NSA: Ocena pracy habilitacyjnej to dzieło, nie zlecenie

Prawo cywilne Strefa aplikanta Ubezpieczenia społeczne

Opinia uczelnianej komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym jest dziełem - w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach z ubezpieczenia zdrowotnego. To określony rezultat, a nie czynności do niego prowadzące, stanowi istotę umowy stron. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił przy tym samodzielność pracy oraz twórczy, niepowtarzalny, jednorazowy charakter i jej rezultat.

27.07.2022

Instytucja wyzysku poprawiona - dłuższe terminy, ale kryterium nadal nieostre

Prawo cywilne

Poszerzony katalog przesłanek, w których może być zastosowana instytucja wyzysku, również o "brak dostatecznego rozeznania" oraz wydłużenie terminów, w jakich można z niej skorzystać, dla konsumentów do sześciu lat - to główne zmiany w przepisach dotyczących wyzysku. Obowiązują już prawie miesiąc, opisujemy je również w Legal Alert.

27.07.2022

Za walizkę pozostawioną bez opieki nie będzie odszkodowania

Prawo cywilne Rynek i konsument

Ubezpieczenie bagażu to polisa, która pomoże tylko wtedy, gdy sami dobrze pilnujemy swojego dobytku. Nie każdy cenny przedmiot znajdzie się pod ochroną zakładu ubezpieczeń. Za utratę biżuterii asekuratorzy przeważnie nie wypłacają odszkodowania. Ale wiele zależy od ustalonej w polisie sumy ubezpieczenia.

25.07.2022

Miasta domagają się przedawnionych opłat za użytkowanie wieczyste

Prawo cywilne Domowe finanse Doradca podatkowy

Urzędnicy wydają się nie pamiętać, że roszczenia ulegają przedawnieniu. Przykładem jest duża miejska gmina, która zaczęła masowo wysyłać wezwania. Domaga się w nich zapłaty zaległych opłat za użytkowanie wieczyste. Zdaniem ekspertów to skandal. Administracja wykorzystuje bowiem swoją dominującą pozycję i korzysta na nieznajomości prawa swoich mieszkańców.

25.07.2022

Na fundacje rodzinne trzeba jeszcze poczekać

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Chociaż fundacje rodzinne są wyczekiwanym rozwiązaniem dotyczącym sukcesji rodzinnych przedsiębiorstw, to na ich wprowadzenie do polskiego systemu prawnego przyjdzie jeszcze poczekać. Projektodawca uwzględnił część uwag zgłaszanych w toku konsultacji, ale projekt ustawy utknął obecnie w procesie legislacyjnym i nic nie wskazuje na to, że ten miałby się szybko zakończyć. Piszą o tym Patrycja Bińczak i Dawid Feliszek.

25.07.2022

O odpis aktu stanu cywilnego można wnioskować przez internet, w urzędzie i pocztą

Prawo cywilne Administracja publiczna

Odpis aktu stanu cywilnego: urodzenia, małżeństwa, zgonu można uzyskać w formie papierowej lub elektronicznej. Za niektóre trzeba zapłacić, inne są bezpłatne. Konieczne jest złożenie wniosku, ale formę każdy może wybrać dogodną dla siebie. O odpis aktu stanu cywilnego może wnioskować każda osoba, której akt dotyczy, ale również jej najbliżsi i określone instytucje.

23.07.2022

SN odpowie, czy ZUS może pozwać komornika za brak opłat

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sądy mają problem z opłatami, które powinien zapłacić komornik sądowy za informacje o kontach dłużników, płatników składek. Nie wiedzą, czy ZUS-owi przysługuje roszczenie do sądu cywilnego o zapłatę należności w postępowaniu egzekucyjnym. Izba Cywilna Sądu Najwyższego podejmie w tej sprawie uchwałę.

23.07.2022

SO: Nie będzie odszkodowania za zaniechanie legislacyjne ministerstwa edukacji

Samorząd terytorialny Prawo cywilne Zarządzanie oświatą

Sam fakt konieczności wykonania zmian w infrastrukturze i stworzenia nowych warunków dla dwóch dodatkowych roczników w szkołach podstawowych i jednego rocznika w szkołach ponadpodstawowych, nie stanowi szkody - orzekł Sąd Okręgowy w Poznaniu. Oddalił 20 lipca br. jako niezasadny pozew złożony przez władze miasta o odszkodowanie 7,5 mln zł od Ministerstwa Edukacji i Nauki za wydatki.

20.07.2022

Pełnomocnik z urzędu w sprawie cywilnej - łatwo o niego nie jest

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

By w sprawie cywilnej uzyskać pełnomocnika z urzędu trzeba z jednej strony być w trudnej sytuacji finansowej, z drugiej wykazać potrzebę jego udziału w postępowaniu. Jak podkreślają prawnicy, droga do tego łatwa nie jest, a sędziowie mają w tym zakresie luz decyzyjny, więc często stronie nie dają wiary. Problemem może być, choć nie powinno, zbyt profesjonalnie przygotowanie pozwu i wniosku, świadczące o tym, że radca lub adwokat już zaangażował się w sprawę.

16.07.2022

TSUE: Przeróbki w Volkswagenach uprawniają do zerwania umów

Środowisko Prawo cywilne Prawo unijne

Oprogramowanie stanowiące wyposażenie pojazdów z silnikiem wysokoprężnym, które zmniejsza skuteczność działania układu kontrolującego emisję zanieczyszczeń przy zwykłych temperaturach przez większą część roku, stanowi zakazane urządzenie ograniczające skuteczność działania - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE. I dodał, że taki brak zgodności pojazdu nie może zostać uznany za mający nikłe znaczenie.

