SN odpowie, czy odszkodowanie z OC można obniżyć o rabaty

Prawo cywilne

Czy zakład ubezpieczeń może obniżyć należne odszkodowanie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku kolizji o rabaty oraz ulgi na części i materiały służące do naprawy pojazdu? Czy poszkodowany ma obowiązek ugodzić się z zakładem, aby zminimalizować szkodę? Izba Cywilna Sądu Najwyższego odpowie na te pytania w formie uchwały.

29.06.2022

Informowanie klientów o zmianach przepisów dużym wyzwaniem dla prawników

Prawo karne Samorząd terytorialny Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne Doradca podatkowy Prawo pracy Spółki Prawo gospodarcze RODO Prawo unijne

Czasy, w których przedsiębiorca przynosił do swojego prawnika teczkę z dokumentami i niczym się już nie interesował, minęły. Teraz konieczny jest nieustający kontakt, bo niemal każdą transakcję i poradę muszą poprzedzać dyskusje i wyjaśnienia. Klienci muszą wiedzieć chociażby, jak przygotowywać dokumenty, by nie narazić się na dotkliwe konsekwencje.

28.06.2022

NSA: Skarga kasacyjna w sprawie prywatnej to nie informacja publiczna

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości RODO

Treść skargi nadzwyczajnej w prywatnej sprawie nie jest informacją publiczną - uznał Naczelny Sąd Administracyjny. Rzecznik praw obywatelskich uważał, że argumentacja prawna skargi nadzwyczajnej jest na tyle istotna dla życia publicznego, że powinna podlegać udostępnieniu, natomiast według prokuratury chodziło o naruszenie interesu prawnego osoby prywatnej, co nie jest "sprawą publiczną".

28.06.2022

Frankowicze przedsiębiorcy zaczynają wygrywać w sądach

Prawo cywilne Kredyty frankowe

O ile wyroki o nieważności kredytów frankowych stały się praktycznie normą dla konsumentów, to droga do tego celu przedsiębiorców dopiero się kształtuje. Pojawiają się jednak już pierwsze jaskółki zmian i zapadają pierwsze prawomocne wyroki w sprawach frankowych dotyczących firm. Przyczyniła się do tego niedawna uchwała Sądu Najwyższego.

28.06.2022

UOKiK sprawdza podwyżkę opłat w Biurze Maklerskim mBanku

Prawo cywilne Rynek i konsument Finanse

Klienci Biura Maklerskiego mBanku poskarżyli się na podwyżkę opłat za depozyt zagranicznych papierów wartościowych, a urząd wszczął w tej sprawie postępowanie wyjaśniające. Sprawdza m.in., czy bank miał prawo jednostronnie wprowadzić zmianę w wykonywanych umowach oraz czy umożliwia konsumentom rozwiązanie umowy bez ponoszenia kosztów.

27.06.2022

SN: Członek SKOK nie pokrywa straty bilansowej kasy

Prawo cywilne Finanse

Jeśli dany przepis może zostać interpretowany w różny sposób, przypisanie mu danego znaczenia, mieszczącego się w granicach tej interpretacji, nie oznacza błędnej wykładni - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i oddalił skargę Prokuratora Generalnego. Upadająca kasa oszczędnościowo-kredytowa domagała się od członka kasy pokrycia jej straty bilansowej.

27.06.2022

SN oceni, czy radca nominowany na sędziego może udzielać dalszych pełnomocnictw

Prawo cywilne Zmiany w k.p.c.

Pełnomocnik, który został powołany na urząd sędziego nie może następczo zatwierdzać czynności swoich substytutów. Ale mocodawca czynności procesowych - tak. Sąd Okręgowy powziął wątpliwość na tle procesu o podział majątku, którą przedstawił Sądowi Najwyższemu: Czy udzielone przez radcę prawnego adwokatowi dalsze pełnomocnictwo procesowe traci moc prawną w takich okolicznościach?

25.06.2022

SO: Gdy turysta nie przyjeżdża w terminie do hotelu - traci zadatek

Prawo cywilne Rynek i konsument

Turystka straciła ponad 2 tys. zł, gdyż nie przyjechała w ustalonym terminie do hotelu, gdzie miała zapewnioną rezerwację pokoju. Kwota dana przy zawarciu umowy, musiała mieć skonkretyzowany cel, jakim było zabezpieczenie wykonania tejże umowy, a zatem stanowiła ona zadatek, nie zaś zaliczkę - orzekł Sąd Okręgowy. I dodał, że na tę rezerwację mogły przyjechać inne, wskazane przez powódkę osoby.

25.06.2022

SN: Dziecko nie może spłacać zaległego czynszu rodziców

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Obciążenie dziecka obowiązkiem zapłaty należności z tytułu czynszu najmu oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu za ten okres solidarnie z rodzicami nie miało podstaw prawnych - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, zgadzając się z rzecznikiem praw obywatelskich, że nakaz zapłaty naruszył konstytucyjne zasady oraz prawa i wolności człowieka i obywatela.

24.06.2022

SN: Umowa o zakazie konkurencji z prezesem banku wymaga uchwały rady nadzorczej

Prawo cywilne Prawo pracy

Samo złożenie podpisów przez członków zarządu banku pod umową o zakazie konkurencji nie wystarczy. Potrzebna jest uchwała rady nadzorczej. Była sporządzona umowa o zakazie konkurencji z prezesem banku, ale rada nadzorcza nie podjęła w tej sprawie uchwały, co jest wymagane w prawie spółdzielczym - orzekł Sąd Najwyższy i oddalił skargę kasacyjną o wypłatę odszkodowania.

