Mikołaj Lech: Czego muzycy mogą się nauczyć ze sporu o nazwę KOMBI?

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Czy wystarczy zastrzec znak towarowy, aby przejąć prawa do nazwy zespołu muzycznego? Co w takim przypadku może zrobić pominięty w zgłoszeniu założyciel? W końcu, czy pomysłodawca nazwy, ma do niej prawa autorskie? Spory, które toczą ze sobą byli członkowie zespołu KOMBI dostarczają nam odpowiedzi na te i inne pytania - pisze rzecznik patentowy Mikołaj Lech.

16.09.2022

Strasburg: Słowa Dody nie naruszyły uczuć religijnych, wolność wypowiedzi zwyciężyła

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

W sprawie piosenkarki Doroty Rabczewskiej przeciwko Polsce Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł naruszenie wolności wypowiedzi i zasądził na jej rzecz 10 tys. euro zadośćuczynienia. Polski sąd skazał ją za obrazę uczuć religijnych i nakazał zapłacić 5 tys. zł. Chodziło o jej słowa wypowiedziane w 2019 r. w wywiadzie prasowym o autorach Biblii, którzy mieli być "naprutymi winem i palącymi jakieś zioła"

16.09.2022

TSUE wypowie się na temat dostępu do akt niejawnych w postępowaniach krajowych

Prawo cywilne

22 września zapadnie wyrok w - co prawda węgierskiej sprawie - ale dotyczącej pozbawienia ochrony międzynarodowej cudzoziemca w oparciu o niejawną opinię służb specjalnych. Miały one stwierdzić, że stanowi on zagrożenie dla bezpieczeństwa. Pytanie prejudycjalne dotyczy tego, czy cudzoziemiec oraz jego pełnomocnik powinni mieć prawo dostępu do, co najmniej, istoty niejawnych informacji stanowiących podstawę np. decyzji o cofnięciu statusu uchodźcy.

16.09.2022

Prokuratura chce unieważnienia umowy, bo nie zawierała przejrzystego mechanizmu wymiany waluty

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną dotyczącą umowy kredytu złotowego indeksowanego kursem franka szwajcarskiego ponieważ uważa, że doszło do naruszenia zasad oraz praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji RP, jak też rażącego naruszenia prawa. Prokurator Generalny wniósł więc o uchylenie zaskarżonego orzeczenia.

13.09.2022

Sądowa wykładnia testamentu może uratować ostatnią wolę zmarłego

Prawo cywilne

Ostatnia wola zmarłego nie zawsze jest przygotowana w sposób, który nie budzi wątpliwości. Zdarza się, że to sąd musi dokonać wykładni także w zakresie tego, kto i w jakim udziale jest spadkobiercą. Warto to rozważyć sporządzając ostatnią wolę, pamiętając też o możliwości zapisu windykacyjnego, czy ubiegania się o zachowek.

13.09.2022

SA: Bezpodstawne wzbogacenie banku na kredycie frankowym

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Sąd Apelacyjny w Katowicach unieważnił dwie umowy kredytowe. Ustalił, że stosunek prawny kredytu hipotecznego ze zmienną stopą procentową wynikający z umowy pomiędzy pozwanym bankiem a powodami nie istnieje, ponieważ obie umowy miały takie wady jak: przemilczane koszty całego kredytu, niejasne zapisy dotyczące przeliczenia na złoty i stosowanie własnych kursów walut.

13.09.2022

UOKiK przygląda się opłatom za reklamacje u operatorów telefonicznych

Prawo cywilne Rynek i konsument

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zareagował na skargi dotyczące pobierania opłat za połączenia z infoliniami od klientów sieci Orange i nju mobile, np. przy składaniu reklamacji lub zgłaszaniu awarii. I wszczął postępowanie przeciwko Orange Polska. Sprawdza również podobne praktyki T-Mobile, a w toku jest również postępowanie wyjaśniające wobec P4.

12.09.2022

Umowa barterowa i informacja uchroni influencera przed zarzutem kryptoreklamy

Prawo cywilne Nowe technologie Prawo gospodarcze

Gdy influencer poleca zastosowanie produktu lub skorzystanie z usługi i nie oznacza prezentowanych przez siebie treści jako reklamę, mimo że uzyskuje za taką promocję korzyść majątkową, mamy do czynienia z kryptoreklamą. Tego wymaga prawo, a taka współpraca przedsiębiorcy z influencerem powinna być uregulowana umową o świadczeniu pieniężnym lub barterowym.

12.09.2022

SA: Kary za opóźnienia mimo częściowego wykonania robót

Prawo cywilne Budownictwo

Podstawą do miarkowania kary umownej zastrzeżonej na wypadek zwłoki w wykonaniu zobowiązania i liczonej za każdy dzień zwłoki, może być także okoliczność, że zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane. Jednak w tym przypadku umowa dotyczyła dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, zatem aby system mógł poprawnie funkcjonować, istotne było kompleksowe usunięcie wszelkich wad i usterek.

12.09.2022

Łabędź, gęś i żuraw nadal będą stołować się na koszt rolnika

Środowisko Prawo cywilne Administracja publiczna

Łabędzie i żurawie, które zasiedziały się na zimę, nadal będą żerować na uprawach rolnych. Za darmo, bo państwo nie chce płacić za poczynione przez ptaki szkody. Zdaniem ministerstwa klimatu i środowiska, zmiana przepisów nie rozwiąże problemu, bo trudno oszacować i udowodnić, który gatunek ptactwa zawinił. Resort nie dopuszcza też przesyłania zgłoszeń szkód SMS-em.

10.09.2022

Opłatę rezerwacyjną deweloper musi zwrócić niezwłocznie

Prawo cywilne Rynek i konsument Budownictwo

Przepisy regulujące sytuacje, w których opłata rezerwacyjna ma podlegać zwrotowi, mają charakter bezwzględnie obowiązujący, więc strony nie mogą ich zmienić w zawartej umowie, a postanowienia umowne sprzeczne z art. 34 ustawy lub mające na celu ich obejście, będą mogły zostać uznane za nieważne.

10.09.2022

SN odmawia rozpoznawania indywidualnych spraw frankowych - pyta o istotny problem prawny

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Coraz częściej Izba Cywilna Sądu Najwyższego odmawia przyjęcia skarg związanych z kredytami denominowanymi w walutach obcych. Przyczyną jest brak istotnego problemu prawnego, którego wyjaśnienie przyczyni się do rozwoju jurysprudencji. Tymczasem - jak uznał Sąd Najwyższy - problemy dotyczące abuzywności postanowień umownych pozostają bez wpływu na rozstrzygnięcie, skoro doszło do naruszenia zasady swobody umów.

08.09.2022

Więcej spraw dla sądów rejonowych, mniej wniosków o wyłączenie sędziego - po roku bliżej noweli k.p.c

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Po roku rząd przyjął projekt nowelizacji procedury cywilnej z 2019 r. Zmiany mają objąć m.in. przepisy dotyczące posiedzenia przygotowawczego, więcej pracy czeka sądy rejonowe, bo do 150 tys. zł podwyższony ma zostać próg wartości przedmiotu sporu decydujący o właściwości sądu okręgowego. Ukrócone mają być wnioski o wyłączanie sędziów, którzy nie są w składzie orzekającym.

06.09.2022

Odpowiedzialność "instant" - czynnik w procesie zarządzania kryzysem mediowym

Prawo cywilne RODO

Dyliżansy zostały zastąpione przez samochody z silnikiem spalinowym. Te ostatnie powoli wypierane są przez bezzałogowe, auta elektryczne. Świat się zmienia i to szybko. Czy tak samo zmieniają się zasady odpowiedzialności za naruszenia praw własności intelektualnej i dóbr osobistych w mediach? Czy zmienia się algorytm zarządzania kryzysem medialnym? - zastanawia się adwokat Krzysztof Czyżewski.

06.09.2022

Przedawnienie roszczeń banków w sprawach frankowych wciąż kontrowersyjne - kolejne pytania do TSUE

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Od tzw. odsetkowej uchwały Sądu Najwyższego minął już rok, a nadal jest ona kulą u nogi frankowiczów. 12 października TSUE zdecyduje, co z wynagrodzeniem za korzystanie z kapitału kredytu, w razie uznania umowy za nieważną. Zajmie się też inną palącą kwestią - biegiem terminu przedawnienia roszczeń banków. Tymczasem kolejne sądy szykują się do podobnych pytań.

06.09.2022

UOKiK oskarża banki o utrudnianie dostępu do wakacji kredytowych

Prawo cywilne Rynek i konsument Finanse

Uniemożliwienie konsumentom wystąpienia o wakacje kredytowe na wszystkie okresy za pomocą jednego wniosku – takie działania mogą, zgodnie z obowiązującym prawem, skończyć się dla banków karami finansowymi. I prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów BNP Paribas, Getin Noble Bank i Bankowi Pocztowemu.

05.09.2022

Ochojski: Wywłaszczenia pod CPK „najkorzystniejsze w UE", skąd więc protesty?

Prawo cywilne Nieruchomości

Gdyby uwierzyć autorom przepisów o wywłaszczeniach na rzecz budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, można nabrać przekonania, że przed osobami, których nieruchomości leżą na terenie przyszłych inwestycji CPK rozciąga się pasmo korzyści, bo w ramach „najkorzystniejszego w UE systemu odszkodowań” mają być im wypłacane odszkodowania o wartości „od 120 do 140 procent wartości nieruchomości”.

05.09.2022

Działalność windykacyjna do uregulowania

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Ministerstwo Sprawiedliwości chce uregulować zawód windykatora, mylony dotychczas z komornikiem. Takie zajęcia maja podlegać licencjonowaniu i nadzorowi ministra gospodarki, a przedsiębiorcy windykacyjni powinni podejmować działania zmierzające do polubownego załatwienia sporów o zaległości. Rząd ma przyjąć projekt stosownej ustawy jesienią br.

04.09.2022

Spór o mur – swój blok można ogrodzić, ale inni mieszkańcy osiedla też mają prawa

Prawo cywilne Budownictwo

Zamiast prostej drogi do metra, labirynt Minotaura – to nie tylko plaga nowych osiedli, własna, ogrodzona przestrzeń, zamarzyła się też wielu mieszkańcom starszych części miasta. Jak uczy historia, każdą fortecę można zdobyć, również tę sąsiada - w takim przypadku warto wystąpić do sądu o ustanowienie służebności.

03.09.2022