15.07.2022

Państwowa Inspekcja Pracy może kontrolować nie tylko pracodawców

Prawo cywilne Prawo pracy Finanse PPK

Obowiązki dotyczące wdrożenia i obsługi pracowniczego planu kapitałowego ciążą na podmiocie zatrudniającym w rozumieniu ustawy o PPK. Jest nim nie tylko pracodawca, ale też np. zleceniodawca zatrudniający zleceniobiorcę, który podlega z tytułu tego zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. PIP może skontrolować każdy podmiot zatrudniający.

14.07.2022

SO: Odszkodowanie z ubezpieczenia AC nie według stawek robocizny, a zgodnie z umową

Prawo cywilne Rynek i konsument

Przy dobrowolnym ubezpieczeniu pojazdu polisą autocasco bez znaczenia pozostaje okoliczność, że stawka robocizny stosowana przez warsztat naprawczy jest stawką rynkową. To nie rynkowość stawki decyduje o wysokości odszkodowania, lecz zapisy umowy określające sposób jego ustalenia - orzekł sąd drugiej instancji uznając, że odszkodowanie było niedoszacowane.

12.07.2022

Długi gapowiczów coraz większe

Prawo cywilne Transport

Długi za jazdę komunikacją publiczną bez biletu wynoszą obecnie 513,8 mln zł i w ciągu 5 lat wzrosły o 47 proc. - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Największą grupę dłużników komunikacyjnych stanowią osoby w wieku od 26 do 35 lat (112 275). Najwięcej osób, które podejmują ryzyko jazdy bez biletu, jest w województwach: śląskim (87 283), mazowieckim (65 533) i łódzkim (62 211).

11.07.2022

Romanowski: W sądach własności intelektualnej coraz więcej spraw, świetnie spełniają swoje zadanie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sądy własności intelektualnej sprawdzają się. Wpływa do nich coraz więcej spraw, skraca się średni czas postępowania i co istotne, orzecznictwo jest coraz bardziej jednolite. Być może warto pomyśleć o kolejnych lokalizacjach, bo ich istnienie to też dowód na to, że wymiar sprawiedliwości jest coraz bardziej innowacyjny - mówi dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.

11.07.2022

SN: Błędnie wystawiony rachunek za prąd narusza prawa człowieka

Prawo cywilne Rynek i konsument

Choć obywatel nie był stroną umowy o dostawę prądu, sąd nakazał mu spłatę długu – wspólnie z zajmującą mieszkanie jego partnerką, z którą dostawca energii zawarł umowę. Sąd wydał wyrok w trybie zaocznym, nie wysłuchując pozwanych. Rzecznik Praw Obywatelskich złożył skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego, a Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw publicznych przyznała mu rację i wyrok uchyliła.

08.07.2022

Wątpliwa służebność w Trybunale warta miliardy złotych

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

W ujawnionej ostatnio korespondencji, o ile jest prawdziwa, Michał Dworczyk informował premiera o trzech sprawach w Trybunale Konstytucyjnym. Wciąż aktualna i ważna jest jedna - dotycząca służebności przesyłu. Jest warta miliardy złotych, o ile TK przyznałby rację grudziądzkiemu sądowi. Tyle, że TK liczy, że problem rozwiąże ustawodawca i wysłał postanowienie sygnalizacyjne dla Sejmu i Senatu.

08.07.2022

Skarga nadzwyczajna: Dziecko odziedziczyło długi, chociaż było notarialne zrzeczenie

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Wnuczka odziedziczyła po dziadku spadek obciążony długami, chociaż matka złożyła notarialne oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu córki. Sąd uznał, że nastąpiło to już po upływie terminu dopuszczalnego przez prawo. Stając w obronie praw dziewczynki, Rzecznik Praw Obywatelskich złożył skargę nadzwyczajną na jej korzyść. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej przyznał rację rzecznikowi i uchylił niesprawiedliwy wyrok.

07.07.2022

Gdy notariusz nie może, starosta pomoże - testament allograficzny rzadki, ale praktyczny

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Przepisy przewidują istnienie dwóch rodzajów testamentów: zwykłych i szczególnych. Do tej pierwszej grupy zaliczamy testament własnoręczny, notarialny i allograficzny. Ten ostatni jest rzadko spotykany, co wynika m.in. z braku wiedzy. W myśl przepisów spadkodawca może oświadczyć swoją wolę w obecności dwóch świadków, wobec m.in. wójta, starosty, prezydenta miasta czy burmistrza.

07.07.2022

SN: Sąd musi badać tok postępowania nakazowego w sprawach kredytów frankowych

Prawo cywilne

Przy zawieraniu umowy kredytowej z bankiem doszło do naruszenia zasad i wartości wywodzonych z Konstytucji RP, zwłaszcza w zakresie ochrony konsumentów i zasad praworządności. A także uchybiono przepisom ustawowym, co spowodowało wyeliminowanie zaskarżonego nakazu zapłaty z obrotu prawnego - orzekła 6 lipca br. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego oceniając skargę Rzecznika Praw Obywatelskich.

06.07.2022

Ławnicy chcą powrotu na sale sądowe, według ministra to za wcześnie

Prawo cywilne Zmiany w k.p.c.

Minister sprawiedliwości przepisami antycovidowymi wyłączającymi udział ławników w orzekaniu w sprawach cywilnych chce "załatać" problem przewlekłości postępowań. Nie zgadza się na nowelizację, która przywracałaby konstytucyjne składy sądów i odrzuca projekt w tej sprawie wniesiony przez Senat. Inne zdanie ma minister zdrowia - nie widzi przeszkód, aby przywrócić stan sprzed 1 lipca 2021 r.

06.07.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski