Syndyk dostanie wypłatę z VAT

Założenia do projektu nowelizacji ustawy zakładają, że wynagrodzenia syndyka, w tym wstępna wysokość tego wynagrodzenia oraz zaliczki na wynagrodzenie syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy, którzy...

21.10.2010

Zmiany w zasadach wynagradzania autorów

Reformę procedury zatwierdzania stawek wynagrodzeń za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie przy jednoczesnym utrzymaniu instytucji Komisji Prawa Autorskiego i...

21.10.2010

Więcej jawności w legislacji

System informatyczny pod nazwą Rządowy Proces Legislacyjny prowadzony przez Rządowe Centrum Legislacji ma ułatwić obywatelom zapoznawanie się z projektowanymi przez rząd rozwiązaniami prawnymi....

21.10.2010

Punkty kontaktowe ułatwią świadczenie e-usług

Powstaną dwa punkty kontaktowe. Ich rodzaj, szczegółowy zakres zadań oraz warunki techniczne i organizacyjne określa rozporządzenie w sprawie utworzenia punktu kontaktowego dla administracji oraz...

21.10.2010

Senat przyjął bez poprawek ustawę o "dopalaczach"

Senat przyjął w czwartek bez poprawek nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zmierzającą do zakazu handlem tzw. dopalaczami. Za głosowało 79 senatorów, przeciw jeden, trzech wstrzymało się...

21.10.2010

Sejmowa komisja za nowelą ustawy o zdrowiu psychicznym

Zmiana przepisów dotyczących stosowania przymusu bezpośredniego i zwiększenie uprawnień rzecznika praw pacjenta - to główne założenia projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,...

21.10.2010

Kluby sejmowe za zaostrzeniem kar

PO, PiS i Lewica poparły w czwartek w Sejmie przywrócenie w Kodeksie karnym zapisów dotyczących kar dla sprawców najokrutniejszych zabójstw. Przedstawiciel PSL nie uczestniczył w dyskusji. Głosowanie...

21.10.2010

Senat przyjął ustawę o wolnym w Trzech Króli

Senat przyjął w czwartek nowelizację kodeksu pracy, która wprowadza dzień wolny od pracy 6 stycznia - w święto Trzech Króli. Za ustawą głosowało 82 senatorów, żaden nie był przeciwny, jeden wstrzymał...

21.10.2010

Rząd zaczyna reformy w sądownictwie

Zmiany w strukturze sądów - m.in. likwidacja niektórych mniejszych jednostek oraz łączenie wydziałów, powoływanie w sądach dyrektorów - menedżerów, zarządzających sprawami administracyjnymi, a także...

20.10.2010

Sejm zajmie się sześcioma projektami o in vitro

Sejm ma w piątek debatować nad sześcioma projektami dot. in vitro, które zgłosili posłowie PO i PiS. Dwa z nich zakazują tej metody. Wszystkie propozycje przewidują powołanie Rady Bioetycznej i...

20.10.2010

Będą nowe zasady kontroli w administracji

Rząd przyjął we wtorek założenia do projektu ustawy o kontroli w administracji rządowej. Nowe przepisy mają wprowadzić jednolity model, zasady i tryb kontroli w centralnych i terytorialnych organach...

20.10.2010

Zwolnienia podatkowe dla zagranicznych funduszy

Przyjęty we wtorek przerz rząd projekt dostosowuje przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do prawa wspólnotowego oraz precyzuje zasady...

20.10.2010

Wyższe gwarancje dla depozytów bankowych

Podwyższenie kwot gwarancji depozytów oraz skrócenie terminów ich wypłat przewiduje przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

20.10.2010

Wyższa akcyza na papierosy

Rada Ministrów przyjęła 19 pażdziernika projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, która podniesie o 4 proc. akcyzę na papierosy.

20.10.2010