Misiewicz powiedział dziennikarzom w poniedziałek rano, że wysłał zawiadomienie do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta i oczekuje, że prokuratura jak najszybciej zajmie się tą sprawą. Jak dodał, w weekend otwarto komisyjnie pomieszczenia zajmowane przez kierownictwo CEK, użyczone przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. Znaleziono w nich dokumenty z różnymi klauzulami tajności. Ponieważ Centrum nie miało uprawnień do posiadania takich klauzulowanych informacji, zabezpieczono je i przekazano SKW. W ocenie Misiewicza popełniono przestępstwo, o którym zawiadomił prokuraturę

 

Dowiedz się więcej z książki
Kodeks postępowania karnego. Komentarz do zmian 2015
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł