KE robi kolejny krok w kierunku "pieniądze za praworządność"

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Komisja Europejska wysłała w piątek listy do Polski i Węgier, co jest nieformalnym pierwszym krokiem w kierunku uruchomienia nowego mechanizmu "pieniądze za praworządność". Do Polski skierowane zostały pytania dotyczące niezależności sądownictwa i poszanowania prawa UE, a do Węgier dotyczące wydatkowania unijnych funduszy, ryzyka konfliktu interesów i korupcji.

19.11.2021

Komisarz UE: Niezależność polskich sądów jest zagrożona

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości stanowią źródło poważnego zaniepokojenia, ponieważ zwiększyły wpływ władzy wykonawczej i ustawodawczej na sądy, ze szkodą dla niezawisłości sędziów - stwierdził komisarz UE ds. sprawiedliwości Didier Reynders. Tymczasem minister sprawiedliwości próbował go przekonywać, że organy UE nie mają prawa zajmować się organizacją sądownictwa.

19.11.2021

Tuleya: Prezesi sądów wykonują zarządzenia ministra, a nie wyroki europejskich trybunałów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ostatnie dni pokazują, że władza świetnie sobie radzi z sędziami bez Izby Dyscyplinarnej, świadczą o tym "hurtowe" zawieszenia sędziów, którzy przestrzegają praworządności i nie chcą orzekać razem z sędziami wybranymi przez neoKrajową Radę Sądownictwa. Te zawieszenia odbywały się na podstawie zarządzeń ministra sprawiedliwości albo prezesów sądów.

19.11.2021

Komisarz UE ds. sprawiedliwości: Polskie reformy sądownictwa budzą niepokój

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Polskie reformy wymiaru sprawiedliwości stanowią źródło poważnego zaniepokojenia. Zwiększyły wpływ władzy wykonawczej i ustawodawczej na wymiar sprawiedliwości ze szkodą dla niezawisłości sędziów - mówił w czwartek na posiedzeniu sejmowych komisji komisarz Unii Europejskiej ds. sprawiedliwości Didier Reynders.

18.11.2021

Projekt o likwidacji Izby Dyscyplinarnej ma być do końca listopada

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział w czwartek, że projekt ustawy o likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego zostanie pokazany do końca listopada. Jednocześnie przedstawiony ma być również alternatywny model postępowań dyscyplinarnych dla sędziów i inych prawników. To już kolejny termin wskazywany w tej sprawie przez przedstawicieli obozu rządzącego.

18.11.2021

SN: W postępowaniu uproszczonym zażalenie rozpoznaje jeden sędzia

Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

W stanie prawnym wprowadzonym od 7 listopada 2019 r. nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, sąd drugiej instancji rozpoznaje zażalenie na orzeczenie wydane przez sąd pierwszej instancji w sprawie toczącej się w postępowaniu uproszczonym w składzie jednego sędziego - tak brzmi uchwała trzech sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

18.11.2021

Od miłości do... długiego procesu jeden krok - MS chce stawiać na mediacje

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Ministerstwo Sprawiedliwości wraca do pomysłu, by przy rozwodach osób wychowujących małoletnie dzieci, wprowadzić mediację. Oczywiście ma być dobrowolna, a resort liczy na to, że jeśli nawet nie doprowadzi do pełnego pojednania, to ułatwi rozstanie w zgodzie. Potencjał w mediacji widzi też coraz więcej prawników, bo dobrze przeprowadzona ułatwia ustalenia choćby w zakresie alimentów czy kontaktów z dzieckiem.

18.11.2021

Romanowski: Mediacja ważnym kierunkiem - tam gdzie konflikt, jest przestrzeń do dyskusji

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości widzi potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych w zakresie mediacji. Pracujemy też nad tym, by wiedza o niej trafiała do jak najmłodszych osób. Co więcej, w naszej ocenie istotna jest również e-mediacja, dlatego w ramach projektu Krajowego Rejestru Mediatorów planujemy szkolenia właśnie z tego zakresu - mówi wiceminister sprawiedliwości dr Marcin Romanowski.

18.11.2021

Zajęcia na aplikacji komorniczej nie od razu po Nowym Roku

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości chce by zajęcia seminaryjne dla aplikantów komorniczych rozpoczynały się nie później niż 21 stycznia i trwały do 31 grudnia. Propozycje uzasadnia tym, że obecne rozwiązanie - czyli rozpoczęcie ich w pierwszy poniedziałek po Nowym Roku, jest niewygodne i trudne organizacyjnie zarówno dla aplikantów, jak i izb komorniczych.

18.11.2021

Izba Dyscyplinarna: Użycie pieczątki i tytułu radcy we własnej sprawie mimo zawieszenia to delikt

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Radca prawny naruszył godność swego zawodu i naraził autorytet całego samorządu występując w sądzie jako powód i zarazem pełnoprawny przedstawiciel tego zawodu. Mimo zawieszenia orzeczonego prawomocnie przez sąd. Izba Dyscyplinarna oceniła w ydanym w środę orzeczeniu, że niedozwolone było nawet występowanie we własnej sprawie w takiej roli.

17.11.2021

Skarga nadzwyczajna w sprawie nielegalnych klauzul w kredycie frankowym

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Sąd nie dostrzegł abuzywności zapisów umowy kredytu, przez co nie ocenił jej w prawidłowy sposób, a na podstawie podjętej na skutek tego orzeczenia egzekucji komorniczej klientka mogła utracić dach nad głową - stwierdził Rzecznik Finansowy i skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną. Egzekucja komornicza została na razie wstrzymana.

17.11.2021

SN: Państwo pokrywa koszty obrońcy w razie odmowy wydania ściganego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przy orzeczeniu o prawnej niedopuszczalności wydania osoby ściganej, wydatki poniesione na adwokata lub radcę prawnego ponosi Skarb Państwa. Podstawę do zasądzenia zwrotu wydatków w związku z ustanowieniem obrońcy może stanowić artykuł kodeksu postępowania karnego dotyczący uniewinnienia lub umorzenia postępowania - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów.

17.11.2021

Izba Dyscyplinarna nie uznaje zawieszenia i zawiesza sędziego, a innego pozbawia stanu spoczynku

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego utrzymała 16 listopada br. wyrok sądu I instancji uznając obwinionego Andrzeja M. – sędziego w stanie spoczynku - winnym popełnienia przestępstwa jazdy pod wpływem alkoholu. To pierwsza dyscyplinarka sędziowska od czasu zawieszenia tych spraw przez I Prezes SN. Następna dotyczyła zawieszenia w czynnościach sędziego, który nie uznał wyroku neo-sędziego.

17.11.2021

Puk, puk - kurator sądowy o kontakt z dzieckiem zapyta

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości od lat szuka sposobu na rodziców utrudniających kontakty z dzieckiem, tym bardziej, że problem pogłębił się w dobie koronawirusa. Teraz chce, by sędziowie zlecali kuratorom nadzór nad ich realizacją. Projektowane rozwiązanie budzi wątpliwości prawników i kuratorów. Ci ostatni boją się natłoku nowych obowiązków i nie wierzą w skuteczność takiej kontroli.

17.11.2021

Sędzia Anna Begier: Ugoda sądowa daje stronom większą pewność wykonania niż wyrok

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Istnieją liczne pozytywne aspekty ugodowego zakończenia sporu. Jeśli strony chcą zawrzeć ugodę przed sądem, to sąd będzie czuwał nad jej zgodnością z prawem. Decyzja o zawarciu takiego porozumienia powinna być każdorazowo przemyślana przez strony. Ugoda nie jest celem samym w sobie - wskazuje sędzia Anna Begier z Sądu Rejonowego we Wrześni.

17.11.2021

Dubois i Stępiński: Strażnik prawa namawia do obywatelskiego nieposłuszeństwa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Minister sprawiedliwości nawołujący narodowców do nieposłuszeństwa obywatelskiego sprawia wrażenie jakby nie rozumiał istoty tego terminu. A jest to działanie obywateli, którzy w proteście przeciwko polityce rządzących decydują się na świadome naruszenie prawa wiedząc, że czeka ich za to kara. Jak więc przedstawiciel władzy może nawoływać do protestu wobec tej władzy?

16.11.2021

TSUE: Delegowanie i odwoływanie sędziów przez ministra sprzeczne z prawem UE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prawo Unii Europejskiej stoi na przeszkodzie obowiązującemu w Polsce systemowi, zezwalającemu ministrowi sprawiedliwości na delegowanie sędziów do sądów karnych wyższej instancji, z którego to delegowania minister, będący zarazem prokuratorem generalnym, może odwołać sędziego w każdym czasie i bez uzasadnienia - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE.

16.11.2021

Izba Dyscyplinarna SN nie wstrzymuje orzekania, mimo milionowych kar

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Dzisiaj, tj. 16 listopada wygasają zarządzenia pierwszej Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Manowskiej w sprawie wstrzymania się przez Izbę Dyscyplinarną od orzekania w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Wokanda Izby na ten tydzień jest bogata. Przewiduje rozpoznawanie dyscyplinarek prokuratorów i sędziów, a także radców prawnych, choć kosztuje to rząd polski milionowe kary.

16.11.2021

TK zajmie się ograniczeniem udziału ławników w orzekaniu

Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Konstytucyjny ma zbadać, czy przepis noweli tarczy antykryzysowej wprowadzający jako zasadę, że podczas pandemii i rok po niej sądy mają rozpoznawać sprawy w składzie jednego sędziego jest zgodny z konstytucją. Jeden z sądów uznał, że to praktycznie wyklucza z orzekania ławników, a więc ogranicza też prawo obywateli do sądu.

16.11.2021

Dwa lata po wielkiej reformie procedura cywilna czeka na przemyślane zmiany

Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Już dwa lata minęły od rewolucyjnej zmiany procedury cywilnej, a Sąd Najwyższy nadal odpowiada na pytania jak ją stosować. To z kolei nie służy ani szybkości postępowań, ani samemu orzecznictwu. Co więcej, część instytucji, które miały być flagowe - jak np. posiedzenie przygotowawcze - okazała się martwa, bo uregulowano je zbyt kazuistycznie lub błędnie.

16.11.2021