SN podejmie uchwałę o ważności zniesienia współwłasności w Polsce przez amerykańskiego notariusza

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy pochyli się nad problemem ważności aktu notarialnego sporządzonego w stanie Illinois w USA. Problem w tym, że notariusz w tym stanie nie ma takich uprawnień jak polski. Nie wiadomo też, czy wymagany jest podpis świadka, jak nakazuje prawo amerykańskie. Akt ten dotyczył zniesienia własności i podziału między małżonków nieruchomości, która znajduje się w Polsce.

21.04.2021

Informatyzacja postępowań ma usprawnić upadłości konsumenckie 

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument

Uchwalona we wtorek nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych wprowadza częściową informatyzację postępowań dotyczących upadłości konsumenckiej. Dzięki zamianom ujednolicone zostaną zasady wynikające z ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz późniejszej nowelizacji Prawa upadłościowego.

20.04.2021

Senat chce zakazu przesłuchania pełnomocnika jako świadka w postępowaniu cywilnym

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

W celu zapewnienia klientom pełnej tajemnicy zawodowej, Senat proponuje wprowadzić poprawkę do kodeksu postępowania cywilnego i bezwzględny zakaz przesłuchiwania pełnomocnika w charakterze świadka. Adwokaci i radcy prawni od dawna postulowali wprowadzenie takiego przepisu, choć powodowałoby to pewną blokadę prac organów ścigania.

20.04.2021

Prof. Bosek: Skargę nadzwyczajną powinni składać także pełnomocnicy stron

Prawo cywilne Prawnicy

Same strony reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników powinny zostać upoważnione do wnoszenia skarg nadzwyczajnych - uważa prof. Leszek Bosek, sędzia Sądu Najwyższego. Jego zdaniem byłoby to najbardziej demokratyczne rozwiązanie. Należy też zastanowić się, czy skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w ogóle powinna pozostać w systemie środków zaskarżenia - dodaje sędzia.

20.04.2021

Obowiązkowa mediacja - to dobry krok, ale można zrobić kilka innych

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Każdy pozew w sprawie gospodarczej lub dotyczący prawa pracy kierowany do sądu musi być poprzedzony mediacją. Sąd miałby 30 dni na zatwierdzenie ugody – proponuje resort sprawiedliwości. Zdaniem prawników i mediatorów to krok w dobrym kierunku, który może wzmocnić polubowne metody rozwiązywania sporów.

19.04.2021

SN: Nie wolno w umowie na 10 lat określać wypowiedzenia na dwa tygodnie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Zawieranie umów na czas określony, lecz na długi okres, nie odpowiada społeczno-gospodarczemu przeznaczeniu umowy, jeżeli nie znajdowało to uzasadnienia w potrzebie wykonania czasowo określonych zadań przez danego pracownika - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. I dodał, że swoboda umów w takiej sytuacji nie ma zastosowania.

19.04.2021

Termin jak autobus. Może uciec, a nie każdy wniosek o przywrócenie okaże się zasadny

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Prawnicy są zgodni, że strony procesu powinny przywiązywać bardzo dużą wagę do dotrzymywania terminów. Złożenie apelacji lub zażalenia nawet dzień po terminie jest bezskuteczne. Gdy strona nie zdąży nadać istotnego dla niej pisma o czasie, może rozważyć złożenie go wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu. Ale taki wniosek nie zawsze będzie uznany.

17.04.2021

Jacek Czabański: SN nie może pomijać unijnego orzecznictwa i podstawowych zasad prawa cywilnego

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Skład całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego ma się pochylić nad pytaniami w sprawie kredytów powiązanych z kursem waluty obcej. Problem w tym, że ich uzasadnienie nasuwa niedosyt, głównie ze względu na niedostateczne uwzględnienie orzecznictwa TSUE - stwierdza adwokat dr Jacek Czabański, który analizuje pytania w kontekście unijnego orzecznictwa i dyrektywy o ochronie konsumentów,

16.04.2021

SN: Dzieci nie muszą wracać do ojca, bo grozi im i matce przemoc

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Poważne ryzyko przemocy względem dziecka, a wyjątkowo również względem rodzica, który dopuścił się bezprawnego zatrzymania lub jego uprowadzenia uzasadnia odmowę powrotu dziecka - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, uwzględniając skargę nadzwyczajną na rzecz matki, która była maltretowana przez męża.

15.04.2021

Nieważność umowy o kredyt we frankach a oświadczenie konsumenta

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Umowa kredytu, zakładając że wadliwe postanowienia mogą doprowadzić do jej wyeliminowania z obrotu, jest nieważna z mocy prawa i od samego początku. Dlatego nie można uznać, że w tym przypadku zastosowanie znajdzie condictio causa finita. Nie ma podstaw do rozróżniania nieważności bezwzględnej i nieważności „konsumenckiej”, a tym samym skutków każdej z nich - piszą Damian Nartowski i Karol Wątrobiński

14.04.2021

Marcin Szymański: To kodeks cywilny decyduje o ważności umowy

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Trudno zgodzić się ze stwierdzeniami niektórych prawników, że w każdym przypadku stwierdzenia niedozwolonego charakteru postanowień umowy zawartej z konsumentem, jedynie od decyzji konsumenta zależy, czy umowa ta może obowiązywać dalej czy też upada. Prawo cywilne stanowić musi bowiem spójny system - pisze adwokat Marcin Szymański,

12.04.2021

Kredyty frankowe - czy polskie banki mają własny system prawa?

