Państwowa Inspekcja Pracy może kontrolować nie tylko pracodawców

Prawo cywilne Prawo pracy Finanse PPK

Obowiązki dotyczące wdrożenia i obsługi pracowniczego planu kapitałowego ciążą na podmiocie zatrudniającym w rozumieniu ustawy o PPK. Jest nim nie tylko pracodawca, ale też np. zleceniodawca zatrudniający zleceniobiorcę, który podlega z tytułu tego zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. PIP może skontrolować każdy podmiot zatrudniający.

14.07.2022

SO: Odszkodowanie z ubezpieczenia AC nie według stawek robocizny, a zgodnie z umową

Prawo cywilne Rynek i konsument

Przy dobrowolnym ubezpieczeniu pojazdu polisą autocasco bez znaczenia pozostaje okoliczność, że stawka robocizny stosowana przez warsztat naprawczy jest stawką rynkową. To nie rynkowość stawki decyduje o wysokości odszkodowania, lecz zapisy umowy określające sposób jego ustalenia - orzekł sąd drugiej instancji uznając, że odszkodowanie było niedoszacowane.

12.07.2022

Długi gapowiczów coraz większe

Prawo cywilne Transport

Długi za jazdę komunikacją publiczną bez biletu wynoszą obecnie 513,8 mln zł i w ciągu 5 lat wzrosły o 47 proc. - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Największą grupę dłużników komunikacyjnych stanowią osoby w wieku od 26 do 35 lat (112 275). Najwięcej osób, które podejmują ryzyko jazdy bez biletu, jest w województwach: śląskim (87 283), mazowieckim (65 533) i łódzkim (62 211).

11.07.2022

Romanowski: W sądach własności intelektualnej coraz więcej spraw, świetnie spełniają swoje zadanie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sądy własności intelektualnej sprawdzają się. Wpływa do nich coraz więcej spraw, skraca się średni czas postępowania i co istotne, orzecznictwo jest coraz bardziej jednolite. Być może warto pomyśleć o kolejnych lokalizacjach, bo ich istnienie to też dowód na to, że wymiar sprawiedliwości jest coraz bardziej innowacyjny - mówi dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.

11.07.2022

SN: Błędnie wystawiony rachunek za prąd narusza prawa człowieka

Prawo cywilne Rynek i konsument

Choć obywatel nie był stroną umowy o dostawę prądu, sąd nakazał mu spłatę długu – wspólnie z zajmującą mieszkanie jego partnerką, z którą dostawca energii zawarł umowę. Sąd wydał wyrok w trybie zaocznym, nie wysłuchując pozwanych. Rzecznik Praw Obywatelskich złożył skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego, a Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw publicznych przyznała mu rację i wyrok uchyliła.

08.07.2022

Wątpliwa służebność w Trybunale warta miliardy złotych

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

W ujawnionej ostatnio korespondencji, o ile jest prawdziwa, Michał Dworczyk informował premiera o trzech sprawach w Trybunale Konstytucyjnym. Wciąż aktualna i ważna jest jedna - dotycząca służebności przesyłu. Jest warta miliardy złotych, o ile TK przyznałby rację grudziądzkiemu sądowi. Tyle, że TK liczy, że problem rozwiąże ustawodawca i wysłał postanowienie sygnalizacyjne dla Sejmu i Senatu.

08.07.2022

Skarga nadzwyczajna: Dziecko odziedziczyło długi, chociaż było notarialne zrzeczenie

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Wnuczka odziedziczyła po dziadku spadek obciążony długami, chociaż matka złożyła notarialne oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu córki. Sąd uznał, że nastąpiło to już po upływie terminu dopuszczalnego przez prawo. Stając w obronie praw dziewczynki, Rzecznik Praw Obywatelskich złożył skargę nadzwyczajną na jej korzyść. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej przyznał rację rzecznikowi i uchylił niesprawiedliwy wyrok.

07.07.2022

Gdy notariusz nie może, starosta pomoże - testament allograficzny rzadki, ale praktyczny

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Przepisy przewidują istnienie dwóch rodzajów testamentów: zwykłych i szczególnych. Do tej pierwszej grupy zaliczamy testament własnoręczny, notarialny i allograficzny. Ten ostatni jest rzadko spotykany, co wynika m.in. z braku wiedzy. W myśl przepisów spadkodawca może oświadczyć swoją wolę w obecności dwóch świadków, wobec m.in. wójta, starosty, prezydenta miasta czy burmistrza.

07.07.2022

SN: Sąd musi badać tok postępowania nakazowego w sprawach kredytów frankowych

Prawo cywilne

Przy zawieraniu umowy kredytowej z bankiem doszło do naruszenia zasad i wartości wywodzonych z Konstytucji RP, zwłaszcza w zakresie ochrony konsumentów i zasad praworządności. A także uchybiono przepisom ustawowym, co spowodowało wyeliminowanie zaskarżonego nakazu zapłaty z obrotu prawnego - orzekła 6 lipca br. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego oceniając skargę Rzecznika Praw Obywatelskich.

06.07.2022

W rządzie spór, czy świadczenia socjalne wyłączyć z egzekucji komorniczej

Prawo cywilne PIT Prawo pracy

Świadczenia przyznawane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinny być wyłączone z egzekucji komorniczej ze względu na ich pozapłacowy i wyłącznie pomocowy charakter – uważa Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Innego zdania jest resort sprawiedliwości, w którego gestii jest zmiana prawa. Jako powód wskazuje cel prowadzenia egzekucji, czyli zaspokojenie wierzycieli.

06.07.2022

Ławnicy chcą powrotu na sale sądowe, według ministra to za wcześnie

Prawo cywilne Zmiany w k.p.c.

