SN odpowie na trzy pytania o wzajemność umów kredytu, ale osobno

Prawo cywilne Rynek i konsument Kredyty

Pytania prawne o wzajemność umów kredytów "frankowych", które trafiły do Sądu Najwyższego, nie będą połączone do wspólnego rozpoznania. Na odpowiedź oczekują trzy pytania w tej sprawie - dwa skierowały sądy, a jedno Rzecznik Finansowy. Rozpatrzenie pierwszej z tych spraw, która trafiła do SN jeszcze w 2021 r., Izba Cywilna zaplanowała w najbliższych dniach.

05.02.2023

TSUE przechyla szalę w stronę konsumentów? Frankowicze mogą wiele wyinterpretować z ostatniego orzeczenia

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Trybunał Sprawiedliwości UE ustawicznie daje wyraz dbałości o interesy konsumentów, tak zbiorowe, jak i indywidualne, prezentując jednocześnie merytoryczną krytykę działań przedsiębiorców wprowadzających nieuczciwe klauzule umowne do swoich wzorców. Jaki będzie zatem wyrok w sprawie polskiej, która wprost dotyczy umowy kredytu frankowego? - zastanawia się adwokat dr Kacper Rożek.

03.02.2023

Nabycie nieruchomości rolnej wymaga spełnienia wielu warunków

Środowisko Prawo cywilne

Obrót nieruchomościami rolnymi jest w Polsce istotnie ograniczony. Za wyjątkiem gruntów o powierzchni do 0,3 ha, ich nabywcą może być wyłącznie rolnik indywidualny, pod warunkiem, że gospodaruje na obszarze nie większym niż 300 ha. W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej, KOWR oraz dzierżawca może wykonać przysługujące mu prawo pierwokupu.

02.02.2023

Nieuczciwa konkurencja może prowadzić do zerwania umowy dystrybutor – zleceniodawca

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Kluczowym elementem działalności gospodarczej jest rozwinięcie sieci dystrybucyjnej. Budowa świadomości marki i penetracja rynku są działaniami czasochłonnymi. Często stosowanym rozwiązaniem jest zawieranie z niezależnymi dystrybutorami umów dystrybucyjnych lub, z czym w Polsce spotykamy się rzadziej, umów agencyjnych - piszą Marcin Wnukowski i Justyna Dereszyńska, ze Squire Patton Boggs.

02.02.2023

Posłowie odbierają prasie przychody z ogłoszeń

Samorząd terytorialny Prawo cywilne Prawnicy

Część ogłoszeń sądowych i komorniczych ma być w pierwszej kolejności publikowana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a nie w prasie ogólnopolskiej i lokalnej. To efekt przepisów uchwalonych przez Sejm w ustawie deregulacyjnej, która może odbić się na kondycji finansowej prasy. Zdaniem posłów, trudno ustalić, która prasa jest "poczytna", a obywatele będą mieli bezpłatny dostęp online do takich ogłoszeń. Na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast nałożono obowiązek udostępniania tego publikatora.

02.02.2023

SN: Orzeczenie o kosztach postępowania w sprawie błędu medycznego jest tytułem egzekucyjnym

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Finansowanie zdrowia

Orzeczenie wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, ustalające wysokość kosztów postępowania, stanowi tytuł egzekucyjny i może zostać zaopatrzone w klauzulę wykonalności - taki jest sens uchwały Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Wierzycielem w zakresie kosztów sądowych może być Skarb Państwa reprezentowany przez właściwy sąd.

02.02.2023

UOKiK oskarża Amazon o naruszanie praw klientów

Prawo cywilne Rynek i konsument

Zamów w ciągu 2 godzin, a my i tak nie dostarczymy - tak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów komentuje praktyki w firmie Amazon, w sprawie której wszczęte zostało postępowanie. Zarzuty dotyczą wprowadzania w błąd co do momentu zawarcia umowy sprzedaży, dostępności produktów, terminów dostaw i uprawnień konsumentów. Spółce grozi kara do 10 proc. obrotu.

01.02.2023

Prof. Markiewicz: Prawo o wynagrodzeniach za eksploatację w internecie ryzykowne gospodarczo

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Projektowane przepisy o wynagrodzeniach twórców audiowizualnych wprowadzą niespotykaną i nadmierną regulację przyznającą prawo do wynagrodzenia twórcom utworów audiowizualnych za ich eksploatację w internecie, ryzykowną gospodarczo ze względu na obowiązek wypłat za granicę, bez zapewnienia odpowiednich świadczeń wzajemnych - twierdzi prof. Ryszard Markiewicz. 

01.02.2023

Brak definicji siły wyższej zapewni pracownikom dodatkowe wolne

Prawo cywilne Prawo pracy RODO Prawo europejskie

Rząd chce wpisać do Kodeksu pracy siłę wyższą jako powód zwolnienia pracownika od pracy - przez 2 dni lub 16 godzin w roku. Żeby z nich skorzystać, wystarczy pilna sprawa rodzinna spowodowana chorobą lub wypadkiem. Pracodawcy będą mieli nie lada problem z rozstrzyganiem, czy sprawa jest rzeczywiście pilna, jak daleko "sięga" rodzina albo czy dane zdarzenie jest wypadkiem. Może okazać się, że pojawią się nadużycia, bo dla pracowników to dodatkowe wolne za połowę wynagrodzenia.

31.01.2023

SN: Umowa o dzieło nie była rażąco sprzeczna z porządkiem prawnym

Prawo cywilne Ubezpieczenia społeczne

Niejasności związane z kwalifikacją umów o dzieło nie uzasadniają uwzględnienia skargi nadzwyczajnej. Sąd Najwyższy stwierdził, że w orzecznictwie sądów pracy i ubezpieczeń społecznych dominuje stanowisko zawężające zastosowanie przepisów o umowie o dzieło. Według SN wykładnia wpisująca się w taki dominujący nurt nie może być uznana za rażąco błędną.

31.01.2023

SN: Nieuporczywe, ale odwetowe potrącenie wynagrodzenia za sfinansowanie studiów

Prawo cywilne Prawo pracy

Zachowanie pracodawcy nie było uporczywe, ponieważ wprawdzie dokonał nieuprawnionego potrącenia wynagrodzenia pracownika dwa razy, ale zwrócił potrącone wynagrodzenia. Było ono związane z rozwiązaniem umowy po wcześniejszym sfinansowaniu studiów powodowi. Z drugiej strony nie można nie zauważyć, że potrącenia stanowiły reakcję za złamanie postanowień umowy, czyli odwet.

30.01.2023

Minister nie widzi możliwości uregulowania minimalnego czasu wypoczynku samozatrudnionych

Prawo cywilne Prawo pracy

Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych nie mają ustawowo zagwarantowanego prawa do wypoczynku. To jest naruszenie istoty konstytucyjnego prawa do wypoczynku - uważa RPO. Według MRiPS, możliwość uregulowania prawa do odpoczynku dobowego osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych w przepisach Kodeksu pracy lub w rozporządzeniu wydanym na jego podstawie pozostaje wątpliwa.

29.01.2023

Alimenty natychmiastowe - w oczekiwaniu na ustawę

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Plany ustawodawcy w zakresie wprowadzenia tzw. natychmiastowych alimentów wracają regularnie co jakiś czas. Komu jednak miałyby one przysługiwać, w jakiej sytuacji oraz w jakiej wysokości – odpowiadamy w dzisiejszym artykule. Być może regulacje związane z alimentami natychmiastowymi pojawią się jeszcze w 2023 roku w Polsce - pisze adwokat Katarzyna Bórawska.

