Od 23 marca 2010 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24 lutego 2010 r. w sprawie urządzeń i środków technicznych umożliwiających przeprowadzenie dowodu na odległość w postępowaniu cywilnym (Dz. U. Nr 34, poz. 185).
Nowe przepisy określają rodzaje oraz sposób korzystania z urządzeń i środków technicznych umożliwiających przeprowadzenie dowodu na odległość oraz sposób przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów dokonanych podczas przeprowadzania dowodu na odległość.
Rozporządzenie m.in. przewiduje powstanie wykazu urządzeń umożliwiających przeprowadzenie dowodu na odległość oraz gwarantujących poufność i integralność przekazu telekomunikacyjnego Zadaniem wykazu jest zgromadzenie w jednym miejscu informacji niezbędnych dla sądu orzekającego w celu ułatwienia organizacji przeprowadzenia dowodu na odległość.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line