Do 1 sierpnia 2009 r. regulacje dotyczące tego środka karnego i sankcji za niezastosowanie się do niego umieszczone były w przepisach wcześniej obowiązującej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Po uchwaleniu w dniu 20 marca 2009 r. nowej ustawy, regulacja dotycząca orzekania zakazu wstępu na imprezę masową połączonego z obowiązkiem osobistego stawiennictwa w odpowiedniej jednostce Policji, została przeniesiona do Kodeksu karnego. Niestety nie dokonano równolegle w Kodeksie zmiany w zakresie penalizacji nierespektowania orzeczonego już środka karnego. Spowodowało to, że w zasadzie brak jest przepisów karnych umożliwiających wyciągnięcie konsekwencji wobec skazanego niestosującego się do zakazu. Jednym z celów ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy – Kodeks karny, której projekt skierowany został 17 marca do I czytania w komisjach jest uzupełnienie tej luki w prawie.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line