E-doręczenia coraz bliżej, adwokaci piszą do ministerstwa

Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie

Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris” wystąpiło właśnie do Ministerstwa Sprawiedliwości z pytaniami dotyczącymi przygotowania portalu informacyjnego sądu do zbliżającego się wejścia w życie przepisów dotyczących e-doręczeń. To efekt m.in. niedawnej odpowiedzi z wrocławskiego sądu na pytania jednej z adwokatek, że prace nad dostosowaniem portalu trwają i mogą potrwać jeszcze co najmniej kilka tygodni.

29.06.2021

Wniosek o uzasadnienie do sądu, ale nie do drugiej strony - sądy zwracają pisma

Wymiar sprawiedliwości

Część pełnomocników, którzy złożyli wnioski o uzasadnienie wyroku, ale nie przesłali odpisu drugiej stronie, zostało zaskoczonych ich zwrotem z powodu braku formalnego. Choć praktyka nie dotyczy sądów w całym kraju, przykłady płyną już m.in. z Konina, Rzeszowa i Warszawy. Co więcej, pytanie w tej sprawie trafiło do Sądu Najwyższego. Sądy tłumaczą się tym, że uzasadnienie jest obecnie konieczne przy apelacji.

29.06.2021

Krakowskie Zeszyty Sądowe po 30 latach zakończyły działalność

Wymiar sprawiedliwości

Miesięcznik Krakowskie Zeszyty Sądowe, zawierający tezy orzeczeń dotyczących spraw karnych, bieżącą legislację i m.in. biogramy sędziów, wychodził nieprzerwanie od 1991 roku. Decyzję o zawieszeniu działalności podjęło nowe kierownictwo krakowskiej apelacji, a twórcy zeszytów zdecydowali, że w takim razie czas na jej zakończenie.

28.06.2021

Nowelizacja „metodą na pedofila” – bat na dyrektorów z populistycznym uzasadnieniem

Wymiar sprawiedliwości Zarządzanie oświatą

Groźna luka w przepisach sprawiała, że dyrektor, który dopuścił do molestowania dziecka w prowadzonej przez siebie placówce, nie mógł zostać ukarany - tak rząd uzasadnia wprowadzenie nowych przepisów karnych. Tak nieostrych, że przy okazji będą skutecznym straszakiem na niepokornych dyrektorów.

28.06.2021

SN: Skarga nadzwyczajna słuszna, lecz niewykonalna

Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument

Osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności profesjonalnej w obrocie akcjami, zawierając umowę opcji nabycia akcji z przedsiębiorcą prowadzącym działalność finansową ma status konsumenta i objęta jest ochroną - stwierdził Sąd Najwyższy. Ale nie uchylił nakazu zapłaty, gdyż orzeczenie wywołało nieodwracalne skutki prawne, a od uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia upłynęło pięć lat.

28.06.2021

Sędzia Łochowski: Nowy regulamin SN nie stwarza zagrożeń

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Waga poruszanych zagadnień i zainteresowanie opinii publicznej przemawiają za podejmowaniem uchwał na posiedzeniach jawnych. Namawiam do tego, aby zaufać sędziom. Skoro mamy w Konstytucji jako zasadę jawność rozpatrywania spraw, to z pewnością sędziowie będą stosowali się do tych zasad. Ja nie widzę w tej sytuacji żadnego zagrożenia, które stwarzałby nowy Regulamin SN

28.06.2021

Mobbing sądów nie oszczędza, pracownicy mówią dość

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Najciemniej pod latarnią, więc i w sądach, stojących na straży prawa, coraz częściej zdarzają się sytuacje, które pracownicy określają jako mobbing lub dyskryminację. Co więcej - jak mówią - o prawa pracownicze walczy się tu zdecydowanie trudniej, bo brakuje regulaminów, szkoleń i przeświadczenia, że można wygrać. A sprawy nie ułatwiają braki kadrowe i pandemiczne zaległości.

28.06.2021

Tortury to jeszcze nie historia, także w Polsce

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja

W związku z obchodzonym 26 czerwca Międzynarodowym Dniem Pomocy Ofiarom Tortur Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwraca uwagę, że jest to zjawisko wciąż występujące w wielu krajach, także w Polsce. I przypomina, że nasze państwo jest jednym z tych, które do tej pory nie wprowadziło w swoim prawie karnym tortur jako osobnego przestępstwa.

26.06.2021

SN: KRS naruszyła zasadę równości w konkursie na stanowisko w sądzie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Kolejne stanowiska sędziowskie w konkursie do sądu okręgowego nie mogą być obsadzane na podstawie innej, opartej na odmiennych kryteriach procedury konkursowej. Dlatego, że stoi to w sprzeczności zarówno z samą istotą postępowania konkursowego, jak i gwarancjami konstytucyjnymi - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

26.06.2021

SN: Słuszne zadośćuczynienie za bezprawny areszt dla prezesa spółdzielni

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Po niemal 16 latach sądowej mitręgi definitywnie zakończyła się 24 czerwca br. sprawa Zenona Procyka, byłego prezesa spółdzielni w Olsztynie. Został uniewinniony od zarzutów niegospodarności przy budowie i sprzedaży mieszkań i fałszowania wyborów w spółdzielni. Sąd apelacyjny zasądził mu prawie dwa miliony zadośćuczynienia za utratę dobrego imienia, zdrowia i areszt oraz odszkodowanie.

