Projekt dopuszcza możliwość oparcia orzeczenia na podstawie prawnej, której strona nie wskazała lub co do której się nie wypowiedziała ale tylko wtedy, gdy sąd omówił ją ze stronami. Nowa instytucja ograniczona będzie jednak tylko do tych rozstrzygnięć, które odnosić się będą do roszczenia głównego.
W związku z ideą lepszego informowania stron i uczestników postępowania, m.in. o regulacjach, których zastosowanie powodować może negatywne konsekwencje procesowe, w projekcie dokonano rozbudowy obowiązków sądu w zakresie udzielania pouczeń.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line