Prawo cywilne Kredyty frankowe

W środowisku kredytobiorców frankowych pojawiła się uzasadniona obawa, że niektórzy ekonomiści starają się wytworzyć presję na polskie sądy i wpłynąć na sposób stosowania przez nie prawa. Wypada jednak wierzyć, że mimo to Sąd Najwyższy wyda uchwałę zgodną z orzecznictwem TSUE, a polscy obywatele i uczciwi przedsiębiorcy poczują, że stoi na straży ich praw - pisze Arkadiusz Szcześniak

11.04.2021

Odstąpienie od umowy ratunkiem przy nieudanych zakupach 

Prawo cywilne Rynek i konsument

Gdy rozważamy dokonanie zakupów bez wychodzenia z domu, możemy odczuwać obawę, iż zamówiony towar nie spełni naszych oczekiwań. Na szczęście ustawodawca daje kupującym prawo do odstąpienia od umowy. Korzystając z tego uprawnienia nie musimy wyjaśniać przyczyn, dla których nie chcemy zatrzymać zakupionej rzeczy.

10.04.2021

Sąd: Najem pojazdu zastępczego do czasu kupna nowego auta

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Koszt najmu pojazdu zastępczego powinien być liczony z uwzględnieniem faktu zakupu przez poszkodowanego nowego pojazdu, jeszcze przed zakończeniem najmu. A także musi obejmować koszty celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego - orzekł Sąd Okręgowy korygując wyrok sądu pierwszej instancji.

09.04.2021

Sędzia Bednarczyk: Uwzględnianie roszczeń obu stron uprości frankowe spory

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Reprezentowany – między innymi przeze mnie - w obecnym orzecznictwie pogląd o konieczności uwzględniania roszczeń obu stron (niesłusznie nazywany teorią salda) pojawił się właśnie po to, aby uprościć rozliczenia, zmniejszyć liczbę procesów i chronić jedną stronę (konsumenta) przed upadłością banku albo jego przymusową restrukturyzacją - przekonuje sędzia Piotr Bednarczyk.

08.04.2021

Pełny skład Izby Kontroli wypowie się o uchwale trzech Izb SN

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Na poniedziałek 12 kwietnia wyznaczony został termin posiedzenia składu całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w celu rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego, które sprowadza się do pytania, czy uchwała połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r. wywołuje skutki prawne i wiąże składy orzekające SN?

07.04.2021

Sędzia delegowany - w Sulęcinie nikt nie orzeka w sprawach cywilnych

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Po decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości o delegowaniu do sądu wyższej instancji prezesa Sądu Rejonowego w Sulęcinie, od połowy lutego 2021 r. nikt nie orzeka w Wydziale Cywilnym tego sądu. Delegowany był szefem Wydziału Cywilnego, gdzie orzekał wraz z dwoma innymi, którzy obecnie są na zwolnieniach. W sprawie interweniuje Rzecznik Praw Obywatelskich.

07.04.2021

Państwo może płacić firmom odszkodowania za źle wprowadzone ograniczenia

Prawo cywilne Koronawirus

Zgodnie z Konstytucją ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Interesem takim może być potrzeba ochrony życia i zdrowia ludzkiego. Jednak wprowadzenie w drodze rozporządzenia i egzekwowanie takich ograniczeń, które nie mają oparcia w ustawie, może skutkować roszczeniami wobec państwa - mówi Jacek Stokłosa,

07.04.2021

TSUE: Strajk nie zwalnia przewoźnika z odszkodowania za odwołany lot

Prawo cywilne Rynek i konsument

Strajk zorganizowany przez związek zawodowy personelu przewoźnika lotniczego, który ma w szczególności na celu zapewnienie podwyżki płac, nie wchodzi w zakres pojęcia ′′ nadzwyczajnej okoliczności ′′, która zwalnia linię lotniczą z obowiązku wypłaty odszkodowania za odwołanie lub opóźnienie lotu – tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

07.04.2021

Trudny czas w gospodarce, dobry dla polis dla władz spółek

Prawo cywilne Spółki Prawo gospodarcze

W czasie pandemii wzrasta ryzyko roszczeń wobec członków zarządów. Mogą się oni zabezpieczyć finansowo polisą D&O, czyli ubezpieczeniem dla członków władz spółek. Nic dziwnego, że w czasie pandemii zainteresowanie tymi polisami znacząco wzrosło. Jednak takie ubezpieczenia nie obejmują winy umyślnej, okoliczności znanych przed zawarciem umowy, zobowiązań podatkowych.

07.04.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski