Ławnicy chcą powrotu na sale sądowe, według ministra to za wcześnie

Prawo cywilne Zmiany w k.p.c.

Minister sprawiedliwości przepisami antycovidowymi wyłączającymi udział ławników w orzekaniu w sprawach cywilnych chce "załatać" problem przewlekłości postępowań. Nie zgadza się na nowelizację, która przywracałaby konstytucyjne składy sądów i odrzuca projekt w tej sprawie wniesiony przez Senat. Inne zdanie ma minister zdrowia - nie widzi przeszkód, aby przywrócić stan sprzed 1 lipca 2021 r.

06.07.2022

Spółka wykreślona z KRS, a wierzyciele zostają niezaspokojeni

Prawo cywilne Spółki

Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej wyjaśni, czy Skarb Państwa odpowiada za zobowiązania wykreślonej spółki z Krajowego Rejestru Sądowego jedynie częścią swojego majątku, a mianowicie tą, którą nabył po wykreślonym z tego rejestru podmiocie. Zdaniem powoda odpowiedzialność Skarbu Państwa za likwidowaną spółkę istnieje bez wcześniejszego wykazywania, że jest mienie likwidowanej spółki.

06.07.2022

SN odpowie, czy była żona może być pozwaną w sporze o udział w lokalu spółdzielczym

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Czy nabycie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w trakcie małżeństwa skutkuje zaliczeniem tego prawa do majątku wspólnego małżonków bez względu na treść przydziału i kogo może pozwać spadkobierczyni, siostra męża - Sąd Najwyższy podejmie uchwałę w sprawie o ustalenie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

05.07.2022

Firma i prezes ukarani za nadużycia podczas pokazów handlowych

Prawo cywilne Rynek i konsument

Ponad 1,2 mln kary zapłaci firma, która zapowiadając akcję promocyjną „Poznaj Polską Markę” i prezenty dla jej uczestników, organizowała pokazy handlowe ze sprzedażą produktów w bardzo wysokich cenach. Konsekwencje finansowe - w sumie 225 tys. zł - poniesie też jej prezes, który umyślnie doprowadził do naruszeń zbiorowych interesów konsumentów i utrudniał przeprowadzenie kontroli.

04.07.2022

Zawezwania do próby ugodowej i mediacja już nie przerywają biegu przedawnienia

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Od końca czerwca obowiązują nowe przepisy dotyczące biegu terminu przedawnienia roszczeń. Mediacja, podobnie jak zawezwanie do próby ugodowej, jedynie go zawiesza, a nie jak dotąd - przerywa. Celem ma być m.in. walka z nieuczciwymi windykatorami. Prawnicy uważają jednak, że te zmiany mogą uderzyć i w mediację - stopując ją, i w konsumentów, bo ugody staną się mniej atrakcyjne.

04.07.2022

Niealimentacja białych kołnierzyków - z dzieckiem na Malediwy, ale na konto byłej ani grosza

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Obóz zagraniczny, najnowszy laptop, lekcje hiszpańskiego, ale bez wpłat na konto byłej czy byłego - niealimentacja nabiera często nowego znaczenia. Wśród "alimenciarzy" coraz częściej są rodzice, którzy na dziecko chcą płacić tylko... decydując o wydatkach. Część prawników mówi, że to przedmiotowe traktowanie dzieci i działanie wbrew decyzji sądu, inni że czasami inaczej się nie da. Sędziowie mają z oceną tego spory problem.

04.07.2022

Niezmienna cena wycieczki - to zakupienie "spokoju ducha"

Prawo cywilne Rynek i konsument

Małpia grypa, wirus Covid-19, wybuch wulkanu, inflacja czy wojna w Ukrainie mogą utrudnić korzystanie z wypoczynku, a nawet uniemożliwić nam wyjazd urlopowy. Jednym z zabezpieczeń na czas malejącej wartości pieniądza jest wykupienie "gwarancji niezmienionej ceny". Wyjaśniamy, czy warto dopłacać do wycieczki i w jakich okolicznościach.

02.07.2022

SO: Odszkodowania od państwa dla pokrzywdzonych przez Amber Gold

Prawo cywilne Rynek i konsument Prokuratura

Sąd Okręgowy w Warszawie w piątek 1 lipca br. uwzględnił pozew grupowy 206 klientów piramidy finansowej, jaką była półka Amber Gold. Sąd I instancji zasądził od Skarbu Państwa dla każdego z powodów kwoty od 8 tys. zł do ponad miliona zł, łącznie ponad 20 mln zł. W tej sprawie wykazano związek przyczynowy między zaniechaniem prokuratury o bezprawnym charakterze a powstaniem szkody.

01.07.2022

Już obowiązują przepisy mające chronić przed nieuczciwymi sprzedawcami

Prawo cywilne Rynek i konsument

Od czwartku 30 czerwca obowiązuje nowelizacja Kodeksu cywilnego, która m.in. umożliwia poszkodowanemu żądanie unieważnienia całej, rażąco niekorzystnej dla siebie umowy i wydłużenie okresu na dochodzenie swoich roszczeń, zwłaszcza przez konsumentów. Do nowelizacji "doczepione" zostały też zmiany dotyczące m.in. ratownictwa medycznego oraz staży podyplomowych lekarzy.

30.06.2022

Samolot nie wystartował o czasie - po odszkodowanie do biura podróży

Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo unijne

Obecne wakacje zapowiadają się burzliwie dla pasażerów samolotów. Strajki, odwołania lotów, opóźnienia, problemy z odbiorem bagażu. Problemy są już teraz, a może być jeszcze gorzej. Pasażerowie, którzy uczestniczą w zorganizowanej imprezie turystycznej, w razie problemów z lotem w pierwszej kolejności powinni zwrócić się do organizatora turystyki.

30.06.2022

SN: Zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza w drugiej instancji nie przysługuje

Prawo cywilne Prawnicy

Na postanowienie sądu upadłościowego jako sądu drugiej instancji o odrzuceniu zażalenia na postanowienie sędziego - komisarza nie przysługuje zażalenie według Prawa upadłościowego. A w razie wniesienia takiego zażalenia odrzuca je sąd, który wydał zaskarżone postanowienie, w składzie trzech sędziów - to sens uchwały podjętej przez Izbę Cywilną Sądu Najwyższego.

29.06.2022

SN odpowie, czy odszkodowanie z OC można obniżyć o rabaty

Prawo cywilne

Czy zakład ubezpieczeń może obniżyć należne odszkodowanie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku kolizji o rabaty oraz ulgi na części i materiały służące do naprawy pojazdu? Czy poszkodowany ma obowiązek ugodzić się z zakładem, aby zminimalizować szkodę? Izba Cywilna Sądu Najwyższego odpowie na te pytania w formie uchwały.

29.06.2022

Informowanie klientów o zmianach przepisów dużym wyzwaniem dla prawników

Prawo karne Samorząd terytorialny Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne Doradca podatkowy Prawo pracy Spółki Prawo gospodarcze RODO Prawo unijne

Czasy, w których przedsiębiorca przynosił do swojego prawnika teczkę z dokumentami i niczym się już nie interesował, minęły. Teraz konieczny jest nieustający kontakt, bo niemal każdą transakcję i poradę muszą poprzedzać dyskusje i wyjaśnienia. Klienci muszą wiedzieć chociażby, jak przygotowywać dokumenty, by nie narazić się na dotkliwe konsekwencje.

28.06.2022

NSA: Skarga kasacyjna w sprawie prywatnej to nie informacja publiczna

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości RODO

Treść skargi nadzwyczajnej w prywatnej sprawie nie jest informacją publiczną - uznał Naczelny Sąd Administracyjny. Rzecznik praw obywatelskich uważał, że argumentacja prawna skargi nadzwyczajnej jest na tyle istotna dla życia publicznego, że powinna podlegać udostępnieniu, natomiast według prokuratury chodziło o naruszenie interesu prawnego osoby prywatnej, co nie jest "sprawą publiczną".

28.06.2022

Frankowicze przedsiębiorcy zaczynają wygrywać w sądach

Prawo cywilne Kredyty frankowe

O ile wyroki o nieważności kredytów frankowych stały się praktycznie normą dla konsumentów, to droga do tego celu przedsiębiorców dopiero się kształtuje. Pojawiają się jednak już pierwsze jaskółki zmian i zapadają pierwsze prawomocne wyroki w sprawach frankowych dotyczących firm. Przyczyniła się do tego niedawna uchwała Sądu Najwyższego.

28.06.2022

UOKiK sprawdza podwyżkę opłat w Biurze Maklerskim mBanku

Prawo cywilne Rynek i konsument Finanse

Klienci Biura Maklerskiego mBanku poskarżyli się na podwyżkę opłat za depozyt zagranicznych papierów wartościowych, a urząd wszczął w tej sprawie postępowanie wyjaśniające. Sprawdza m.in., czy bank miał prawo jednostronnie wprowadzić zmianę w wykonywanych umowach oraz czy umożliwia konsumentom rozwiązanie umowy bez ponoszenia kosztów.

27.06.2022

SN: Członek SKOK nie pokrywa straty bilansowej kasy

Prawo cywilne Finanse

Jeśli dany przepis może zostać interpretowany w różny sposób, przypisanie mu danego znaczenia, mieszczącego się w granicach tej interpretacji, nie oznacza błędnej wykładni - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i oddalił skargę Prokuratora Generalnego. Upadająca kasa oszczędnościowo-kredytowa domagała się od członka kasy pokrycia jej straty bilansowej.

27.06.2022

SN oceni, czy radca nominowany na sędziego może udzielać dalszych pełnomocnictw

Prawo cywilne Zmiany w k.p.c.

Pełnomocnik, który został powołany na urząd sędziego nie może następczo zatwierdzać czynności swoich substytutów. Ale mocodawca czynności procesowych - tak. Sąd Okręgowy powziął wątpliwość na tle procesu o podział majątku, którą przedstawił Sądowi Najwyższemu: Czy udzielone przez radcę prawnego adwokatowi dalsze pełnomocnictwo procesowe traci moc prawną w takich okolicznościach?

25.06.2022

SO: Gdy turysta nie przyjeżdża w terminie do hotelu - traci zadatek

Prawo cywilne Rynek i konsument

Turystka straciła ponad 2 tys. zł, gdyż nie przyjechała w ustalonym terminie do hotelu, gdzie miała zapewnioną rezerwację pokoju. Kwota dana przy zawarciu umowy, musiała mieć skonkretyzowany cel, jakim było zabezpieczenie wykonania tejże umowy, a zatem stanowiła ona zadatek, nie zaś zaliczkę - orzekł Sąd Okręgowy. I dodał, że na tę rezerwację mogły przyjechać inne, wskazane przez powódkę osoby.

25.06.2022

SN: Dziecko nie może spłacać zaległego czynszu rodziców

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Obciążenie dziecka obowiązkiem zapłaty należności z tytułu czynszu najmu oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu za ten okres solidarnie z rodzicami nie miało podstaw prawnych - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, zgadzając się z rzecznikiem praw obywatelskich, że nakaz zapłaty naruszył konstytucyjne zasady oraz prawa i wolności człowieka i obywatela.

24.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski