Pełnomocnik stracił zaufanie, mocodawca może pełnomocnictwo odwołać

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Zgodnie z orzecznictwem, także Sądu Najwyższego, udzielenie pełnomocnictwa jest wyrazem szczególnego zaufania, a to oznacza, że może ono być w każdej chwili odwołane, a nie tylko gaśnie w momencie śmierci mocodawcy lub samego pełnomocnika. Do takiego odwołania nie potrzeba też szczególnej formy, wystarczy oświadczenie woli o odwołaniu.

19.02.2022

SN odpowie na pytania o szacowanie szkód w uprawach po polowaniu

Samorząd terytorialny Prawo cywilne

Jeszcze w tym kwartale Izba Cywilna Sądu Najwyższego powinna rozstrzygnąć o prawie do sądu w sytuacji braku skutecznego odwołania od szacowania ostatecznego szkód powstałych w czasie polowania przez myśliwych. Sąd w Gliwicach uważa, że nie wystarczy protokół o oszacowaniu szkód spowodowanych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny.

19.02.2022

Król-Całkowska: Minister sprawiedliwości chce pomóc ofiarom błędów lekarskich

Prawo karne Prawo cywilne Zawody medyczne

Działający od niedawna Instytut Ekspertyz Sądowych ma szansę opracować standardy orzecznicze niezbędne w procesach o odszkodowania za błędy w sztuce medycznej. Sceptycznie oceniam natomiast możliwość stworzenia standardów medycznych przez ten instytut  – mówi dr hab. prof. nadzw. Justyna Król-Całkowska z Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

19.02.2022

Covidowe ograniczenia rujnują urlop - ubezpieczenie nie zawsze pomocne

Prawo cywilne Rynek i konsument

Ubezpieczenie turystyczne zapewnia zwrot kosztów leczenia dla osób, które zachorują na wyjeździe lub trafią na kwarantannę, ale nie w każdej sytuacji podróżny będzie miał ochronę. Problemy mogą pojawić się szczególnie w przypadku wyjazdów indywidualnych, gdy covidowe ograniczenia uniemożliwią wyjazd lub powrót, albo zatrzymają turystę w przymusowej izolacji.

19.02.2022

W sądach coraz więcej e-rozpraw. I wciąż pytania o prawa stron

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

W styczniu tego roku udział spraw rozpatrywanych w sądach w trybie wideokonferencji wzrósł do ponad 13 proc. Może wydawać się, że to nadal niewiele, ale w 2021 r. było to nieco ponad 7,3 proc., a w 2020 r. poniżej 3 proc. E-rozprawy stają się więc coraz popularniejsze, choć prawnicy coraz częściej podkreślają, że powinny pozostać rozwiązaniem szczególnym, a nie zasadą.

18.02.2022

Linie lotnicze zmieniają trasy, ubezpieczyciele zrywają kontrakty

Prawo cywilne Transport

Międzynarodowe firmy ubezpieczeniowe od 14 lutego przestaną ubezpieczać samoloty latające na Ukrainę w związku z ryzykiem działań bojowych. W wyniku tych decyzji - przewoźnicy będą zmuszeni do anulowania lotów. I tak już norweskie linie lotnicze Norwegian i holenderskie KLM poinformowały o zaprzestaniu do odwołania lotów nad terytorium Ukrainy "w związku z napięta sytuacją".

14.02.2022

Sprawa zniesławienia osób LGBT+ wraca na wokandę

Prawo karne Prawo cywilne

Sąd Okręgowy w Gdańsku ponownie rozpatruje sprawę homofobicznych haseł rozpowszechnianych z ciężarówek jeżdżących po Warszawie, Poznaniu i Gdańsku. "Homofobusy" to element akcji Fundacji Pro-Prawo do Życia, z którą od 2019 r. walczy stowarzyszenie na rzecz osób LGBT Tolerado.

14.02.2022

Niewiadomski: "Frankowy" wydział stosuje zwykłe prawo cywilne

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Wbrew wątpliwościom, a nawet zarzutom ze strony niektórych prawników, utworzonego w Sądzie Okręgowym w Warszawie XXVIII Wydziału Cywilnego, często potocznie nazywanego wydziałem „frankowym”, nie można uznać za sąd wyjątkowy. Chociażby dlatego, że stosuje on dokładnie te same regulacje prawne, jak i wszystkie inne sądy powszechne - pisze sędzia Tomasz Niewiadomski, przewodniczący wydziału.

14.02.2022

Kupujący zrezygnuje z mieszkania z powodu wady istotnej, ale przepis nieprecyzyjny

Prawo cywilne Nieruchomości

Klient dewelopera będzie mógł zrezygnować z zakupu mieszkania, gdy stwierdzi, że są w nim wady istotne, a dodatkowo potwierdzi to ekspertyza rzeczoznawcy budowlanego. Takie uprawnienie daje mu nowa ustawa deweloperska. Problem w tym, że do końca nie wiadomo, co jest taką wadą. W praktyce będzie więc zapewne dochodziło do sporów na tym tle.

