Prezydent RP podpisał 1 marca 2010 r.stawę z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, która m.in. uchyla art. 80 Kodeksu cywilnego. Zmiana ta ma na celu zwiększenie aktywności osób nie mogących czytać w obrocie prawnym, w tym w obrocie gospodarczym. Przedsiębiorcy nie mogący czytać nie będą już zobowiązani do ponoszenia dodatkowych kosztów związanych ze składaniem oświadczeń woli w formie aktu notarialnego.  Nowelizacja wpłynie jednak na zmniejszenie przychodów notariuszy, przyczyni się natomiast do wzrostu dochodów przedsiębiorców nie mogących czytać.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line