Zmiany w ustawach o paszach i żywności

Sejm znowelizował w piątek ustawy o paszach oraz o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Przepisy dostosowują polskie prawo do norm UE w kwestiach dotyczących m.in. wytwarzania, wprowadzania do obrotu...

22.10.2010

Świadczenia chorobowe niezależne od wieku

Wszyscy pracownicy, niezależnie od wieku, będą mieli wypłacane świadczenia za okres choroby w tej samej wysokości - taką nowelizację kodeksu pracy w piątek przyjął Sejm....

22.10.2010

Senat przeciwny ulgom dla służby zdrowia

Senat w czwartek przyjął uchwałę o odrzuceniu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która przewiduje preferencyjne stawki podatku od nieruchomości od budynków przeznaczonych do...

22.10.2010

Syndyk dostanie wypłatę z VAT

Założenia do projektu nowelizacji ustawy zakładają, że wynagrodzenia syndyka, w tym wstępna wysokość tego wynagrodzenia oraz zaliczki na wynagrodzenie syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy, którzy...

21.10.2010

Więcej jawności w legislacji

System informatyczny pod nazwą Rządowy Proces Legislacyjny prowadzony przez Rządowe Centrum Legislacji ma ułatwić obywatelom zapoznawanie się z projektowanymi przez rząd rozwiązaniami prawnymi....

21.10.2010

Senat: znikną atrapy fotoradarów

Senat przyjął w czwartek nowelizację prawa o ruchu drogowym, która ma uniemożliwić stawianie przy drogach atrap fotoradarów. Za głosowało 86 senatorów, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał....

21.10.2010

Zmiany w zasadach wynagradzania autorów

Reformę procedury zatwierdzania stawek wynagrodzeń za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie przy jednoczesnym utrzymaniu instytucji Komisji Prawa Autorskiego i...

21.10.2010

Punkty kontaktowe ułatwią świadczenie e-usług

Powstaną dwa punkty kontaktowe. Ich rodzaj, szczegółowy zakres zadań oraz warunki techniczne i organizacyjne określa rozporządzenie w sprawie utworzenia punktu kontaktowego dla administracji oraz...

21.10.2010

Senat przyjął bez poprawek ustawę o "dopalaczach"

Senat przyjął w czwartek bez poprawek nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zmierzającą do zakazu handlem tzw. dopalaczami. Za głosowało 79 senatorów, przeciw jeden, trzech wstrzymało się...

21.10.2010

Sejmowa komisja za nowelą ustawy o zdrowiu psychicznym

Zmiana przepisów dotyczących stosowania przymusu bezpośredniego i zwiększenie uprawnień rzecznika praw pacjenta - to główne założenia projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,...

21.10.2010

Senat przyjął ustawę o wolnym w Trzech Króli

Senat przyjął w czwartek nowelizację kodeksu pracy, która wprowadza dzień wolny od pracy 6 stycznia - w święto Trzech Króli. Za ustawą głosowało 82 senatorów, żaden nie był przeciwny, jeden wstrzymał...

21.10.2010

Kluby sejmowe za zaostrzeniem kar

PO, PiS i Lewica poparły w czwartek w Sejmie przywrócenie w Kodeksie karnym zapisów dotyczących kar dla sprawców najokrutniejszych zabójstw. Przedstawiciel PSL nie uczestniczył w dyskusji. Głosowanie...

21.10.2010

Rząd zaczyna reformy w sądownictwie

Zmiany w strukturze sądów - m.in. likwidacja niektórych mniejszych jednostek oraz łączenie wydziałów, powoływanie w sądach dyrektorów - menedżerów, zarządzających sprawami administracyjnymi, a także...

20.10.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski