Rozporządzenie jest skutkiem zmian wprowadzonym w końcu ubiegłego roku do Kodeksu karnego. Zgodnie z nimi, sąd ma orzekać o umieszczeniu osób dopuszczających się czynów seksualnych z dziećmi w zakładzie zamkniętym albo kierowaniu ich na leczenie ambulatoryjne do ośrodka prowadzącego terapię farmakologiczną i psychoterapię w celu obniżenia ich popędu seksualnego.
Zgodnie z wprowadzonymi w nowelizacji zmianami, o potrzebie leczenia pedofila ma decydować sąd na sześć miesięcy przed przewidywanym warunkowym zwolnieniem z zakładu karnego lub przed rozpoczęciem wykonanywania kary. W przypadku gwałtu na osobie poniżej 15. roku życia lub osobie najbliższej, umieszczenie w zakładzie zamkniętym lub skierowanie na leczenie ambulatoryjne ma być obowiązkowe.

Przed orzeczeniem takiego środka sąd będzie musiał wysłuchać lekarzy psychiatrów, lekarza seksuologa i psychologa, którzy wskażą mu właściwy sposób terapii dla konkretnej osoby.