24.06.2022

Kryzys na lotniskach odbije się na planach wakacyjnych, a odszkodowania niepewne

Prawo cywilne Rynek i konsument Transport

Trzydniowy strajk personelu pokładowego i pilotów linii Brussels Airlines oznacza odwołanie około 60 procent lotów w tym czasie - informuje belgijski przewoźnik. Zapowiadają się też strajki personelu latającego w Wielkiej Brytanii, Lufthansa odwołuje kolejne wakacyjne loty. A w Polsce trwają rozmowy z kontrolerami lotów, których brak na stanowiskach może doprowadzić raz jeszcze do chaosu, jaki obserwowaliśmy pod koniec kwietnia.

24.06.2022

Dłużnik ma pełnomocnika, więc wniosek o upadłość tylko elektronicznie - sądy na nowo interpretują przepisy

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie

Biednemu wiatr w oczy - tak w ocenie wielu prawników można podsumować to, jak sądy zaczęły interpretować przepisy dotyczące upadłości. Uważają, że osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, może złożyć taki wniosek w formie papierowej tylko, jeśli nie reprezentuje jej pełnomocnik zawodowy. Gdy ten wchodzi do gry, możliwa jest jedynie forma elektroniczna. A system nadal szwankuje.

21.06.2022

SN wyjaśni, według jakich zasad wierzyciel ma być obciążony kosztami umorzonej egzekucji

Prawo cywilne Prawnicy

Nadal, kilka lat po wejściu w życie ustawy o kosztach komorniczych z 2018 roku, sądy mają problem z rozstrzygnięciem co do stosowania tych opłat. W związku z tym mnożą się pytania skierowane do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego o wykładnię przepisów. Jedno z nich skierował Sąd Rejonowy w Rybniku rozpoznając zażalenie wierzyciela. Chodzi o opłatę stosunkową.

18.06.2022

Cofnięcie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności jest trudne

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Syn przebywający w Anglii i regularnie dokonujący przelewów pieniężnych na utrzymanie matki nie może być uznany za niewdzięcznego - orzekł Sąd Okręgowy w Poznaniu. Oddalił powództwo matki o cofnięcie darowizny mieszkania. Dodał, że pod pojęcie "rażącej niewdzięczności" podpadają przede wszystkim przestępstwa skierowane przeciwko życiu, zdrowiu, czci i godności osobistej oraz majątku darczyńcy.

18.06.2022

Zamiast księcia kot w worku – luka w prawie szkodliwa dla zwierząt i ich właścicieli

Środowisko Prawo cywilne

W polskich przepisach wciąż nie ma definicji rasowego psa i kota – miała ją wprowadzić tzw. piątka dla zwierząt, ale ta część przepadła przez protesty wobec propozycji budzących większe kontrowersje. Brak przepisów to gratka dla oszustów oraz wątpliwej jakości hodowli. Cierpią więc na tym i ludzie, i zwierzęta. Jednak strat poniesionych na skutek oszustwa można dochodzić na gruncie prawa cywilnego.

18.06.2022

Była dzieckiem, gdy powstał dług, teraz ma go spłacać - skarga do SN

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Kobieta została obciążona długiem mieszkaniowym, który powstał, gdy była dzieckiem i mieszkała w lokalu z matką. Skargę nadzwyczajną w tej sprawie skierował do Sądu Najwyższego Rzecznik Praw Obywatelskich, który uważa, że w świetle prawa nie powinna ona ponosić za to odpowiedzialności. - Wydając nakaz zapłaty sąd nie sprawdził, że w okresie powstania długu była ona niepełnoletnia - zwraca uwagę RPO.

17.06.2022

NSA: Recenzja wydawnicza monografii bez ubezpieczenia zdrowotnego

Prawo cywilne Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Przedmiotem umowy było wykonanie dzieła oznaczonego jako recenzja wydawnicza monografii. Prezes NFZ uznał jednak, że była to umowa o świadczenie usług, więc wydał decyzję, zgodnie z którą autor podlegał obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Sądy administracyjne nie podzieliły tej oceny i wyeliminowały sporne rozstrzygnięcie z obrotu prawnego.

17.06.2022

Umowy leasingu będą zawierane także przez internet

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

W 2021 roku polski sektor leasingowy pomógł blisko 900 tys. przedsiębiorcom w nabyciu aktywów o wartości 88 mld zł dla blisko 900 tysięcy przedsiębiorców. Wszystkie umowy musiały być jednak zawarte w formie pisemnej. Nawet w czasie epidemii nie można było zawrzeć ich zdalnie. Ministerstwo Sprawiedliwości w końcu jednak zmienia Kodeks cywilny i dopuszcza umowę przez e-mail, SMS czy telefon.

13.06.2022

SN: Dług spadkowy wygasł, a sąd błędnie podzielił spadek

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Córki zmarłego z drugiego małżeństwa nie otrzymały równowartości 1/3, a tylko 5 procent spadku. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uznała błąd sądu, który pięć lat temu wydał prawomocne orzeczenie. Polegał on na nieuprawnionym uwzględnieniu wniosku spadkobierczyni o rozliczenie długu spadkowego, który został spłacony.

13.06.2022

Dziecko ma odziedziczyć długi? Będzie łatwiej odrzucić spadek

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Spraw o udzielenie zezwolenia na odrzucenie spadku, który ma dziedziczyć dziecko jest bardzo dużo, stanowią one istotny procent spraw nieprocesowych dotyczących małoletnich, obok tych dotyczących władzy rodzicielskiej oraz kontaktów. Teraz Ministerstwo Sprawiedliwości chce by zgoda sądu na dokonanie w imieniu dziecka czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu przez jego opiekuna nie była konieczna.

11.06.2022