Konferencja organizowana jest przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Naczelną Radę Adwokacką. Odbędzie się stacjonarnie w auli Starej Biblioteki Uniwersytetu oraz online. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Prawo.pl

Czytaj: Uchwała czy ustawa w sprawie KRS? Zły wybór może otworzyć puszkę Pandory >>

Link do konferencji>>

Trzy panele - od praworządności, po proces karny

Restytucja to słowo, które łączy trzy panele konferencji. Tematem pierwszego będzie Restytucja praworządności – konieczności i ograniczenia, moderatorem jest prof. dr hab. Robert Grzeszczak (Uniwersytet Warszawski, Przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk).
Prof. UW dr hab. Ryszard Piotrowski omówi konstytucyjną tożsamość władzy sądowniczej a dr hab. Mikołaj Małecki (Uniwersytet Jagielloński)
ustrojowe dylematy naprawy władzy sądowniczej.

Drugi panel poświęcony będzie procesowi cywilnemu – od upadku ku restytucji, moderatorem będzie adwokatka dr Kamila Mrozek z Uniwersytetu Wrocławskiego. Prof. dr hab. Tadeusz Zembrzuski, radca prawny z Uniwersytetu Warszawskiego i  prof. dr hab. Robert Kulski, adwokat, prof. Uniwersytetu Łódzkiego - omówią Instytucje procesu cywilnego. Stan obecny oraz przywracanie standardów rzetelnego procesu cywilnego.

Trzeci panel poświęcony będzie procesowi karnemu. Moderatorem będzie adw. dr Zuzanna Kulińska-Kępa (Uniwersytet Warszawski),  prof. dr hab. Sławomir Steinborn, sędzia SA, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, adw. prof. UJ dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka (Uniwersytet Jagielloński) omówią kryzys wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, a także zdiagnozują przyczyny i spróbują ocenić środki zaradcze.