28.01.2023

Niebezpieczna blokada zgody na przeniesienie praw autorskich

Prawo cywilne

Proponowane zmiany w prawie autorskim mają fundamentalne znaczenie dla wielu branż, ale na pewno szczególne dla branży audiowizualnej, gdzie proces produkcji jest niezwykle czasochłonny, kosztowny, a wynik zależy od wielu czynników, często leżących poza kontrolą nabywcy praw. Decyzje dotyczące eksploatacji dzieł, w które zainwestowano masę czasu i pieniędzy, muszą uwzględniać trudną rzeczywistość po-covidową, rynkową i geopolityczną.

27.01.2023

UOKiK: „Kwit dochodowy” to nie zawsze korzystna inwestycja

Prawo cywilne Rynek i konsument

Firma, która wystawia weksle, by pozyskać od konsumentów fundusze na swoją działalność, wprowadza konsumentów w błąd co do bezpieczeństwa ich pieniędzy i obiecywanych zysków - uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes Urzędu nałożył na spółkę ponad 150 tys. zł kar i nakazał jej natychmiast zaniechać kwestionowanych praktyk.

25.01.2023

Najem pojazdów to inwestycja z ryzykiem - UOKiK stawia zarzuty

Prawo cywilne Rynek i konsument

Firma Total Finance z Warszawy, która oferowała inwestycje w pojazdy i czerpanie zysków z ich wynajmu, otrzymała z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zarzuty dotyczące wprowadzania konsumentów w błąd co do braku ryzyka takiej inwestycji, a także co do danych pojazdu wskazanego w umowie. Przedsiębiorcy grozi kara do 10 proc. rocznego obrotu.

24.01.2023

Prof. Markiewicz: Wynagrodzenia twórców odpowiednie i proporcjonalne  – czyżby?

Prawo cywilne Nowe technologie Prawo gospodarcze

Jest ryzyko, że projektowane przepisy o wynagrodzeniach nie zapewnią twórcom odpowiedniego i proporcjonalnego wynagrodzenia. Niewątpliwie konieczny jest wyraźny przepis konstytuujący tego rodzaju prawo twórców, powiązany z normą uznającą nieważność postanowień umowy sprzecznych z tą regułą i zasadami odpowiedniej korekty umowy - twierdzi prof. Ryszard Markiewicz.

23.01.2023

Ogrodzenie taśmą przez właściciela oblodzonego chodnika lub domu, nie zwalnia z odpowiedzialności

Samorząd terytorialny Prawo cywilne Nieruchomości

Wprawdzie to do gminy należy obowiązek zapewnienia czystości i porządku na swoim terenie, w tym zbieranie błota, śniegu czy lodu, jednak właściciele nieruchomości odpowiadają za utrzymanie w stanie umożliwiającym bezpieczne przejście chodników, położonych bezpośrednio przy granicy ich nieruchomości. Nie zwalnia ich z tego obowiązku wygrodzenie taśmą oblodzonego chodnika lub domu.

21.01.2023

Wypadek na stoku - czy zarządca musi zapłacić odszkodowanie?

Prawo cywilne Turystyka BHP

Trudno uznać, że zarządca stoku ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za każdy wypadek narciarza, do którego dojdzie na stoku. Sądy przeważnie nie kwalifikują bowiem jego działalności jako przedsiębiorstwa napędzanego siłami przyrody. Jeśli jednak zaniedba swoich obowiązków, może odpowiadać na zasadzie winy.

21.01.2023

Waloryzacja wynagrodzenia w zamówieniach publicznych budzi wątpliwości

Prawo cywilne Zamówienia publiczne

Odpowiedzią na zachodzące na rynku zmiany oraz narzędziem mającym służyć przywróceniu równowagi ekonomicznej stron kontraktu miała być waloryzacji wynagrodzenia. Wprowadzenie odpowiednich i adekwatnych klauzul waloryzacyjnych ma bowiem przyczyniać się do zapewnienia ochrony stronom kontraktu i urealnienia wynagrodzenia wykonawcy, co w konsekwencji ma również sprzyjać prawidłowej realizacji umowy.

20.01.2023