Minister sprawiedliwości przepisami antycovidowymi wyłączającymi udział ławników w orzekaniu w sprawach cywilnych chce "załatać" problem przewlekłości postępowań. Nie zgadza się na nowelizację, która przywracałaby konstytucyjne składy sądów i odrzuca projekt w tej sprawie wniesiony przez Senat. Inne zdanie ma minister zdrowia - nie widzi przeszkód, aby przywrócić stan sprzed 1 lipca 2021 r.

06.07.2022

Spółka wykreślona z KRS, a wierzyciele zostają niezaspokojeni

Prawo cywilne Spółki

Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej wyjaśni, czy Skarb Państwa odpowiada za zobowiązania wykreślonej spółki z Krajowego Rejestru Sądowego jedynie częścią swojego majątku, a mianowicie tą, którą nabył po wykreślonym z tego rejestru podmiocie. Zdaniem powoda odpowiedzialność Skarbu Państwa za likwidowaną spółkę istnieje bez wcześniejszego wykazywania, że jest mienie likwidowanej spółki.

06.07.2022

SN odpowie, czy była żona może być pozwaną w sporze o udział w lokalu spółdzielczym

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Czy nabycie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w trakcie małżeństwa skutkuje zaliczeniem tego prawa do majątku wspólnego małżonków bez względu na treść przydziału i kogo może pozwać spadkobierczyni, siostra męża - Sąd Najwyższy podejmie uchwałę w sprawie o ustalenie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

05.07.2022

Firma i prezes ukarani za nadużycia podczas pokazów handlowych

Prawo cywilne Rynek i konsument

Ponad 1,2 mln kary zapłaci firma, która zapowiadając akcję promocyjną „Poznaj Polską Markę” i prezenty dla jej uczestników, organizowała pokazy handlowe ze sprzedażą produktów w bardzo wysokich cenach. Konsekwencje finansowe - w sumie 225 tys. zł - poniesie też jej prezes, który umyślnie doprowadził do naruszeń zbiorowych interesów konsumentów i utrudniał przeprowadzenie kontroli.

04.07.2022

Zawezwania do próby ugodowej i mediacja już nie przerywają biegu przedawnienia

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Od końca czerwca obowiązują nowe przepisy dotyczące biegu terminu przedawnienia roszczeń. Mediacja, podobnie jak zawezwanie do próby ugodowej, jedynie go zawiesza, a nie jak dotąd - przerywa. Celem ma być m.in. walka z nieuczciwymi windykatorami. Prawnicy uważają jednak, że te zmiany mogą uderzyć i w mediację - stopując ją, i w konsumentów, bo ugody staną się mniej atrakcyjne.

04.07.2022

Niealimentacja białych kołnierzyków - z dzieckiem na Malediwy, ale na konto byłej ani grosza

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Obóz zagraniczny, najnowszy laptop, lekcje hiszpańskiego, ale bez wpłat na konto byłej czy byłego - niealimentacja nabiera często nowego znaczenia. Wśród "alimenciarzy" coraz częściej są rodzice, którzy na dziecko chcą płacić tylko... decydując o wydatkach. Część prawników mówi, że to przedmiotowe traktowanie dzieci i działanie wbrew decyzji sądu, inni że czasami inaczej się nie da. Sędziowie mają z oceną tego spory problem.

04.07.2022

Niezmienna cena wycieczki - to zakupienie "spokoju ducha"

Prawo cywilne Rynek i konsument

Małpia grypa, wirus Covid-19, wybuch wulkanu, inflacja czy wojna w Ukrainie mogą utrudnić korzystanie z wypoczynku, a nawet uniemożliwić nam wyjazd urlopowy. Jednym z zabezpieczeń na czas malejącej wartości pieniądza jest wykupienie "gwarancji niezmienionej ceny". Wyjaśniamy, czy warto dopłacać do wycieczki i w jakich okolicznościach.

02.07.2022

SO: Odszkodowania od państwa dla pokrzywdzonych przez Amber Gold

Prawo cywilne Rynek i konsument Prokuratura

Sąd Okręgowy w Warszawie w piątek 1 lipca br. uwzględnił pozew grupowy 206 klientów piramidy finansowej, jaką była półka Amber Gold. Sąd I instancji zasądził od Skarbu Państwa dla każdego z powodów kwoty od 8 tys. zł do ponad miliona zł, łącznie ponad 20 mln zł. W tej sprawie wykazano związek przyczynowy między zaniechaniem prokuratury o bezprawnym charakterze a powstaniem szkody.

01.07.2022

Już obowiązują przepisy mające chronić przed nieuczciwymi sprzedawcami

Prawo cywilne Rynek i konsument

Od czwartku 30 czerwca obowiązuje nowelizacja Kodeksu cywilnego, która m.in. umożliwia poszkodowanemu żądanie unieważnienia całej, rażąco niekorzystnej dla siebie umowy i wydłużenie okresu na dochodzenie swoich roszczeń, zwłaszcza przez konsumentów. Do nowelizacji "doczepione" zostały też zmiany dotyczące m.in. ratownictwa medycznego oraz staży podyplomowych lekarzy.

30.06.2022

Samolot nie wystartował o czasie - po odszkodowanie do biura podróży

Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo unijne

Obecne wakacje zapowiadają się burzliwie dla pasażerów samolotów. Strajki, odwołania lotów, opóźnienia, problemy z odbiorem bagażu. Problemy są już teraz, a może być jeszcze gorzej. Pasażerowie, którzy uczestniczą w zorganizowanej imprezie turystycznej, w razie problemów z lotem w pierwszej kolejności powinni zwrócić się do organizatora turystyki.

30.06.2022