25.06.2021

E-doręczenia już wkrótce, a portal informacyjny sądów nie jest na nie gotowy

Wymiar sprawiedliwości

Na początku lipca wejdą w życie przepisy nowelizacji procedury cywilnej, zgodnie z którymi cyfrowe odwzorowania pism procesowych, zawiadomień, wezwań i orzeczeń mają być pełnomocnikom doręczane przez portal informacyjny sądu. Problem w tym, że jak wynika z odpowiedzi z wrocławskiego sądu na pytania jednej z adwokatek, prace nad dostosowaniem portalu trwają i mogą potrwać jeszcze co najmniej kilka tygodni.

25.06.2021

Skarga nadzwyczajna wydłuża przechowywanie akt w sądowych archiwach - jest rozporządzenie

Wymiar sprawiedliwości

Do 3 lipca 2024 roku ma zostać wydłużone przechowywanie w sądzie akt spraw prawomocnie zakończonych po 17 października 1997 roku, których termin przechowywania upłynąłby przed 3 kwietniem 2024 r. To efekt wydłużenia o kolejne trzy lata możliwości wnoszenia skargi nadzwyczajnej w tzw. starych sprawach. Tymczasem archiwiści alarmują, że archiwa już pękają w szwach.

25.06.2021

Dekret warszawski z 1945 r. nadal uchyla decyzje, ale wkrótce przestanie działać

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Naczelny Sąd Administracyjny stoi na stanowisku, że nadal trzeba stosować dekret warszawski. Ale mogą to być już ostatnie takie wyroki. Uchwalona przez Sejm 24 czerwca br. nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego zamknie m.in. możliwość podważania decyzji z okresu PRL już za rok. Trwające obecnie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia nie będą umarzane

25.06.2021

Będzie kolejna próba wyboru rzecznika praw obywatelskich

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Marszalek Sejmu Elżbieta Witek wyznaczyła na 2 lipca do godz. 16 kolejny termin na zgłaszanie kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Będzie to już szósta próba powołania osoby pełniącej ten urząd. W ubiegłym tygodniu niepowodzeniem zakończyła się próba powołania na RPO niezależnej senator Lidii Staroń. Kadencja Adama Bodnara zakończyła się 9 września ubiegłego roku.

24.06.2021

Izba Dyscyplinarna SN dopuszcza powołanie rzeczników dyscyplinarnych na świadków

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zdaniem Izby Dyscyplinarnej brak rzetelnego opisu deliktu popełnionego przez radcę prawnego pozwala na wydanie orzeczenia uniewinniającego. Izba uchyliła zatem karę nagany wymierzoną radcy prawnemu, który miał naruszyć godność zawodu i powołać na świadków w procesie cywilnym kolegów ze swojej korporacji. Zdaniem ID powołanie tych świadków było uzasadnione.

24.06.2021

SN: Wyrok w sprawie dyscyplinarnej może być na formularzu, ale musi być jasny

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Korzystanie przez sąd dyscyplinarny radców prawnych z gotowego formularza nie jest naganny - orzekła Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Jednak podkreśliła, że uzasadnienie orzeczenia odpowiadać powinno ustawowym wymogom. Musi z niego wynikać jasno, które z podniesionych zarzutów okazały się zasadne lub niezasadne.

24.06.2021

Bieg przedawniania karalności wstrzymany do końca pandemii i... o pół roku dłużej

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Koronawirus

Pod hasłem walki z terroryzmem weszły w życie przepisy wstrzymujące bieg przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe. Zmiana zaskoczyła nie tylko adwokatów i radców, ale i samych sędziów. Nie wiedzą czym to wytłumaczyć, bo sądy pracują normalnie.

24.06.2021

Obowiązek e-adresu dla adwokatów, radców i notariuszy 9 miesięcy później - prezydent podpisał nowelę

Wymiar sprawiedliwości

Nie od 1 października 2021 r. a od 5 lipca 2022 r. adwokaci, radcowie, notariusze, ale też m.in. doradcy podatkowi mają mieć obowiązek posiadania adresu do e-doręczeń wpisanego do bazy adresów elektronicznych. Prezydent podpisał właśnie ekspresową nowelizację ustawy o e-doręczeniach, którą rząd uzasadniał długotrwałą pandemią utrudniającą przeprowadzenie szerokich testów.

23.06.2021

BIG InfoMonitor: Długi wobec sądów przekroczyły 754 mln zł

Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse

W Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor wpisanych jest obecnie prawie 160 tys. osób, które mają długi wobec wymiaru sprawiedliwości - nie opłaciły kosztów sądowych, grzywien czy nie oddały mienia pochodzącego z przestępstwa. Najwięcej dłużników zgłoszonych jest z powodu nieopłaconych grzywien. Najlepiej rozliczają się z wymiarem sprawiedliwości mieszkańcy Podkarpacia i Małopolski

23.06.2021

Izba Dyscyplinarna SN: Adwokat nie wykonywała wyroków sądowych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Karę finansową otrzymała adwokat, która wzięła pieniądze od kupujących lokal, lecz go nie udostępniła. Nie wykonywała kolejnych trzech orzeczeń sądowych, które nakazywały jej opróżnienie mieszkania, aż wreszcie musiał interweniować komornik. Izba Dyscyplinarna zgodziła się sądami korporacyjnymi, że zachowanie adwokat było wysoce nieetyczne.

23.06.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski