SN: Spadek z długami nabyła osoba, która go odrzuciła. I to był błąd

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Utrzymywanie możliwości dwojakiego sposobu odrzucenia spadku u notariusza i w sądzie nie jest racjonalne - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Utrzymywanie równoległej kompetencji sądu, nie jest w dobie reformy wymiaru sprawiedliwości potrzebne, skoro czynności notariusza są szybsze, dostępne i tańsze. Uniknęłoby się w ten sposób omyłek sądowych.

15.06.2021

"Nie" dla zamrożenia płac w sądach i prokuraturach - szykują się protesty

Wymiar sprawiedliwości

Rząd zakłada, że w przyszłym roku nie będzie automatycznej podwyżki wynagrodzeń w sferze budżetowej, co budzi już duże emocje wśród zawiązków zawodowych pracowników wymiaru sprawiedliwości i prokuratury. Podkreślają, że w pandemii, jako nieliczni, pracowali praktycznie bez przerwy i bez pracy zdalnej. W środowisku coraz głośniej słychać o możliwych protestach.

15.06.2021

TK na razie nie wypowie się, czy TSUE mógł zawiesić Izbę Dyscyplinarną

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Trybunał Konstytucyjny nie zajmie się we wtorek 15 czerwca br. zagadnieniem skierowanym do niego przez Izbę Dyscyplinarną SN, czy Polska zobowiązana jest natychmiast wykonać postanowienie zabezpieczające Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Prokurator Generalny twierdzi, że nie. Chodzi o to, że w zabezpieczeniu z 8 kwietnia 2020 r. TSUE podważył legalność działania tej Izby.

15.06.2021

Zmiany w procedurze administracyjnej - dążenie do uproszczenia postępowania i nowe instytucje

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Uregulowanie administracyjnych kar pieniężnych, milczące załatwianie spraw oraz realizacja funkcji gwarancyjnej dla strony – to kluczowe zmiany w procedurze administracyjnej ostatnich lat – ocenia prof. Grzegorz Łaszczyca. A prof. Andrzej Matan podkreśla, że czas pandemii wprowadził konieczność wykonywania zadań policji administracyjnej, co wymaga wyposażenia w specjalne uprawnienia.

15.06.2021

Rząd nie wykonał wyroku TK, tysiące spółdzielczych mieszkań nadal w luce prawnej

Wymiar sprawiedliwości Budownictwo

W sobotę, 19 czerwca, wchodzi w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, a przestanie obowiązywać przepis, który pozbawił członkostwa przeszło pół miliona osób mieszkających we własnościowych lokalach w blokach stojących na gruntach, do których spółdzielniom nie przysługuje żaden tytuł prawny. Nie ma jednak nowych przepisów, będzie więc luka w prawie i spory bałagan.

15.06.2021

Prokuratura oczekuje wyroku całego TK w sprawie związków jednopłciowych

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Uznanie skarg złożonych przez obywateli kwestionujących instytucję małżeństwa jako związek kobiety i mężczyzny byłoby próbą podważania konstytucyjnego i społecznego ładu Rzeczypospolitej Polskiej - uważa Prokurator Generalny. I oczekuje od Trybunału Konstytucyjnego rozpatrzenia ich łącznie przez pełny skład Trybunału. Wniosek w tej sprawie wpłynął do TK w poniedziałek.

14.06.2021

Zakaz podważania decyzji sprzed 30 lat idzie za daleko

Wymiar sprawiedliwości

Propozycja, by decyzji administracyjnych nie wolno było podważać po upływie 30 lat jest zbyt daleko idąca. Z tego powodu nie do końca realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego sprzed sześciu lat i wymaga dopracowania. Przede wszystkim, gdy chodzi o przepisy przejściowe. Nie może być bowiem tak, że nowe prawo będzie stosowane do spraw w toku - pisze radca prawny Łukasz Bernatowicz.

14.06.2021

Maciej Nowicki nowym prezesem Fundacji Helsińskiej

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Od wtorku 15 czerwca br. nowym prezesem Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka będzie Maciej Nowicki, dotychczasowy wiceprezes. Dotychczasowa prezes Danuta Przywara, współtwórczyni HFPC, po ponad dziesięciu latach sprawowania tej funkcji i ponad trzydziestu latach pracy w Fundacji, przechodzi do Rady Fundacji, której została przewodniczącą,

14.06.2021

Na rynku coraz trudniej - adwokaci i radcy częściej "podwykonawcami" firm prawnych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Adwokatura chce wrócić do tematu profesjonalizacji rynku. Rozmawia z parlamentarzystami o projekcie, zgodnie z którym te usługi mogliby świadczyć jedynie adwokaci, radcowie czy prawnicy zagraniczni. Tymczasem coraz więcej adwokatów zaczyna współpracować z firmami prawnymi, by utrzymać się na rynku. Według wielu prawników to zmiany, których nie da się już powstrzymać.

14.06.2021

Od środków wychowawczych po więzienie - system wadliwy, więc psuje dzieci

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Coraz mniej nieletnich jest umieszczanych w poprawczakach, ale wzrastają problemy z nastolatkami, które przebywają w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Resort sprawiedliwości wraca więc do pomysłu utworzenia czegoś pomiędzy - placówek dla szczególnie trudnej młodzieży. W ocenie ekspertów punktowe zmiany niewiele dadzą, a brak kompleksowej reformy to wychowywanie kolejnego pokolenia więźniów.

14.06.2021

MS chwali się rozbudową dozoru elektronicznego, prawnicy apelują o częstsze stosowanie

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Jedną ze zmian w przepisach, którą wprowadzono tarczami antykryzysowymi, jest rozszerzenie stosowania dozoru elektronicznego także na skazanych na kary do 1,5 roku więzienia. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało właśnie o zwiększeniu maksymalnej pojemności systemu do 8 tys. miejsc na dobę. W ocenie prawników kierunek jest dobry, ale sugerują jego dalsze zmiany

12.06.2021

SN: Związek nieformalny łatwo zerwać, ale trudno rozliczyć

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Do stosunków majątkowych osób pozostających w faktycznym związku nieformalnym nie mogą być stosowane, nawet w drodze analogii, przepisy o wspólności majątkowej małżeńskiej. Jednak w ostatnich wyrokach Sąd Najwyższy opowiedział się za stosowaniem analogii wynikających z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, gdy ze związku urodziły się dzieci, a związek jest długotrwały

12.06.2021

Ziobro atakuje sędziów Izby Dyscyplinarnej, Manowska odmawia mu rozsądku i przyzwoitości

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Z konsternacją powzięłam informację nt. wypowiedzi ministra Zbigniewa Ziobry, w której z imienia i nazwiska zaatakowani zostali dwaj sędziowie Izby Dyscyplinarnej - oświadczyła I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska. Jej zdaniem każda krytyka "powinna mieścić się w granicach rozsądku i przyzwoitości".

11.06.2021

TSUE szybciej rozpatrzy skargi Polski i Węgier na mechanizm warunkowości

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Złożone przez rządy Polski i Węgier skargi do Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące decyzji unijnego szczytu z grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniego budżetu, funduszu odbudowy oraz mechanizmu warunkowości, zostaną rozpatrzone w trybie przyspieszonym. Tak na wniosek Parlamentu Europejskiego zdecydował prezes TSUE. Rozprawa odbędzie się 11 i 12 października.

11.06.2021

Sędzia należy do Iustitii - rzecznik dyscyplinarny chce wyłączenia go ze sprawy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sprawa dotyczy sędziego Jarosława Ochockiego, który napisał o prezydencie Andrzeju Dudzie, że jest "złym człowiekiem, marnym prezydentem, ziejącym nienawiścią". Teraz odpowiada za uchybienie godności urzędu oraz zasadom etyki zawodowej. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, chce wyłączenia sędziego sprawozdawcy,

11.06.2021

Izba Dyscyplinarna trochę hamuje prokuratorskie oskarżenia wobec sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego już kilkanaście razy w tym roku nie zgodziła się na uchylenie immunitetu sędziom. Powodem był brak przekonujących dowodów lub kwestie proceduralne. Jednak nie byli to sędziowie z pierwszych stron gazet. Ostatnio także ci znani z krytyki władz są traktowani łagodniej przez sędziów dyscyplinarnych. Dlaczego?

11.06.2021

KE chce wycofania z TK wniosku dotyczącego wykonywania wyroków TSUE - premier odmawia

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand poinformował w czwartek, że Polska ma miesiąc, by odpowiedzieć na prośbę o wycofanie z Trybunału Konstytucyjnego wniosku premiera dotyczącego orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE. - Wszystkie orzeczenia TSUE są wiążące dla władz państw członkowskich - podkreślił rzecznik. Premier stwierdził, że wniosku nie wycofa,

10.06.2021

Parlament Europejski domaga się szybkiego stosowania mechanizmu warunkowości

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Parlament Europejski przyjął w czwartek rezolucję w sprawie mechanizmu warunkowości, w której skrytykował Komisję Europejską za to, że nie uruchomiła procedury określonej w rozporządzeniu w sprawie warunkowości w "najbardziej oczywistych przypadkach naruszeń praworządności w UE". Za przyjęciem rezolucji głosowało 506 posłów, przeciwko było 150, a 28 wstrzymało się od głosu.

10.06.2021

Zmiany w Krajowym Rejestrze Zadłużonych pół roku później

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument

Krajowy Rejestr Zadłużonych na nowych zasadach zacznie działać dopiero od grudnia tego roku. Prezydent podpisał nowelizację ustawy regulującą te kwestie. Nowe przepisy wprowadzają także częściową informatyzację postępowań dotyczących upadłości konsumenckiej.

10.06.2021