Urzędniczki mianowane będą mogły pracować dłużej

Jeśli Sejm uchwali zmiany w ustawach urzędniczych, szef urzędu będzie mógł zwolnić wszystkich urzędników mianowanych po ukończeniu przez nich 65 lat. Na tej zmianie kobiety zyskają dodatkowo 5 lat...

13.10.2010

Radni samorządowi nie zostaną ławnikami

Radni gminy, powiatu i województwa nie będą mogli sprawować jednocześnie funkcji ławnika zakłada projekt nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych, który został skierowany pod obrady Rady...

13.10.2010

Prawa pacjenta pisane w pospiechu i bez koncepcji

Rada Ministrów przyjęła we wtorek 12 października pakiet projektów legislacyjnych dotyczących służby zdrowia. W tym m.in. projekt. nowelizacji ustawy o prawach pacjenta oraz ustawy o Rzeczniku Praw...

13.10.2010

Odebranie dziecka wciąż bez procedury policyjnej

Od początku sierpnia obowiązują nowe regulacje dotyczące czynności związanych z odbieraniem przez pracowników socjalnych dziecka z rodziny. Nie ma jednak wciąż procedur obowiązujących w tej...

13.10.2010

W czwartek rząd o cd. pakietu zdrowotnego

W czwartek rząd ma kontynuować prace nad ustawami z pakietu zdrowotnego. Zajmie się m.in. projektem ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym - chociaż nie będzie obligatoryjnego...

13.10.2010

Rząd zmieni zasady nadzoru właścicielskiego

Projekt dotyczący nadzoru właścicielskiego w ciągu kilku najbliższych tygodni trafi pod obrady rządu - powiedział we wtorek dziennikarzom szef Rady Gospodarczej przy premierze Jan Krzysztof Bielecki....

13.10.2010

Zabójstwo kwalifikowane wraca do Sejmu

Na najbliższym plenarnym posiedzeniu, które rozpocznie się 20 października, Sejm rozpatrzy sprawozdanie komisji dotyczące zmian w kodeksie karnym. Mają one przywrócić zbrodnię zabójstwa...

12.10.2010

Rząd chce zmienić ustawę o transporcie drogowym

Główny Inspektorat Transportu Drogowego przejmie dotychczasowe kompetencje ministra infrastruktury w zakresie międzynarodowego transportu drogowego - zakładają przyjęte 12 października przez rząd...

12.10.2010

Ustawa refundacyjna trafiła do Rady Ministrów

Wprowadzenie urzędowych cen i marż leków finansowanych przez NFZ - to główne założenie projektu ustawy refundacyjnej, który w poniedziałek został skierowany do Rady Ministrów....

12.10.2010

Łatwiej będzie zawiesić i odwiesić działalność

Podczas przerwy w działalności spółki cywilnej przedsiębiorca nie będzie musiał już zawieszać własnej firmy. I odwrotnie: będzie mógł dalej działać w spółce, gdy zawiesi swój indywidualny biznes....

12.10.2010

Będzie ustawa o efektywności energetycznej

Stworzenie ram prawnych dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej oraz promocja innowacyjnych technologii zmniejszających szkodliwe oddziaływanie sektora energetycznego na środowisko t-...

12.10.2010

UE chce skuteczniej zwalczać oszustwa w VAT

Utworzenie Eurofisc - sieci urzędników krajowych zajmujących się wykrywaniem i zwalczaniem nowych przypadków oszustw transgranicznych związanych z VAT - to jedno z najważniejszych postanowień...

12.10.2010

Rząd przyjął część ustaw z pakietu zdrowotnego

Odszkodowania z tytułu błędów medycznych bez konieczności występowania na drogę sądową, likwidacja Lekarskiego Egzaminu Państwowego i stażu oraz zapisy do lekarzy przez internet - to główne założenia...

12.10.2010

Resort finansów: ułatwienia dla e-faktur

Ministerstwo Finansów chce, aby faktury w formie elektronicznej były tak samo traktowane jak faktury papierowe i proponuje zniesienie dotychczasowych utrudnień. Nowe przepisy mogą wejść w życie już...

11.10.2010

Będzie więcej europejskich rad zakładowych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej planuje ułatwienia dla pracowników międzynarodowych koncernów w zakładaniu rad niezbędnych do podjęcia negocjacji z zarządem centralnym firmy....

11.10.2010