Infrastruktura krytyczna musi mieć plany obrony

Właściciele i operatorzy tzw. infrastruktury krytycznej zobowiązani są do opracowania planów ochrony tych obiektów. Nowe rozporządzenie, którego projekt skierowany do Komitetu Stałego Rady Ministrów...

24.02.2010

Fajerwerki mają być bezpieczne

Firmy produkujące i sprzedające wyroby pirotechniczne będą musiały zapewnić, aby spełniały one zasadnicze wymagania i potwierdzić to poprzez oznakowanie. Nowe przepisy o materiałach wybuchowych...

24.02.2010

"Stress test" w bankach. Nowe regulacje

KNF przyjęła długo oczekiwaną "Rekomendację T". Rekomendacja T jest zbiorem dobrych praktyk w zakresie udzielania kredytów detalicznych. Głównym celem jest poprawa jakości zarządzania ryzykiem w...

24.02.2010

Sąd zaprotokołuje także elektronicznie

Podczas posiedzenia Rady Ministrów 23 lutego br. rozpatrzony ma być m.in. projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego wprowadzającej tzw. protokół elektroniczny....

23.02.2010

Czy znikną wydziały rodzinne?

Pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości zakładający likwidację wydziałów ds. rodzinnych i nieletnich w sądach rejonowych w ocenie rzecznik praw dziecka budzi obawy o zagwarantowanie odpowiedniej ochrony...

23.02.2010

MS: nie trzeba nowej ustawy dla sądów

Nie ma potrzeby uchwalania nowej ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, wystarczy nowelizacja obecnie obowiązującej twierdzi Ministerstwo Sprawiedliwości. Według resortu nie ma też oporu...

23.02.2010

Protokół z rozprawy może być nagrany

Usprawnienie postępowania sądowego to główny cel przyjętego 23 lutego br. przez rząd projektu nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, która wprowadzi do sądów możliwość zapisywania przebiegu...

23.02.2010

Trwają prace nad ustrojem sądów powszechnych

W Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie, w którym po raz pierwszy udział jednocześnie wzięli przedstawicieli władz Krajowej Rady Sądownictwa, Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia...

22.02.2010
1    179  180  181  182  183 
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski