
Wojciech Kowalski
12.05.2011
Samorząd terytorialny
MSWiA przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni w...
Wojciech Kowalski
12.05.2011
Samorząd terytorialny
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena...
Anna Stańczuk
12.05.2011
Samorząd terytorialny
Jednorazowa sprzedaż napoju alkoholowego osobie poniżej 18 roku życia jest wystarczającą i...
Anna Dudrewicz
12.05.2011
Samorząd terytorialny
Przychody z prywatyzacji w 2010 r. wyniosły 22,037 mld zł. Na rzecz samorządu terytorialnego...
Anna Dudrewicz
12.05.2011
Samorząd terytorialny
U podstaw prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej przez JST leży zasada subsydiarności,...
Paweł Galiński
12.05.2011
Finanse samorządów