14.02.2022

Zeznania zdalne - trzeba przygotować się do nowoczesnej rozprawy

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

O ile kiedyś konieczność składania zeznań wiązała się najczęściej z osobistym stawiennictwem w sądzie rozpoznającym sprawę, o tyle dziś nie zawsze jest to konieczne. Oczekując na rozprawę odbywającą się za pośrednictwem łączy internetowych, warto dobrze wybrać miejsce, z którego będziemy łączyli się z sądem i postarać się o odseparowanie od innych.

14.02.2022

Narciarz odpowiada, jeśli zawini i wyrządzi szkodę

Prawo cywilne Ubezpieczenia

Niedawne zderzenie narciarzy w Białce Tatrzańskiej, skutkujące złamaniem kręgosłupa u kobiety, pokazuje na znaczenie polisy ubezpieczeniowej dla narciarzy. W Polsce ubezpieczenia te nie są obowiązkowe, tak jak to ma miejsce we Włoszech, ale użytkownikom stoków mogą się przydać. Przy braku ubezpieczenia sprawca zdarzenia może płacić za jego skutki z własnej kieszeni.

12.02.2022

Pozew za krytyczną ocenę usługi? Konsumencka opinia to nie hejt

Prawo cywilne Rynek i konsument

Towar przyszedł uszkodzony, trudny kontakt ze sprzedawcą – taka treść opinii nie jest naruszeniem dóbr osobistych, o ile oczywiście jest prawdziwa. Choć bywa, że firmy czasem w takich sytuacjach grożą pozwem, trzeba pamiętać, że usługi to nie zmarli - nie stosuje się zasady, że można o nich mówić albo dobrze, albo wcale.

12.02.2022

Nowi sędziowie w SN to niepewne wyroki - skarżący kasacyjnie mogą być zaniepokojeni

Prawo cywilne Prawnicy

Kryzys panujący w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego dotyka od trzech lat wszystkich, którzy składają skargi kasacyjne. Ostatnio jednak nasilił się po wyroku Trybunału w Strasburgu z 3 lutego br. Będzie więc fala pozwów, wielkie koszty, w tym - kasacji w sprawie niewłaściwie obsadzonego sądu. Dotyczy to Izby, która ma rozstrzygać problemy kredytów frankowych, sporów o dział spadku czy uchwał spółek.

11.02.2022

Ustawa ograniczająca egzekucję z majątku rolnika podpisana

Prawo cywilne Prawnicy

Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którą należące do rolnika zwierzęta nie będą wyłączane z egzekucji komornika w przypadku skierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości gospodarstwa rolnego. Chodzi o zabezpieczenie kredytów zaciąganych przez rolników.

10.02.2022

Zakaz składania zeznań przez pełnomocnika - nowy projekt senacki

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Senatorowie przygotowali projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, w którym wyraźnie zaznaczono zakaz występowania pełnomocników w charakterze świadków. Jednak taki zapis może być wykorzystywany w sposób sprzeczny z prawem; aby wyeliminować niewygodnego świadka, można by ustanowić go swoim pełnomocnikiem.

10.02.2022

W pandemii sąd orzeka jednoosobowo, ale czy zgodnie ze standardami?

Prawo karne Prawo cywilne Zmiany w k.p.c.

Składy sądów zarówno cywilnych, jak i karnych w czasie pandemii Covid-19 nadal budzą wątpliwości i powodują rozbieżne interpretacje. Zmiany te wydają się być niezgodne ze standardem konstytucyjnym oraz standardem wynikającym z wiążącego Polskę prawa międzynarodowego. Sąd Najwyższy próbuje je teraz wyjaśniać w swoich najnowszych orzeczeniach.

08.02.2022

Polisa OC obejmuje też uzasadniony nocleg dla poszkodowanych w wypadku

Prawo cywilne Transport

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z jednej strony chroni kierowców przed finansowymi konsekwencjami spowodowania przez nich kolizji lub wypadku, a z drugiej zapewnia poszkodowanym uzyskanie rekompensaty za poniesione szkody. Roszczenia ze strony poszkodowanych pokrywa ubezpieczyciel, który wystawił polisę, a nie sprawca.

07.02.2022

SN: Wierzyciel nie płaci za egzekucję, gdy dłużnik upada

Prawo cywilne

Gdy dłużnik ogłosił upadłość przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego, a komornik umorzył postępowanie, nie można pobrać opłaty od wierzyciela - taki jest sens uchwały trzech sędziów Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej, która rozważała niejasne pojęcie "niecelowych kosztów egzekucji".

05.02.2022

Nowe oblicze wyprzedaży, czyli dyrektywa Omnibus dużo zmieni w e-commerce

Prawo cywilne Rynek i konsument

W czasie sezonowych wyprzedaży nie raz słyszy się o nieuczciwych praktykach sprzedawców i celowym zawyżaniu cen w okresach poprzedzających obniżki, tak aby te wyglądały na szczególnie atrakcyjne. Tegoroczne zimowe wyprzedaże to jednak ostatnie, kiedy konsumenci mogą czuć się zagrożeni takimi nieuczciwymi praktykami - pisze radca prawny Aleksandra Zaliwska.

05.02.2022